Lån trots låg kreditvärdighet - en risk för båda parter

Det är fullt möjligt att låna pengar med låg kreditvärdighet. Olika långivare tar olika höga risker och därför kan priset på ett lån för personer med dålig kreditvärdighet, variera mycket.
Anledningen och bagrunden till en persons låga kreditscoring är avgörande för vilka typer av lån den personen kommer att kunna erbjudas. Nu i dessa tider av Corona-pandemi, kan en låg scoring exempelvis bero på osäkra framtida inkomster i form av arbetslöshet, sjukskrivning eller betalningsanmärkningar.

 

De bästa tipsen för att välja rätt när du ska söka lån trots dålig kreditvärdighet, handlar om att välja utifrån dina egna individuella förutsättningar.

De flesta har redan god kännedom om varför de har drabbats av låg scoring. Låg inkomst i förhållande till beräknade utgifter, arbetslöshet, långtidssjukskrivning, osäkra anställningsförhållanden, betalningsanmärkningar eller hög skuldsättning sedan tidigare är några av de vanligaste orsakerna till lågt förtroendekapital i form av dålig kreditvärdighet.

Du som låntagare tar vissa risker när du lånar pengar även om du har låg scoring. I första hand handlar det om att du kanske till och med känner dig osäker på hur din framtida ekonomi verkligen ser ut om du exempelvis har osäkra anställningsförhållanden. Att då ta ett snabblån, innebär givetvis en risk för dig som person eftersom du inte är 100% säker på att dina inkomster är hållbara över tid. För en långivare innebär det att de tar en risk om du vid oförutsedda inkomstbortfall inte längre klarar av att återbetala ditt lån enligt avtal.

Likaså gäller om du ansöker om att få lån trots betalningsanmärkning. I de flesta sådana fall, tar långivaren en stor risk enligt deras sätt att se det, eftersom de inte vet om det finns risk för att du kommer att hamna i betalningssvårigheter igen eller ej. Du själv tar en risk genom att du kanske får ett mindre antal lån att välja mellan och därmed får en högre ränta än om du skulle vara anmärkningsfri.
 

Corona-pandemins påverkan på risker

I slutet av första kvartalet 2020 sjönk börsen som en sten. Både fonder och aktier påverkades i olika grad. I svenska och nordiska fonder har en kraftfull återhämtning kunnat ses och nu i augusti månad har många nordiska fonder nästan återhämtat sig helt och hållet.

Att drabbas av dålig ekonomi i samband med en sån här kraftfull världskris är verkligen svårt för många. Även de som har ett sparat kapital på banken i form av olika fonder och aktier, drabbas hårt. Att sälja sina fonder för att rädda vardagsekonomin kan innebära ett hårt slag om det vid sälj-tillfället är ett mycket lägre värde på dina fonder än före Corona-pandemin slog till. Givetvis spelar typen av fonder stor roll så det går inte att generalisera men om det handlar om branscher som sannolikt kommer att återhämta sig på lite sikt, känns det onödigt att sälja dessa fonder för att rädda en akut ekonomisk situation under Corona-pandemin.

Den som både har låg kreditvärdighet och osäkra inkomstkällor framöver, kanske inte tror att den enda utvägen är att sälja sina fonder med förlust. Det är inte sant då det faktiskt kan vara mer lönsamt att ta ett lån än att sälja fonder och aktier med förlust. Allt beror på hur stora chanser det är att dina fonder eller aktier kommer att återhämta sig. Ofta handlar sådana förluster om större summor än räntan på ett lån är på.

För långivare innebär Corona-pandemin stor osäkerhet då de egentligen inte har någon som helst aning om huruvida du kommer att drabbas av Corona-pandemins ekonomiska konsekvenser eller ej. Att långivare tar risker då de lånar ut pengar till personer med tveksam kreditscoring är ett faktum de alltid lever med men just nu är det svårt för dem att veta vem som är kreditvärdig eller inte. Att låna ut pengar till personer med låg scoring innebär att företaget riskerar att inte få tillbaka sina pengar och därmed hela låneföretagets ekonomi på sikt.

Huruvida långivare är mer eller mindre hårda i sina bedömningar just nu, beror i många fall på långivarens egen likviditet. Att ta för stora risker innebär att de kan försätta sig i en dålig sits själva om det sker med allt för många låntagare.
Lån man i normala fall, kan få med låg kreditvärdighet och betalninganmärkningar är alltid de säkraste korten att börja med att ansöka hos även under Corona-pandemin. Lån med låga krav behöver inte alltid vara dyrare än andra.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar