Låna pengar utan inkomst och krav

Snabblån utan inkomst

Är du i ett besvärligt läge? Behöver du låna pengar utan inkomst och krav på fast anställning? Söker du efter ett mikrolån, snabblån eller smslån utan inkomst?
Då kan vi glädja dig med att vi kanske kan hjälpa dig att hitta lån som inte ställer krav på inkomst alternativ inte ställer krav på deklarerad inkomst som kommer från arbete. Samtliga är utan krav på någon säkerhet för lånet.

Men var försiktig med att ta lån utan inkomst, se till att vara säker på att du kan återbetala det.

Vissa (inte alla) av de lån som presenteras är högkostnadskrediter. Om ett sådant lån inte betalas i tid kan du få en betalningsanmärkning. Kontaktuppgifter till budget- och skuldrådgivaren i kommunen hittar du på www.hallakonsument.se.
 

Lån även till arbetslösa och sjukskrivna
Lån även till arbetslösa och sjukskrivna
Enkla små lån till studenter

Många lån för den som saknar inkomst av tjänst

För den som saknar inkomst av tjänst eller arbete, finns det ett stort utbud av olika enkla lån. Många som inte exempelvis söker efter lån för arbetslösa, sjukskrivna, föräldralediga eller förtidspensionerade tycker att det är svårt att veta vilka lån de kan söka. Här finns en lista på några av de lån man kan söka som arbetslös men det finns flera bra lån om du söker bland flera alternativa snabblån för personer med låg kreditvärdighet.

Som inkomst räknas som regel alla inkomster som du betalar skatt för. Dessa inkomster kallas också för deklarerad inkomst. Det som i allmänhet räknas som inkomst kan alltså vara: inkomst av tjänst/arbete, inkomst av eget företagande, pension, a-kassa, aktivitetsstöd, förläldrapenning, sjukpenning och kapitalinkomster. Det här betyder att man kan låna pengar som arbetslös eller sjukskriven hos många långivare. Det finns också lån för studenter, så länge man kan visa på en liten extrainkomst som man kanske har vid sidan om sitt studiebidrag.

Om man behöver låna pengar utan jobb, ska man vara extra försiktig. Särskilt om det för stunden är oklart när man ska börja få lön igen.
Försörjningsstöd (socialbidrag) räknas inte som inkomst.
En annan vanlig fråga är: Räknas CSN lån som inkomst? Svaret på den frågan är nej. Men det finns lån för studenter om man jobbar lite extra för att dryga ut studielånet och studiebidraget.

Ibland kan det vara lite knepigt att förstå vilka inkomstkrav som ställs för olika lån och ofta får man vägledning genom hur kreditgivaren uttrycker sig i sina allmänna krav för att få lån beviljade.
 

Med deklarerad inkomst menas att man hade en inkomst som man betalade skatt för föregående år. Alla som har skattepliktiga inkomster av något slag, gör varje år en inkomstdeklaration till Skatteverket och det är den inkomst du hade vid din senaste deklaration som avses med "deklarerad inkomst".

Det finns en viss "eftersläpning" i inkomstdeklarationen eftersom det är först året efter du haft dina inkomster som du gör din deklaration. Om du exempelvis ska deklarera för inkomster som du haft under 2017, kommer du att göra det först under våren 2018. Sedan följer ännu en eftersläpning eftersom det slutgiltiga beslutet om din inkomstdeklaration sker först flera månader därefter.

Det här betyder att om du söker ett lån i exempelvis februari 2018 så kommer de deklarationsuppgifter som utgör grunden för din deklarerade inkomst så som långivarna ser den, fortfarande att vara dina inkomster som du hade under 2016. Detta är för att du ännu inte hinnit deklarera dina inkomster för inkomståret 2017.
Det här innebär i sin tur att om du inte hade några inkomster under 2016, kommer det att se ut som att du inte har någon deklarerad inkomst även om du har haft det under 2017.

I många fall kan man utan problem låna pengar utan deklarerad inkomst om man på något sätt kan styrka att man ändå haft inkomster men inte hunnit deklarera dem ännu. Det vanligaste är att man i så fall, behöver styrka att man haft inkomster genom att skicka in kompletterande dokument till långivaren.
Det finns också mikrolån utan inkomstkrav där du inte behöver komplettera din ansökan med att skicka in olika dokument.

Eftersom du inte deklarerar för CSN lån som en inkomst, kommer det inte finnas med i din deklaration.

Ta reda på vilken deklarerad inkomst du har

I en kreditupplysning är det vanligt att din deklarerade inkomst ett par år bakåt i tiden syns. Det som du ombeds att uppge när du ansöker om lån är din nuvarande inkomst, inte din deklarerade inkomst för föregående år. Din nuvarande inkomst kan kreditföretaget inte kontrollera med annat än att de begär in kompletterande uppgifter. Exempel på sådana sammanhang är om du anger att din nuvarande inkomst är väsentligt mycket högre än den du hade som senast deklarerade inkomst. Om din nya inkomstnivå kommer att vara avgörande för beslutet om godkännande av lånet så kommer långivaren att kontakta dig för kompletterande uppgifter. Detta är för att de är angelägna om att kunna ge dig ett lån.

Det är viktigt att vara ärlig när man ansöker om lån och att ange en deklarerad inkomst som inte alls stämmer överens med det kreditföretaget kommer att få uppgifter om i kreditupplysningen, kan i värsta fall ge signaler om att du inte är pålitlig.

Om du har sparat din deklaration för föregående år så kan du se på den vilken deklarerad inkomst du har. Har du inte sparat den kan du göra en kreditupplysning på dig själv eller logga in på Skatteverket för att kontrollera din senaste deklarerade inkomst.

Hur vet man vilken inkomst som krävs för olika lån

För att få större lån krävs oftast en deklarerad årsinkomst. I flera fall kan du dock intyga din inkomst med att du har en fast anställning och genom att på något sätt bevisa vilken månadslön du har. De flesta lån som anger att de kräver "deklarerad inkomst" kommer att godkänna alla inkomster som du betalat skatt för i din senaste deklaration.
Har du CSN lån och jobbar extra för att skaffa mer inkomster, är det dina extrajobb som du deklarerar för, inte studielånet.

Ibland kan kraven på inkomst kompletteras med ännu fler krav som har koppling till vilken sorts inkomst det behöver vara för att den ska anses som giltig ur långivarens synvinkel. Det vanligaste kravet är att det står att du behöver ha inkomst av tjänst, inkomst av eget företag eller inkomst från pension. Om kreditgivaren däremot inte specifiserat kraven närmare, kan man alltid pröva att ansöka och se vilket svar man får.

Att låna pengar med låg inkomst brukar snarare definieras som att låna med svag kreditvärdighet, detta under förutsättning att inkomsten ändå är regelbunden men låg. Inom begreppet låg kreditvärdighet faller också andra saker som påverkar en persons scoring.

Låna pengar utan fast anställning

Låna utan jobb

Att låna pengar utan fast anställning är inte nödvändigtvis detsamma som att låna pengar utan jobb. Arbetsmarknaden förändras och så gör även de olika anställningsformer som förekommer i Sverige.
Många långivare har fått börja acceptera att olika typer av projektanställningar och liknande, blir mer och mer vanligt som arbetssätt och det behöver inte betyda att man inte kommer att ha en regelbunden inkomst framöver.

Idag finns det många olika anställningsformer som kan generera en stadigvarande inkomst. Alla anställningar ses dock i bankernas ögon inte alltid som "fast inkomstkälla".
De anställningsformer som brukar räknas till dem som genererar en fast inkomst är i regel det som på anställningsbeviset benämns som "Anställning tills vidare" eller "tillsvidareanställning". Det är ett vanligt missförstånd att tro att den benämningen är för en anställning som inte är varaktig men det är faktiskt raka motsatsen då denna anställningsform är det som också kallas "fast anställning".

Så här reder vi ut lite begrepp kring vanliga anställningsformer

  • "Tillsvidare" - motsvarar det vi till vardags kallar "fast anställning".
  • "Visstid" - kan variera från några veckor upp till ett par år (brukar godtas för lån om anställningen är mer varaktig än bara några månader).
  • "Projektanställning" - En förutbestämd tidsbegränsning som kan vara allt från några veckor till flera år (brukar normalt godtas för lån om anställningen är mer varaktig än bara några månader).
  • "Objektanställning" - Samma som projektanställning.
  • "Vikariat" - Betyder att du har anställning som vikarie för en viss specifik namngiven person. Kan vara kortare eller längre men normalt sett inte längre än ett år.
  • "Timanställning" - Betyder att du är anställd i varierande omfattning och därmed både kan jobba enbart några få timmar per månad eller upp till heltid.

Om man inte blir godkänd för lån men har akut behov

Att ta ett lån för akut behov av pengar, är i och för sig rätt tänkt under förutsättning att man vet att det kommer att komma inkomster inom en överskådlig tid. Många som befinner sig i den här situationen kanske till och med måste skaffa pengar snabbt för att det är en förutsättning för att kunna ta ett nytt jobb eller något annat.

Att låna utan inkomst eller utan deklarerad inkomst kan mycket väl fungera men det hela beror på din kreditvärdighet i övrigt, vilket också spelar en roll i sammanhanget. För den som verkligen måste eller vill låna pengar utan inkomst, gäller det helt enkelt att både ansöka om alla tillgängliga lån för att uttömma alla möjligheter men kanske också att komma på nya tankar.

Vad gör man om alla banker och långivare har sagt "nej"?
Ja i de här lägena är det troligtvis hög tid att försöka börja tänka om när det gäller inkomstkällor. Du kan läsa mer om olika sätt att skaffa pengar på, utan att ta lån men det är också viktigt att göra vad man kan för att sänka sina utgifter drastiskt.
 

Den här sidan uppdaterades senast 2020-02-05.