Svårare tider för högkostnadskrediter

Det har definitivt blivit svårare tider för snabblån och smslån som inriktar sig på att vara det som numera kallas för högkostnadskrediter. Det är villkoren för kreditföretagen som skärpts och ny lagstiftning har begränsat dessa företags möjligheter att tjäna oproportioneligt mycket pengar på den här sortens lån.
 

Vad menas med högkostnadskredit?

Högkostnadskrediter

I samband med att det infördes ett antal nya delar och i konsumentkreditlagen under hösten 2018 myntades det nya begreppet "högkostnadskredit".

I den nya uppdaterade konsumentkreditlagen definieras klart och tydligt vad som räknas in i det nya begreppet. De lån som har en effektiv ränta som uppgår referensräntan (som förnärvarande är extremt låg) plus  30 procentenheter utöver det, faller inom ramen för högkostnadskrediter. Lite förenklat kan man säga att med dagens referensränta, ingår alla lån som har en effektiv ränta som är högre än 30% i detta.
 

Enkla lån som inte är högkostnadskrediter

Nu tror du kanske att detta innebär slutet på snabba och enkla lån online. Men som tur är för dig som söker efter sådana finns det fortfarande många olika lösningar. Förutom de lån som faller inom ramen för det nya begreppet, finns det även gott om bra och snabba lån som inte är högkostnadskrediter.

Du ska tänka på att även de lån som är högkostnadslån, kan bli billigare alternativ så länge du anpassar din återbetalningstid på ett klokt sätt. Att välja krediter med låg månadsränta ger dig möjlighet att få billigare lån även om årsräntan är hög. Dina möjligheter till en snabb amorteringstakt kommer att avgöra hur prisvärt olika alternativ är för just dig.

Inget har heller förändrats när det gäller lån utan UC som inte är högkostnadskrediter. Delvis beror det på att kreditföretagen har anpassat sina låneprodukter utifrån den nya lagen men det är också allt fler företag som nischar sig på just den sortens lån.
 

Flera nya begränsningar som drabbar kreditföretagen men gynnar dig

Räntetak gör det billigare för dig som konsument.
Ett räntetak innebär att kreditföretaget inte får ta ut en effektiv årsränta som överstiger referensräntan plus 40 procentenheter. I nuläget betyder det i praktiken att en effektiv årsränta aldrig får vara högre än 40 procentenheter på ett år.

Du kan ändå kan hitta lån med högre ränta, vilket beror på lånens upplägg i övrigt. Kreditföretagen vill förstås hitta lösningar dels för att du som har låg kreditvärdighet ska kunna låna men också för att de ska få vad de anser som en rimlig kompensation för att de lånar ut pengar till dig.

Kostnadstak för lånet i sin helhet.
Det införda kostnadstaket är något som varit på gång att införas länge. Taket begränsar hur höga de totala kostnaderna får vara för krediten.  I det tak som nu satts, ska du som låntagare aldrig behöva betala mer än det totala lånade beloppet i kostnader utöver amorteringar. I dessa kostnader inkluderas alla de saker som utgör priset för lånet så som ränta, uppläggningsavgifter, dröjsmålsränta, aviavgifter, kostnader för inkasso med mera.

Exempel som förklarar kostnadstaket enkelt:
Om du lånar 20000 kronor får sammanlagda beloppet inklusive räntor och alla andra kostnader som lånet medför, inte överstiga 40000 kronor totalt.

Krav på kreditprövning.
Låneföretaget måste utföra en kreditprövning för att beräkna om du ska kunna få ett lån eller inte. Detta gäller numera alla, till skillnad mot tidigare då krediter med kort löptid och mindre avgifter undantagna från kravet på kreditprövning. En kreditprövning kan innebära att en kreditupplysning beställs från ett kreditupplysningsföretag.

Förlängning av lånets löptid (återbetalningstid).
Den ursprungliga återbetalningstiden för ett lån eller en kredit kan nu bara göras en gång. Om förlängningen är kostnadsfri för dig eller att skälig avbetalnignsplan är överenskommen går det att göra undantag.

Marknadsföring och information om villkor.
När någon marknadsför eller informerar om en högkostnadskredit måste kreditgivaren eller den som informerar åt kreditföretaget tydligt ge information om att det rör sig om en högkostnadskredit.

Kreditgivaren måste också informera om riskerna med skuldsättning samt var du kan vända dig för att få stöd och hjälp med budget- och skuldfrågor.

Utöver detta, måste marknadsföringen av alla slags krediter vara måttfull, vilket innebär attt marknadsföringen ska vara saklig och balanserad. Inte heller får den vara eller upplevas som påträngande.
 

Vad innebär det här för dig?

För dig som lånesökande innebär den nya lagen att du i många fall får billigare räntor. Även den som behöver lån med väldigt dålig kreditvärdighet, kan få ett lån till rimligt pris.

Du kommer inte längre att se de typer av ockerräntor som funnits tidigare, vilket ger en något mer rättvis lånemarknad. Det kommer fortfarande vara så att den med bra kreditvärdighet får de allra billigaste lånen men skillnaderna kommer att minska.

Kostnadstaket är en fördel för dig som lånekund. Det är lite enklare att förstå vad lånet maximalt kommer att kosta.

Sannolikt kommer vi att se ännu fler varumärken och låneprodukter som ändrar sina villkor och låneformer framöver.
 

Konsekvenser för kreditföretagen

Kostnadstak och räntetak kommer definitivt att leda till minskade inkomster för kreditföretagen. Det kommer att innebära en hårfin balansgång för dem att marknadsföra sig med måttlighet, samtidigt som konkurrensen dem emellan fortfarande kvarstår.

Branschens största konkurrensmedel, nämligen låga priser och låga räntor kräver större avvägning, då det är svårare att tjäna pengar på kortfristiga lån och krediter än på lån med många års löptid där ränteinkomsterna kommer att rulla in under kanske 10-18 års tid.

Kreditmarknaden kommer mer eller mindre att tvingas anpassa sina varumärken och lån utifrån hur de ska kunna få dig som kund, varför du ska välja just dem och så vidare.
 

Det här inlägget skrevs 2020-01-22.
Författare: Kristina Eriksson
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar