Avsaknad av tillräcklig konkurrens ger dyrare lån

Otillräcklig konkurrens Otillräcklig konkurrens
Även om prisutvecklingen för snabblån och sms lån, av de mer kortfristiga slaget, ser positiv ut för oss konsumenter är priserna på räntan fortfarande långt ifrån tillfredsställande.

Lagstiftning får inte tillräckligt stor påverkan på prissättningen. Det enda som kan pressa priserna till konsumentens fördel, är en tillräcklig konkurrens på marknaden.
När vi granskar de mindre snabblånen och där även de av tradition så kallade sms lånen, finns mycket kvar att önska när det gäller sänkta räntenivåer.

Så länge vi konsumenter fortfarande efterfrågar den här kategorin av lån, oavsett priset på dem behövs en ökad konkurrens för att sänka räntorna på den här sortens lån.
 

Många lån men få kreditföretag

Det är lätt att luras att tro att det redan är en stor konkurrens inom branschen, vilket stämmer till viss del. Det är en hård konkurrens men det är fortfarande förhållandevis få aktörer inom nischen "mindre snabblån och sms lån".

Vi tänker i första hand på lån upp till max 50000 kronor och i synnerhet de lån där det inte ställs så höga krav på låntagarens kredithistorik. Extra kostsamma är de lån som inte använder sig av UC som kreditupplysningsmetod och det är också där som konkurrensen skulle behöva ökas ordentligt för att få ner priserna.

Den som är riktigt uppmärksam kommer att upptäcka att det är många lån som "ägs" av ett och samma företag. Det betyder att marknaden inte utökas med fler aktörer i någon större omfattning. Nya lån och varumärken kan mycket väl lanseras av företag som redan dominerar snabblånebranschen.

Det finns kreditföretag som har upp flera olika snabblån och sms lån men det är olika varumärken med egna namn och olika villkor. Hos ett och samma företag kan man ibland hitta allt från små dyra sms lån till större lånebelopp med bra ränta.

Ett exempel på ett sådant företag är Folkefinans AS som vid skrivandets stund har 3 olika lån i sin portfölj. Visserligen har det här företaget åtminstone lyckats differentiera villkoren för de olika lånen. Det enda de har gemensamt är att det är lån utan UC kontroll alla tre.

  • Monetti - låna upp till 20000 kr i 1 år (samma ränta för alla)
  • Frogtail - låna upp till 40000 kr i 3 år (individuell ränta)
  • Kredit365 - låna upp till 5000 kr i 30 dagar (korta sms lån)

Ett annat exempel är när vissa företag lyckas med konststycket att lansera ett flertal lånelösningar som är nästan identiska med varandra förutom att räntan skiljer sig kraftigt åt mellan de olika lånen. S&A Sverige AB är ett exempel på när ett kreditföretag bara utökar sina låneprodukter utan att det egentligen medför något mervärde för oss som konsumenter. Däremot måste vi se upp så vi verkligen söker det billigaste av alternativen. Ett tredje och sista exempel är när ett företag lanserar nästan identiska lånelösningar som inte heller skiljer sig särskilt mycket i pris mellan varandra. Det enda man kan tänkas uppnå med detta är att man tar upp en större procentuell andel av de presumtiva kunderna. Företaget GF Money Consumer Finance AB är ett sådant företag.
  • Expresskredit
  • Smspengar
  • Strandiafinans
  • Kundfinans

Detta var alltså bara några exempel på hur utvecklingen ser ut inom just de här kategorierna. Det finns fler exempel på företag som står bakom många olika lån. Att vara observant på vilka lån som tillhör samma företag, kan alltså löna sig.
 

Vilken konkurrens skulle krävas

Om det blev en större konkurrens inom de lån som inte kräver så hög kreditscoring skulle räntorna pressas nedåt ordentligt. Lån utan UC kontroll och lån för personer med betalningsanmärkningar, skulle verkligen bli mycket billigare om större banker och kreditföretag ville vara med och påverka branschen.

Som du säkert redan har tänkt på, är det inga storbanker som anlitar något annat kreditupplysningsföretag än UC och därtill är det näst intill en omöjlighet att få lån hos dem om man har betalningsanmärkningar.
Framför allt är det de gamla värderingarna om "god kreditsed vid utlåning" som är den bakomliggande orsaken till att våra väletablerade storbanker inte ger sig in i fighten om dessa kunder.

Vad som skulle krävas för att större banker och kreditinsitut skulle kunna följa efter i utvecklingen av sina låneprodukter är i dagsläget lite oklart. Helt uppenbart, skulle vi konsumenter dock gynnas av att flera större banker och kreditföretag ger sig in i nischen. Det skulle pressa priserna rejält, vilket skulle resultera i billigare lån även inom de nämnda kategorierna.

Vi får helt enkelt hoppas på att några kreditföretag har tillräckliga förutsättningar för att börja pressa priserna framöver.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar