Dela upp ekonomin - sambo

Är du trött på att bråka om pengar i ditt förhållande? Olika relationsundersökningar visar gång på gång att pengar är en av de saker vi bråkar mest om i våra förhållanden. Ovsett om du är i ett nytt förhållande eller om ni hängt ihop länge, är det bra att gå igenom hur ni ska dela upp ekonomin.

Att helt enkelt ta tjuren vid hornen och sätta sig ner och göra upp om hur ni vill dela upp ekonomin är ett effektivt sätt att slippa tjat och gnat i vardagen. Synen på pengar skiljer sig och det handlar ofta om en kombination av tillgången på pengar, uppfostran och kultur.
 

Tre tips på hur ni kan dela upp ekonomin

  • I färska relationer och relationer där båda har jämförbara inkomster passar det ofta bra att ha en helt uppdelad ekonomi. Det innebär att ni båda sköter och behåller era egna pengar och delar upp de gemensamma utgifterna i två lika delar.
  • Att ha en helt gemensam ekonomi innebär i praktiken att ni lägger pengar från era bådas inkomster till en gemensam pott/gemensamt konto och tar utgifterna från denna. Detta är ofta mest rimligt om ni har gemensamma ekonomiska åtaganden såsom att ni köpt bostad, bil eller annat tillsammans. Men det passar också dem som har haft sin relation ett tag och är redo att ta nästa steg till ett gemensamt liv "på allvar". Detta fungerar bäst om ni båda har ungefär likadana köp- och sparbeteenden samt att ni accepterar varandras inköp till fullo.
  • Proportionerlig uppdelning utifrån inkomst. Detta passar bra om ni vill leva i en jämlik relation även om ni har väldigt olika stora inkomster. De flesta som väljer det här sättet slår ihop kostnader och sedan betalar de procentuellt efter storleken på inkomster. Detta ger en mer rättvist fördelad ekonomi.

Att ha ett gemensamt konto för löpande utgifter är bra. Det blir lätt att se hur mycket pengar som går åt varje månad och att skaffa ett särskilt matkonto är också något som många gör. När det kommer just till matkonto, är det många som delar upp inbetalningarna till det proportionerligt utifrån hur mycket mat var och en konsumerar. Kanske en av er äter mer mat som köpts in genom det gemensamma kontot, då är det också rimligt att fördela insättningarna därefter. Det kan till exempel vara så att en av er alltid äter lunch hemma och den andra inte. Det kan också skilja mycket i matkonsumtionen i stort om man är en man och en kvinna med olika intag av mat i mängd sett.

Allt detta är bara idéer kring hur man kan förhålla sig till att ha delad ekonomi. Sedan är det upp till var och en att bestämma sig för vilket sätt som passar bäst för dem.

När det kommer till att låna pengar med en medsökande, bör man alltid i förväg bestämma hur lånet ska återbetalas och vem som ska betala vad. Man blir solidariskt betalningsansvarig när man tar ett lån med medsökande, vilket är värt att tänka på.
 

Pengar ett av de vanligaste upphoven till bråk

Pengar och hushållsekonomi är ett av de återkommande problemen i alla typer av relationsundersökningar. Tillsammans med städning och hushållsarbete, utgör ekonomi ett av de allra vanligaste problemen som par uppger som slitsamt i relationen.

Genom att ha en tydlig uppdelning av ekonomin och göra det på ett sätt som båda parter är tillräckligt nöjda med, kan man undvika onödiga relationsproblem som handlar om pengar.

Med det är det absolut inte sagt att relationer utan ekonomiska problem är bättre eller mer hållbara än andra men pengar kan vara upphov till många provblem om det inte finns gott om dem, det är nog en erfarenhet som många av oss känner igen.
 

En känslig fråga oavsett tid i relationen

Hur man ska dela upp hushållsekonomin är en känslig fråga för många. Oavsett om det är tidigt i en relation eller om frågan kommer upp senare. I en ny relation kanske det känns konstig att prata om hur man ska dela upp ekonomin eftersom båda parter kanske vill vara försiktiga för att inte skada relationen.

Att ta upp frågan om hur ekonomin ska fördelas senare i en relation kan göra att det uppstår konflikter utifrån att det kanske är på förekommen anledning man känner behov av att ta upp frågan.

Att prata om hur man ska dela upp ekonomin tidigt är kanske det mest naturliga och särskild i samband med att diskussionen om att bli sambo påbörjas.
 

Det här inlägget skrevs ursprungligen i januari 2020 med vissa uppdateringar 2020-02-23.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar