2020 > 01

Det har definitivt blivit svårare tider för snabblån och smslån som inriktar sig på att vara det som numera kallas för högkostnadskrediter. Det är villkoren för kreditföretagen som skärpts och ny lagstiftning har begränsat dessa företags möjligheter att tjäna oproportioneligt mycket pengar på den här sortens lån.
 

Vad menas med högkostnadskredit?

Högkostnadskrediter

I samband med att det infördes ett antal nya delar och i konsumentkreditlagen under hösten 2018 myntades det nya begreppet "högkostnadskredit".

I den nya uppdaterade konsumentkreditlagen definieras klart och tydligt vad som räknas in i det nya begreppet. De lån som har en effektiv ränta som uppgår referensräntan (som förnärvarande är extremt låg) plus  30 procentenheter utöver det, faller inom ramen för högkostnadskrediter. Lite förenklat kan man säga att med dagens referensränta, ingår alla lån som har en effektiv ränta som är högre än 30% i detta.
 

Enkla lån som inte är högkostnadskrediter

Nu tror du kanske att detta innebär slutet på snabba och enkla lån online. Men som tur är för dig som söker efter sådana finns det fortfarande många olika lösningar. Förutom de lån som faller inom ramen för det nya begreppet, finns det även gott om bra och snabba lån som inte är högkostnadskrediter.

Du ska tänka på att även de lån som är högkostnadslån, kan bli billigare alternativ så länge du anpassar din återbetalningstid på ett klokt sätt. Att välja krediter med låg månadsränta ger dig möjlighet att få billigare lån även om årsräntan är hög. Dina möjligheter till en snabb amorteringstakt kommer att avgöra hur prisvärt olika alternativ är för just dig.

Inget har heller förändrats när det gäller lån utan UC som inte är högkostnadskrediter. Delvis beror det på att kreditföretagen har anpassat sina låneprodukter utifrån den nya lagen men det är också allt fler företag som nischar sig på just den sortens lån.
 

Flera nya begränsningar som drabbar kreditföretagen men gynnar dig

Räntetak gör det billigare för dig som konsument.
Ett räntetak innebär att kreditföretaget inte får ta ut en effektiv årsränta som överstiger referensräntan plus 40 procentenheter. I nuläget betyder det i praktiken att en effektiv årsränta aldrig får vara högre än 40 procentenheter på ett år.

Du kan ändå kan hitta lån med högre ränta, vilket beror på lånens upplägg i övrigt. Kreditföretagen vill förstås hitta lösningar dels för att du som har låg kreditvärdighet ska kunna låna men också för att de ska få vad de anser som en rimlig kompensation för att de lånar ut pengar till dig.

Kostnadstak för lånet i sin helhet.
Det införda kostnadstaket är något som varit på gång att införas länge. Taket begränsar hur höga de totala kostnaderna får vara för krediten.  I det tak som nu satts, ska du som låntagare aldrig behöva betala mer än det totala lånade beloppet i kostnader utöver amorteringar. I dessa kostnader inkluderas alla de saker som utgör priset för lånet så som ränta, uppläggningsavgifter, dröjsmålsränta, aviavgifter, kostnader för inkasso med mera.

Exempel som förklarar kostnadstaket enkelt:
Om du lånar 20000 kronor får sammanlagda beloppet inklusive räntor och alla andra kostnader som lånet medför, inte överstiga 40000 kronor totalt.

Krav på kreditprövning.
Låneföretaget måste utföra en kreditprövning för att beräkna om du ska kunna få ett lån eller inte. Detta gäller numera alla, till skillnad mot tidigare då krediter med kort löptid och mindre avgifter undantagna från kravet på kreditprövning. En kreditprövning kan innebära att en kreditupplysning beställs från ett kreditupplysningsföretag.

Förlängning av lånets löptid (återbetalningstid).
Den ursprungliga återbetalningstiden för ett lån eller en kredit kan nu bara göras en gång. Om förlängningen är kostnadsfri för dig eller att skälig avbetalnignsplan är överenskommen går det att göra undantag.

Marknadsföring och information om villkor.
När någon marknadsför eller informerar om en högkostnadskredit måste kreditgivaren eller den som informerar åt kreditföretaget tydligt ge information om att det rör sig om en högkostnadskredit.

Kreditgivaren måste också informera om riskerna med skuldsättning samt var du kan vända dig för att få stöd och hjälp med budget- och skuldfrågor.

Utöver detta, måste marknadsföringen av alla slags krediter vara måttfull, vilket innebär attt marknadsföringen ska vara saklig och balanserad. Inte heller får den vara eller upplevas som påträngande.
 

Vad innebär det här för dig?

För dig som lånesökande innebär den nya lagen att du i många fall får billigare räntor. Även den som behöver lån med väldigt dålig kreditvärdighet, kan få ett lån till rimligt pris.

Du kommer inte längre att se de typer av ockerräntor som funnits tidigare, vilket ger en något mer rättvis lånemarknad. Det kommer fortfarande vara så att den med bra kreditvärdighet får de allra billigaste lånen men skillnaderna kommer att minska.

Kostnadstaket är en fördel för dig som lånekund. Det är lite enklare att förstå vad lånet maximalt kommer att kosta.

Sannolikt kommer vi att se ännu fler varumärken och låneprodukter som ändrar sina villkor och låneformer framöver.
 

Konsekvenser för kreditföretagen

Kostnadstak och räntetak kommer definitivt att leda till minskade inkomster för kreditföretagen. Det kommer att innebära en hårfin balansgång för dem att marknadsföra sig med måttlighet, samtidigt som konkurrensen dem emellan fortfarande kvarstår.

Branschens största konkurrensmedel, nämligen låga priser och låga räntor kräver större avvägning, då det är svårare att tjäna pengar på kortfristiga lån och krediter än på lån med många års löptid där ränteinkomsterna kommer att rulla in under kanske 10-18 års tid.

Kreditmarknaden kommer mer eller mindre att tvingas anpassa sina varumärken och lån utifrån hur de ska kunna få dig som kund, varför du ska välja just dem och så vidare.
 

Det här inlägget skrevs 2020-01-22.
Författare: Kristina Eriksson
 

Läs hela inlägget »

Är du trött på att bråka om pengar i ditt förhållande? Olika relationsundersökningar visar gång på gång att pengar är en av de saker vi bråkar mest om i våra förhållanden. Ovsett om du är i ett nytt förhållande eller om ni hängt ihop länge, är det bra att gå igenom hur ni ska dela upp ekonomin.

Att helt enkelt ta tjuren vid hornen och sätta sig ner och göra upp om hur ni vill dela upp ekonomin är ett effektivt sätt att slippa tjat och gnat i vardagen. Synen på pengar skiljer sig och det handlar ofta om en kombination av tillgången på pengar, uppfostran och kultur.
 

Tre tips på hur ni kan dela upp ekonomin

  • I färska relationer och relationer där båda har jämförbara inkomster passar det ofta bra att ha en helt uppdelad ekonomi. Det innebär att ni båda sköter och behåller era egna pengar och delar upp de gemensamma utgifterna i två lika delar.
  • Att ha en helt gemensam ekonomi innebär i praktiken att ni lägger pengar från era bådas inkomster till en gemensam pott/gemensamt konto och tar utgifterna från denna. Detta är ofta mest rimligt om ni har gemensamma ekonomiska åtaganden såsom att ni köpt bostad, bil eller annat tillsammans. Men det passar också dem som har haft sin relation ett tag och är redo att ta nästa steg till ett gemensamt liv "på allvar". Detta fungerar bäst om ni båda har ungefär likadana köp- och sparbeteenden samt att ni accepterar varandras inköp till fullo.
  • Proportionerlig uppdelning utifrån inkomst. Detta passar bra om ni vill leva i en jämlik relation även om ni har väldigt olika stora inkomster. De flesta som väljer det här sättet slår ihop kostnader och sedan betalar de procentuellt efter storleken på inkomster. Detta ger en mer rättvist fördelad ekonomi.

Att ha ett gemensamt konto för löpande utgifter är bra. Det blir lätt att se hur mycket pengar som går åt varje månad och att skaffa ett särskilt matkonto är också något som många gör. När det kommer just till matkonto, är det många som delar upp inbetalningarna till det proportionerligt utifrån hur mycket mat var och en konsumerar. Kanske en av er äter mer mat som köpts in genom det gemensamma kontot, då är det också rimligt att fördela insättningarna därefter. Det kan till exempel vara så att en av er alltid äter lunch hemma och den andra inte. Det kan också skilja mycket i matkonsumtionen i stort om man är en man och en kvinna med olika intag av mat i mängd sett.

Allt detta är bara idéer kring hur man kan förhålla sig till att ha delad ekonomi. Sedan är det upp till var och en att bestämma sig för vilket sätt som passar bäst för dem.

När det kommer till att låna pengar med en medsökande, bör man alltid i förväg bestämma hur lånet ska återbetalas och vem som ska betala vad. Man blir solidariskt betalningsansvarig när man tar ett lån med medsökande, vilket är värt att tänka på.
 

Pengar ett av de vanligaste upphoven till bråk

Pengar och hushållsekonomi är ett av de återkommande problemen i alla typer av relationsundersökningar. Tillsammans med städning och hushållsarbete, utgör ekonomi ett av de allra vanligaste problemen som par uppger som slitsamt i relationen.

Genom att ha en tydlig uppdelning av ekonomin och göra det på ett sätt som båda parter är tillräckligt nöjda med, kan man undvika onödiga relationsproblem som handlar om pengar.

Med det är det absolut inte sagt att relationer utan ekonomiska problem är bättre eller mer hållbara än andra men pengar kan vara upphov till många provblem om det inte finns gott om dem, det är nog en erfarenhet som många av oss känner igen.
 

En känslig fråga oavsett tid i relationen

Hur man ska dela upp hushållsekonomin är en känslig fråga för många. Oavsett om det är tidigt i en relation eller om frågan kommer upp senare. I en ny relation kanske det känns konstig att prata om hur man ska dela upp ekonomin eftersom båda parter kanske vill vara försiktiga för att inte skada relationen.

Att ta upp frågan om hur ekonomin ska fördelas senare i en relation kan göra att det uppstår konflikter utifrån att det kanske är på förekommen anledning man känner behov av att ta upp frågan.

Att prata om hur man ska dela upp ekonomin tidigt är kanske det mest naturliga och särskild i samband med att diskussionen om att bli sambo påbörjas.
 

Det här inlägget skrevs ursprungligen i januari 2020 med vissa uppdateringar 2020-02-23.

Läs hela inlägget »
Att få bättre ekonomi är ett nyårslöfte som i de allra flesta fall kräver en egen insats i form av lite arbete, disciplin och ordning och reda. Många nyårslöften blir liggande utan åtgärd men om du tillhör dem som lovat dig själv att få mer pengar över, så är det bara att sätta igång.

Det är lättare än många tror att förändra privatekonomin till det bättre.
Allt detta utan att besöka experter på banken eller att vinna storvinsten på Lotto. Allt kanske startar med att du bestämmer dig för att samla ihop gamla lån och krediter eller med att du slutar shoppa saker du inte behöver. Lösningarna ser olika ut från person till person.
 

En enkel planering och stenhård disciplin

Att planera för att bli rik är en sak, det har nog många gjort någon gång i livet. Men hemligheten är sedan att leva disciplinerat utifrån den plan man faktiskt tänkt ut.

Att få ordning och reda på ekonomin med en långsiktig plan att bli rik är inte så svårt som många tror om man bara börjar i rätt ände.
Det handlar alltid om att ha så små utgifter som möjligt och sedan skaffa pengar på alla sätt som bara är möjligt. Men detta betyder inte att du måste ha tre heltidsjobb och leva på vatten och bröd. Tvärtom är det ganska enkelt bara du skaffar koll på läget.
 

Universallösningen är att minska utgifterna

Att skaffa mer pengar snabbt är inte alltid så enkelt även om det finns gott om ideer och förslag på hur man kan skaffa pengar snabbt.
I första steget mot dina mål att få mer pengar över, ska du lägga allt fokus på att sänka dina utgifter och sedan kan du fundera på om du även har möjlighet att öka dina inkomster.

De flesta brukar börja med att räkna ut hur mycket pengar de gör av med på olika saker i dagsläget och hur mycket pengar de vill unna sig att spendera på olika saker i sitt nya liv på vägen mot mer pengar i plånboken.
Många låter sig sedan nedslås av det faktum att många utgifter är väldigt svåra att påverka och kanske tappar de helt modet redan där. Gör inte det! Att se över utgifter och fasta kostnader är fullt möjligt även om det kanske ser ut att handla om småpengar.

Många kör också fast när de ser hur mycket pengar de lägger på lån och krediter som de har sedan tidigare. Att ansöka om ett lån för skuldfinansiering är för många en mycket god kickstart. Det finns människor som sparar in flera 1000-lappar per månad på att samla ihop gamla lån och krediter.
 

Det är småpengarna du blir rik på?

Många har säkert hört att det är småpengarna du blir rik på. Det är verkligen något att tänka över för till viss del ligger det otroligt mycket sanning i det. Att exempelvis dra ner på restaurangluncher kan tyckas vara småpengar med argumentet "man ska ju ändå äta" men det kan handla om att spara 80-120 kr per dag! Låt oss säga att en hemmalagad matlåda kostar dig 20 kr att laga (vilket är ganska högt räknat) och du annars skulle ha ätit restauranglunch för låt oss säga 100 kronor - då kan du spara 80 kronor per dag du låter blir restauranglunchen.
Låt oss sedan säga att du äter lunch på restaurang 10 gånger på en månad. Då har du plötsligen sparat 800 kronor bara på en månad.

Ett annat exempel är att byta försäkringar. Hemförsäkring, bilförsäkring och annat är en fast utgift som många bara betalar varje gång räkningen kommer, utan att reflektera över huruvida priset är rimligt eller inte. Att spara in en 50-lapp per månad på billigare försäkringar kommer att innebära tusenlappar på lång sikt.

Om du bestämt dig för att ta ett lån för att få en kickstart i ditt nya rikare liv, är det viktigt att du sedan håller dig till din planering. Om inte kommer det inte att hända så mycket mer än att du får lite mer pengar över med anledning av sänkta lånekostnader. Att göra en enkel budget är nästan helt nödvändigt för att din planering ska hålla.

Lycka till med ditt rikare 2020!
 

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar