Lån till skuldsatta - sista chansen

Lån till skuldsatta är en fråga som det diskuteras mycket om. Är det att hjälpa eller rentav att stjälpa när banker som hjälper skuldsatta, godkänner nya lån?

Vi hävdar att lån till skuldsatta är att hjälpa den enskilde, då man annars riskerar ohälsa på grund av överskuldsättning som man inte kan ta sig ur på egen hand.

Avslag på alla lån? Avslag på alla lån?
Tyvärr är hög skuldsättning i förhållande till inkomst, något som förekommer i allt större utsträckning. Överskuldsättning är på väg att bli ett problem i Sverige och många som är i den situationen, har svårt att ta sig ur den på ett konstruktivt sätt.

Många kämpar på för länge innan de bestämmer sig för att göra förändringar som kan ge dem en mer stadig och bättre ekonomi. När de väl bestämt sig kanske de söker skuldfinansiering i ren desperation för att det känns som sista chansen att kunna rädda sig ur en väldigt besvärlig sits.

Det är inte ovanligt att man i det här läget redan står och väger på gränsen till att ha förlorat sin betalningsförmåga, vilket skapar onödig ångest eftersom det ofta går att vidta olika åtgärder i ett tidigt skede. Att söka lån i rätt tid, innan det är för sent, hos en bank som hjälper skuldsatta att konsolidera sina skulder är lösningen för många.
 

Många skuldsatta väntar för länge

De flesta kan få en ekonomisk nystart om man söker lån i tid.
Det är dessvärre många som tar tag saken alldeles för sent när de redan kanske fått svårigheter att betala sina räkningar. Att det är enklare att uppfylla olika bankers krav på kreditvärdighet innan man hamnat i en svår ekonomisk knipa, är självklart för de flesta och ändå väntar många för länge.

Har man stora skulder utan säkerhet eller så kallade blancolån är det svårt att få nya sådana om man inte anger att syftet med det nya lånet är att samla ihop gamla skulder. Ibland kan det vara värt att förtidsinlösa även sådana lån som man har hyggligt låg ränta på, bara för att få ett enda större lån att betala på istället för flera olika lån. Så klart kan det kännas bistert att ta ett nytt lån med högre ränta än det gamla men i det långa loppet kanske det ändå är det som frigör utrymme i hushållsbudgeten.

Har man redan svag kreditvärdighet är det ännu svårare att uppfylla alla krav och villkor för de allra billigaste lånen. Det är på grund av att individuell ränta i de allra flesta fall, erbjuds i förhållande till din kreditscoring. I de här fallen är det egentligen inte så mycket du kan göra åt det på kort sikt men i det längre perspektivet kan du genom att vidta ett antal konkreta åtgärder, förbättra din scoring. Om du ändå absolut måste låna pengar trots svag kreditvärdighet, kan det finnas möjligheter till det, beroende på vad som är den bakomliggande orsaken.

De som väntar för länge med att söka hjälp till självhjälp och sanera sina skulder, får helt enkelt sämre villkor och högre ränta när de väl tar tag i saken och gör en ansökan.
 

Sms lån och snabblån utan UC - sista utvägen

Även om det finns kreditföretag med en mycket hög tolerans för svag kreditvärdighet så kanske du måste acceptera det faktum att du har svårt att få lån. Med höga skulder sedan tidigare och en svag scoring kan det för många verka som en omöjlig uppgift att hitta ett lån att bli godkänd för.

I de här lägena ska man förstås först tänka efter så att man verkligen vet säkert att lån är den enda och bästa utvägen för att skaffa pengar snabbt. Sms lån utan UC och liknande snabblån, bör helst vara de sista valet när man söker lån, eftersom dessa lån oftast är lite dyrare än andra större lån hos de mer vanliga storbankerna. Det kan bli ganska oekonomiskt att ta den här sortens lån men om man är i ekonomisk nöd, kanske man helt enkelt inte har något annat val. Dyra räntor och höga amorteringskrav per månad, är ganska vanligt inom den här kategorin och du bör vara mycket noga med att räkna ut vad lånet kostar innan du söker det.

Det är alltid bättre att försöka lösa sin situation genom ett lån, än att stå med konsekvenserna av att inte betala sina skulder.
 

Konsekvenser av överskuldsättning

Om problemet inte har fått mer vidsträckta konsekvenser än att man har för mycket skulder, går det som vi nämt att göra något åt det. Det behöver inte alls vara omöjligt att reda ut situationen.

Många lyckas med att få en nystart och mår väldigt mycket bättre efter det. Att gör allt som står i din makt för att själv städa upp i din ekonomi, bör alltid vara det första steget. Dra ner på utgifter och försök att skaffa mer pengar för att slippa ta för mycket lån framöver.

Att lösa sin situation på egen hand är ofta det bästa för självförtroendet. Om det redan har gått för långt och du har förlorat din förmåga att betala dina räkningar, bör du blixtsnabbt se till att få hjälp med att reda ut vad du bör ta tag i.

Du kan få gratis ekonomisk rådgivning genom din hemkommun och det är absolut inget att skämmas för. Att söka råd och stöd av någon utomstående kan tvärtom öppna upp för nya lösningar och andra perspektiv som du själv kanske inte tänkt på.

Den absolut sista utvägen kan vara skuldsanering, vilket är en omständig process med ansökan hos Kronofogdemyndigheten. Detta är extremt psykiskt påfrestande men om du som en konsekvens av överskuldsättning, redan mår dåligt kan det ändå vara den rätta utvägen. Det krävs ganska mycket av dig för att göra själva ansökan och du bör tänka efter noga innan du ger dig in i det.
 

Vad vidtar samhället för åtgärder

Genom förändrad lagstiftning och hårdare regler kring finanstjänster som handlar om utlåning av pengar, försöker man ge skydd för lånekonsumenter. Det går dock inte särskilt snabbt och det är fortfarande så att det är lite tabubelagt att lägga sig i för mycket eftersom vi konsumenter fortfarande efterfrågar den här typen av tjänster.

Läs gärna våra reflektioner kring att snabblån är en känslig politiskt fråga och gör sedan din egen analys av vilket skydd vi konsumenter egentligen får när allt kommer omkring.

Våra egna värderingar kan också avgöra hur vi förhåller oss till detta med överskuldsättning och lån till skuldsatta. Men måste det verkligen vara "fult" att låna ut pengar till personer som redan är hårt skuldsatta? Nej vi vill mena att det är upp till varje person att avgöra om den bästa och mest framkomliga vägen är att ta ett nytt banklån eller inte.

Banker och låneinstitut som lånar ut pengar till skuldsatta, behöver inte skämmas för att de gör det. Tvärtom är det till fördel för många och ger möjligheten till en omstart med bättre utgångsläge än innan man fick det nya lånet.
 

Forskning kring överskuldsättning

Studier och forskning visar på att de som väntar för länge med att förbättra sin situation riskerar överskuldsättning. Den som redan är överskuldsatt har sedan ännu större svårigheter att bli godkänd för lån även om det i praktiken skulle hjälpa dem att komma ur sitt ekonomiska dilemma.

Att skuldfinansiering för redan skuldsatta är fullt möjligt fram tills situationen är utom kontroll, är därför bra så länge personen i fråga söker den möjligheten i god tid innan de sitter hårt fast i en skuldfälla de inte kan ta sig ur.

I Konsumentverkets rapport 2014:16 belyser man överskuldsättning ur ett hälsoperspektiv. I den rapporten definierar man överskuldsättning med att det är när en person redan drabbats och inte genom egen förmåga kan lösa sin situation längre.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar