Därför är den effektiva årsräntan på korta lån så hög

Hög effektiv ränta
Tillhör du dem som inte blir ett dugg klokare när du läser om effektiv årsränta?
Det var med all säkerhet, INTE lagstiftarens intention när hen drev igenom den lag som reglerar hur lån får marknadsföras gentemot konsumenter. (Konsumentkreditlag 2010:1846)
Här kan du läsa lagtexten i sin helhet.

Att förstå vad effektiv årsränta betyder är inte helt enkelt för den som inte är van att svänga sig med liknande begrepp. När man sedan äntligen lyckas få grepp om vad den effektiva årsräntan innebär så kommer nästa problem. Nämligen hur man ska applicera det på kortare lån och vad de egentligen kommer att medföra för kostnader.

Vem får inte lust att backa när man ser effektiva årsräntor på flera 100% som anges för en stor del av de snabblån man kan hitta på nätet? Förmodligen vem som helst om man inte förstår dess fulla innebörd.
 

Vad är effektiv årsränta

Effektiv ränta räknas ut genom en krånglig formel som dessutom förändras utifrån löptid och andra faktorer. Helt förenklat är den effektiva räntan totalkostnaderna du kommer att ha för ett givet lånebelopp med en given löptid (återbetalningstid). I den effektiva räntan ska alla dina faktiska kostnader för lånet ingå. Även eventuell uppläggningsavgift och fakturaavgifter.

För lån där det framgår att de har skyhöga effektiva årsräntor är det alltså ofta uppläggningsavgifter eller aviavgifter som utgör en stor del av den. De skrämmande höga räntesatserna man ofta kan se i snabblånesammanhang, är näsan uteslutande kortfristiga och förhållandevis små lån (låga lånebelopp).
 

Räkneexempel för dummies

Genom att bara ta några av de absolut enklaste exemplen, tror vi att du kommer att ha lättare att förstå hur du ska utläsa information om effektiv ränta framöver.

Effektiv ränta exempel:
Du tar ett "räntefritt" (0% nominell ränta) lån på 1 000 kr. Lånet har en löptid på 1 månad.
Tillkommer gör en fakturaavgift på 25 kronor.
Du ska då återbetala totalt 1 025 kronor (inklusive fakturaavgiften).

Den effektiva månadsräntan i det här fallet är i kronor räknat 25 kr eller hur, så långt är det lätt att hänga med. 25 kr utgör 2,5% av 1000 kr. För att få fram den effektiva årsräntan för det här lånet tar vi alltså den effektiva månadsräntan och multiplicerar den med 12, vilket gör att den effektiva årsräntan skulle anges som 30% i det här exemplet.
 

Är det missvisande med effektiv ränta

Det är inte missvisande med effektiv ränta när man söker efter större lån som är på stora belopp och med lång löptid. Om man däremot är ute efter ett kortare lån på kanske bara några månader, kan det lätt bli fel i tanken.

Man behöver tänka på att den effektiva räntan är ett måttbegrepp snarare än en faktiskt kostnad för ett lån. I sammanhang då man jämför kortfristiga lån på bara några månader, är det den totala lånekostnaden som är det intressanta. I vår jämförelse av korta lån utan UC kontroll, kan du själv se hur missvisande effektiv årsränta kan bli. Titta på de tydliga prisexemplen för varje lån och se på de angivna effektiva årsräntorna.

Det är alldeles för krångligt för oss "vanliga dödliga" att beräkna den effektiva räntan men med en total lånekostnad för lånet, kan vi lätt se vad det kommer att kosta oss utöver de obligatoriska amorteringarna.
 

Varför anges effektiv årsränta

Som vi inledde med, är de långivare som sysslar med konsumentkrediter enligt lag tvungna att krångla till det på det här sättet för oss konsumenter. Inte enbart av ondo förstås, det kan finnas en vits med det när man jämför stora lån som vi tidigare nämnde.

I lagstiftningen anges att vid marknadsföring av kreditavtal måste kreditföretaget, lämna information om den effektiva räntan för krediten. Informationen ska lämnas på ett klart, kortfattat och framträdande sätt. Vad vi som konsumenter sedan har för nytta av den i olika sammahang, verkar helt sakna betydelse.

Sammanfattningsvis kan man väl påstå att lagstiftaren nådde fram med sin intention till viss del men i andra delar blev det bara mer krångligt.
 

Ska man avskräckas av höga årsräntor

I lånesammanhang ska man alltid sträva efter så låga räntor och avgifter som möjligt. Det är ju som vad som helst annat som du skulle köpa. Man kan likna det med att räntan och avgifterna är priset du får betala för att få ha pengarna till ditt förfogande även om du ska betala tillbaka varenda öre.
Man behöver inte bli avskräckt av höga effektiva årsräntor om det handlar om lån som man inte tänkt att ha under flera år framöver. Räkna istället på vad den totala räntekostnaden kommer att bli för just ditt lån.

Därefter måste priset ställas i relation till den nytta du kommer att ha av lånet. Kommer det att vara värt priset, att få disponera de lånade pengarna under den tid som lånet löper? Om svaret är ja och du är säker på att kunna sköta avbetalningarna på ditt lån så är det antagligen så att du inte behöver bry dig så mycket om den effektiva årsräntan.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar