2014

Den 3:e december klubbades alliansens budget igenom, vilket innebär att den sittande regeringen har alliansens budget att förhålla sig till och genomdriva - åtminstone fram tills nyvalet genomförts. Tidigast till våren kan smärre justeringar i budgeten ske i samband med den så kallade vårändringsbudgeten.
För privatpersoner finns en del skillnader även om de är relativt små rent generellt, kommer vissa grupper att se en del förändringar jämfört med den rödgröna regeringens budget.
Några av skillnaderna i budgetarna handlar om:
- A-kassan
- Sjukförsäkringen
- Jobbskatteavdragen
- Sänkt skatt för pensionärer
- Avdrag för privat individuellt pensionssparande
- En rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Konkreta detaljer med Alliansens budget:
- Ingen sänkt skatt för pensionärer.
- Ingen högre skatt för höginkomsttagare.
- Halverad arbetsgivaravgift för unga blir kvar.
- Ingen högre kostnad för att anställa personer över 65 år.
- Inget höjt tak i a-kassan.
- Bortre gränsen i sjukförsäkringen blir kvar.
- Sänkt och sedan avskaffad avdragsrätt för pensionssparande.
- Höjd skatt på tobak och alkohol.
- Höjt studielån med 1 000 kronor i månaden.
- Mer pengar till försvaret.
- Mer pengar till cancervård.
- Högkostnadsskydd för företagens sjuklönekostnader.
- Höjd fordonsskatt.
- Mer pengar till skolan.
- Inga traineejobb för unga i äldreomsorgen.
- Inga extratjänster för långtidsarbetslösa.
- Rutavdrag för läxhjälp blir kvar.

Så vad händer egentligen nu? Nu skall alliansens budget gälla och det troliga är att regleringsbrevet till några av landets myndigheter fördröjs med ett antal dagar jämfört med tidigare. Inga av de förslag som regeringen hade i sin budget kommer att genomföras eftersom det är alliansens budget som nu gäller.

Oavsett regering, skall det mycket till om budgeten förändras mycket efter själva nyvalet då det kräver stora extraordinära händelser för att något annat än smärre justeringar skall äga rum. Om nuvarande regering väljs om igen är det svårt att säga om den situation som uppstått nu, kommer att föranleda att man åberopar att det är en stor extraordinär händelse som öppnar upp möjligheten att göra stora förändringar efter nyvalet.
Läs hela inlägget »
Etiketter: nyheter

Begreppet skuldfinansiering innebär att den som är skuldsatt letar efter ett sätt att finansiera och betala av gamla lån och skulder såsom krediter och smålån. Att genomföra en form av sanering av sin privatekonomi, hjälper många som är på väg att hamna i en skuldfälla, att få ordning på allt och komma på fötter igen.

Kanske är det för att svenska hushålls skuldsättning ökar som också intresset för skuldfinansieringslån ökat lavinartat de senaste åren. Numera är det en mycket stor andel av alla lån som faktiskt är avsedda för att förtidsinlösa andra gamla lån som människor har sedan tidigare.

Olika lånelösningar för skuldfinansiering för privatpersoner är förhållandevis lätt att hitta om man har en någorlunda ordnad ekonomi. I dessa fall läggs störst vikt vid hur din ekonomi kommer att se ut efter att du samlat ihop dina skulder, snarare än hur den ser ut med nuvarande lån.
 

Syfte med lånet

Till att börja med är det viktigt att skilja på begreppen skuldfinansiering och skuldsanering som är något helt annat. När du söker efter ett sätt att samla ihop dina tidigare skulder, tar du själv ansvar för att så småningom bli skuldfri. Syftet med att göra detta är att få ett lån stort nog så att det räcker att göra sig av med de andra krediter man har.

Metoden kallas även för nystartsfinansiering, nystartslån, omstartslån, skuldsaneringslån, skuldkonsolidering och annat. Allt innebär i princip samma sak om man bortser från omstartslån som karaktäriseras av att det nästan alltid, kräver någon form av säkerhet för lånet, företrädesvis en bostad. Omstartslån kan också tillåta att du har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Vitsen med att begränsa sin lånebörda till ett eller max två större lån, är att få ner de totala kostnaderna för ränta och övriga avgifter, samtidigt som du förmodligen har för avsikt att även sänka din totala månatliga kostnad för lån.
 

Samla lån och krediter i ett enda skuldfinansieringslån
Samla lån och krediter i ett enda skuldfinansieringslån
Det är alltid bättre att ha ett eller på sin höjd ett par stycken större lån än att ha många små och förmodligen också dyra sådana.
 

Att tänka på vid ansökan

En ansökan om skulfinansiering innebär att du ansöker om nytt lån med främsta syfte att återbetala andra gamla lån och dyra krediter. Målet är med andra ord att samla lån och mindre krediter till en och samma eller i vissa fall ett par stycken långivare. I det här fallet har alltså lånets storlek en viss betydelse då det helst ska kunna täcka alla dina tidigare skulder.

Även om det är möjligt att söka ett lite större belopp än du behöver för att det ska räcka till att förtidsinlösa gamla lån och krediter, är det något vi anser att man bör undvika om man kan. Du kan nämligen söka lån som är större än du verkligen behöver men då utökar du din totala skuldbörda.

Vitsen med att begränsa sin lånebörda till ett eller max två större lån, är att få ner de totala kostnaderna för ränta och övriga avgifter, samtidigt som du förmodligen har för avsikt att även sänka din totala månatliga kostnad för lån.

I de flesta fall kan du både amortera mera och ändå samtidigt få lägre räntor och avgifter, genom att ansöka om skuldfinansiering. De allra flesta som ansöker om skuldfinansiering gör det för att få mer pengar över till annat, vilket också uppfylls genom att samla dyra lån och krediter på ett och samma ställe. Anledningen till att detta över huvud taget är möjligt, är bankernas vilja att slåss om att få dig som sin lånekund.

Det är viktigt att tänka på att välja en amorteringstakt som ändå gör att du kommer att minska din totala skuld i rimlig takt. Det kan ibland vara frestande att välja en amorteringstakt som sträcker sig över längre tid än nödvändigt, enbart för att få ner månadskostnaden så mycket som möjligt. Lånet skall ju trots allt ändå betalas tillbaka så det är alltid bäst att amortera så mycket som möjligt. Undantag från den principen är mest lämpligt att göra om man är osäker på hur ens betalningsförmåga kommer att se ut över tid. Särskilt svårt att beräkna sin betalningsförmåga, kan det vara om man just håller på som bäst att ta sig ur en dålig ekonomi.
 

Banker som sträcker ut en hjälpande hand

Det handlar förstås inte om någon välgörande verksamhet när banker erbjuder skuldfinansieringslån till privatpersoner. Det handlar om att få kunder som de när det handlar om skuldkonsolidering, i praktiken stjäl från sina konkurrenter.

Eftersom du tar ett nytt och ofta stort lån för att göra dig av med ett antal andra lån och därmed också långivare, får den nya banken en ny kund, medan de du tidigare var skyldig pengar, mister dig som kund och inkomstkälla eftersom du betalar ränta på lånen du har.

Det finns en rad olika banker som jobbar med skuldfinansiering. Högsta beloppet för privatlån kan du få hos Bank Norwegian där du kan beviljas lån på upp till hela 600000 kr helt utan att behöva lämna någon säkerhet för lånet.

Värt att notera är att lån på belopp över 400000 kronor är ganska svåra att få om man har allt för stora skulder sedan tidigare eller för låg inkomst. Bank Norwegian har visat sig passa bra för personer med olika inkomstnivåer. För att äka möjligheten att bli godkänd kan man alltid försöka hitta en person som står en nära, som kan vara medsökande på lånet, vilket ökar möjligheten till både att ens bli godkänd men också till att få bättre villkor.

Det finns även långivare för skuldfinansiering som kan bevilja dig lån även om du har en betalningsanmärkning men då handlar det i princip alltid om väsentligt lägre lånebelopp än 600000 kr.
 

Om du inte blir godkänd för lån

Att inte få sin ansökan godkänd kan kännas både frustrerande och nedvärderande. Det kan finnas många olika skäl till varför en låneansökan avslås men om du tar reda på fakta kring varför du egentligen fått avslag, kan du bilda dig en bättre uppfattning om varför just du fått avslag.

När du vet anledningen till varför långivare bedömer din kreditvärdighet som för låg för ett godkännande, är det möjligt att påverka möjligheten att bli godkänd hos någon annan bank. Du bör med fördel fördjupa dig i vilka lån man kan söka för skuldskonsolidering.

Den som av olika skäl hamnat i mycket svår ekonomisk ställning med överskuldsättning och inte kan få skuldfinansiering genom lån, bör söka råd och hjälp för att utreda om skuldsanering kan vara ett alternativ.

De flesta kommuner i Sverige tillhandahåller ekonomisk rådgivning kostnadsfritt och mer information om det kan du i allmänhet finna på din kommuns hemsida. Det är viktigt att känna till att skuldsanering är en mycket krävande och självutlämnande process och därför bör alla i första hand pröva att söka skuldfinansiering först, så att alla vägar till ekonomisk självständighet är prövade.
 

Bevakning av hushållens skulder

I Sverige följer Finansinspektionen (FI) hur hushållens skuldsättningar ökar och minskar. Inom FI:s ansvarsområden finns bland annat konsumentskydd, finansiell stabilitet samt att motverka finansiella obalanser.

De senaste årens utveckling har gjort att FI bedömt det som nödvändigt att införa ett antal verktyg i syfte att försöka dämpa tillväxten i hushållens skuldsättning relativt till deras inkomster och tillgångar. På det sättet hoppas man att minska riskerna. I det här fallet kan man uttrycka det som att det handlar om att öka motståndskraften först och främst hos hushållen men även hos de långivande bankerna som är verksamma på svensk kreditmarknad.

FI följer utvecklingen av hushållens skuldsättning noga utifrån flera perspektiv. Skuldsättning bland hushåll skär över FI:s samtliga ansvarsområden; konsumentskydd, finansiell stabilitet samt att motverka finansiella obalanser i syfte att stabilisera kreditmarknaden.
 

Författare: Kristina Eriksson oktober 2014
Uppdatering och revidering av en del detaljer och länkar 2020-01-21.

Läs hela inlägget »
skatteregler för pensionssparande

Det "röda kuvertet" som vi som förvärvsarbetar så väl känner igen. Det är för många en minst sagt lite deprimerande syn varje år det dimper ner i blevlådan.

Privat pensionssparande har tidigare belönats.
Väldigt många svenskar har under ett antal år haft egna privata pensionssparanden för att på så sätt förbereda sig för ett lite bättre liv som pensionär. Nästan 4 av 10 vuxna svenskar har haft ett privat sparande som de också fram tills nu fått göra avdrag för i deklarationen.

Avdragsrätten för pensionssparande försvinner.
Vid årsskiftet 2014/2015  ändras reglerna för avdragsgillt pensionssparande. I deklarationen har du tidigare kunnat göra avdrag för pensionssparande på upp till 12 000 kronor om året.

Vid årsskiftet när reglerna ändras, sänks avdragsrätten från 12000 kronor per år till 1800 kronor, för att sedan 2016 försvinna helt och hållet.

Vad innebär förändringen i praktiken?
Förändringen kan innebära skillnader dels på flera tusen kronor om året gällande hur mycket pengar du får kvar i plånboken och framför allt gör det skillnad på det belopp du sedan skall få ut i pension.

Om du inte ändrar ditt sparande kommer du likt annat sparande i exempelvis fonder, att få skatta på pengarna två gånger.

Ekonomiska konsekvenser i vardagen redan nu.
Genom att dina skatteavdrag minskar, kan det bli märkbart direkt i samband med din första deklaration. Pengar du kanske tidigare rent utav fick tillbaka på skatten kommer att utebli och därmed får du sämre ekonomi i vardagen än du hade tidigare.

För att minimera skadan av de uteblivna skatteavdragen för pensionssparande kan man förstås vidta en rad andra åtgärder för att skapa ett större ekonomiskt utrymme i vardagsekonomin.

Ekonomiska rådgivare menar att ett av de alternativ du kan ha, är att se över din ekonomiska situation och lägga om lån för att exempelvis minska boendekostnader.

Det är förstås alltid bra att ha så låga lånekostnader som  möjligt men det få känner till är att en liten förändring i lån eller ökade amorteringar kan göra stor skillnad i plånboken när du räknar på helheten vid årets slut.
 

Läs hela inlägget »
Spara pengar på att jämföra Spara pengar på att jämföra

Att skaffa mer pengar är inte det enda sättet att få mer pengar på. Genom att minska på sina fasta kostnader, kan du få mer pengar helt utan att behöva anstränga dig särskilt mycket.

Genom att jämföra allt från elpriser till lån och försärkringar, kan många få märkbart mer pengar i plånboken varje månad utan att behöva anstränga sig.
 

Att kunna snåla in på sina utgifter är ett effektivt sätt att få mer pengar på. Kanske kan man till och med påstå att det är det snabbaste och enklaste sättet att få mer pengar över på. Många tänker förstås i första hand på att skaffa mer inkomster, medan de flesta när de tänker efter nog inser att det mest effektiva sättet är att skära ner på utgifterna. En kombination av båda, kan ge oanade resultat på ganska kort tid.

Olika jämförelser på nätet har blivit omåttligt populärt och de som var först ut när det gäller tjänster var elbolag och försäkringsbolag. Numera jämför vi mer än gärna alla möjliga varor och tjänster och att de här jämförelsetjänsterna är så lättillgängliga är bra. Numera är de flesta näringsidkare plågsamt medvetna om hur lätt vi konsumenter kan jämföra olika priser.

När det gick upp för folk att man enkelt och snabbt kan jämföra och välja billigare alternativ så exploderade utbudet av olika jämförelsetjänster online.
Ta bara de här exemplen:
Försäkringar, elbolag, mobilabonnemang, priser på varor och tjänster och allt annat som tillgängliggjorts på senare år.
Jäförelsesidor som pricerunner och compricer tillhör de som var mer eller mindre först ut tillsammans med elskling (jämförde elabonnemang och elpriser).

Att kunna jämföra priser snabbt och enkelt är bara en av de fördelar som nätet bär med sig. Man kan nog lugnt säga att digitaliseringen kommer att föra med sig många positiva effekter för oss som konsumenter eftersom det är mycket lättare för oss att kontrollera att vi inte betalar mer än nödvändigt för olika varor och tjänster.
 

Börja jämföra allt mellan himmel och jord

Man kan snart jämföra nästan allt som går att köpa och det är inte ens ansträngande när man tar hjälp av olika jämförelsesidor på nätet. En annan finess som talar för den här sortens sidor är att det är kostnadsfritt för oss som konsumenter och de som istället får bära bördan är företagen.

Självklart gäller det för företagen inom de aktuella branscherna att hänga med i utvecklingen eftersom det kan stå dem dyrt att hamna på efterkälken. I takt med att många först gör lite efterforskning på nätet innan man väljer olika leverantörer eller handlar saker, är det desto viktigare att synas i elektroniska kanaler. Det här medför att företagen är tvungna att satsa lite kapital på att finnas med även i jämförelsesammanhang.

Vill du få mer pengar över i plånboken är det klokt att regelbundet se över sina löpande och fasta kostnader som hushållet har. Att kolla upp sina försäkringskostnader när det gäller alla typer av försäkrningar, kan vara väldigt lönsamt.

Det är lätt att se vilka bolag som är billigast och det går att jämföra alla sorters försäkringar ovasett om det handlar om att försäkra hemmet, bilen, båten, barnen eller vad som helst egentligen.

Hos Compricer kan du jämföra kan du som konsument enkelt jämföra priser och villkor på bolån, privatlån, billån, sparkonto, aktiehandel, kreditkort, bredband, mobilt-bredband, digital-tv, mobiltelefoni, el, pension, bilförsäkring, hemförsäkring, villaförsäkring, mc försäkring, båtförsäkring och andra försäkringar. På så sätt sparar du både tid och pengar.

Det är helt kostnadsfritt för dig att göra jämförelsen och du förbinder dig inte till att byta försäkring. Får du inget erbjudande på en mer förmånlig försäkring än den du redan har behåller du din gamla.

Gå vidare till Compricer genom att klicka på bilden här nedanför.

Kan man lita på Compricer

Du kan absolut lita på de priser som Compricer levererar till dig. Compricer har inte något att vinna på missvisande information då deras affärsidé helt och hållet bygger på att användare ska använda deras jämförelsetjänster.
Om de skulle ha felaktiga jämförelser skulle vi som konsumenter ganska snabbt tappa förtroendet för dem och det skulle vara en mardrömsliknande situation för dem.

Affärsidén bärs upp av att Compricer får betalt av de olika företagen som vill synas i deras jämförelser. Det är alltså en mix av olika ersättningar som kan komma ifråga för Compricers räkning. Dels kan företag i vissa fall få betala en avgift för att finnas med över huvud taget men i vissa fall får också Compricer en ersättning för att de har "förmedlat" dig som kund genom sina jämförelser. Detta är inget som påverkar dig som konsument negativt på något sätt och det blir inte dyrare, snarare tvärtom så blir det billigare för dig.
 

Att få hjälp att jämföra sparar tid

Många upplever nog att de inte har tid att jämföra olika varor och tjänster men genom enkla jämförelsetjänster kan många spara väldigt mycket pengar.
Du kan till och med dra nytta av att utnyttja rabatter som du inte kan få på andra sätt än genom att använda vissa jämförelsetjänster.
Compricer som vi nämnt, är en mångsidig jämförelsetjänst men när det handlar om att ta lån, finns de många kostnadsfria jämförelsetjänster som ger dig exakta priser med individuell ränta.

Det är nämligen så att även om du själv kan jämföra olika låns egenskaper och villkor, vet du inte exakt vilken ränta just du kommer att få om den aktuella banken tillämpar individuell ränta. Det enda sättet att få reda på vilken ränta just du kommer att kunna få, är helt enkelt att ansöka om det aktuella lånet.

Genom att ansöka om ett lån genom en förmedlare, kommer det bara att mynna ut i en enda UC kontroll, samtidigt som du ändå får erbjudanden från upp till 40 olika banker samtidigt genom en enda ansökan. Det är kostnadsfritt för dig att ansöka om lån med jämförelser för lägsta ränta.
 

Det här inlägget skrevs ursprungligen i oktober 2014 med uppdateringar 2020-02-23.

Läs hela inlägget »

Senaste inläggen

Arkiv

Länkar