Snabblån - en känslig politisk fråga (?!?)

Snabblån och politiken Snabblån och politiken
Låneinstitut och kreditbolag slåss med näbbar och klor, om oss konsumenter. Reklamflödet för banklån och snabblån/smslån växer bara för var dag som går.

Vi konsumerar som aldrig förr och det går bra för Sveriges ekonomi. Lagförändringar införs succesivt och saktioner mot oseriösa snabblåneföretag utfärdas visserligen med jämna mellanrum men vad följer egentligen i snabblånens kölvatten?
 

Snabblånens påverkan på köpkraften

Ett samhälle där fler medborgare har stark köpkraft, gynnas rent samhällsekonomisk i många olika dimensioner. Köpkraften kan komma av intjänade, sparade eller lånade pengar och vid en ökad konsumtion av varor och tjänster, blir Sveriges ekonomi starkare.

Det skulle förstås uppfattas som "oetiskt" av beslutsfattare på olika nivåer att tillstå det faktum att lån av olika slag, hjälper till att stärka den nationella ekonomin. Att vi konsumerar eller överkonsumerar för all del, innebär starkare jobbtillväxt och ökade intäkter för företagen vi handlar av. Självklart kommer vi aldrig att få höra en politiker ta dessa ord i sin mun.

Många olika led i konsumtionskedjan gynnas av vår överkonsumtion oavsett om vår konsumtion möjliggjordes genom lånade pengar eller inte. Tänk efter själv på hur dina egna konsumtionsvanor påverkar samhället. Varje produkt eller tjänst har en lång kedja när det gäller produktion, distribution och försäljning.

Det är svårt att tänka att politikerna skulle kunna blunda för det faktum att ju mer vi lånar pengar för "lyxkonsumtion", desto bättre ekonomi får Sverige.

Ofta ser vi artiklar om hur mycket pengar Svenska folket lånar och även att vi konsumerar som aldrig förr. Men handen på hjärtat, hur ofta ser du artiklar som handlar om hur mycket av svensk konsumtion som finansieras just genom skuldsättning och lån?

Visst kostar överskuldsättning också pengar för samhället men tar det ut varandra?
 

Regeringens strategi för hållbar konsumtion

Under 2016 publicerade regeringen en strategi för hållbar konsumtion där man under avsnittet "öka tryggheten för alla konsumenter", nämner arbete mot överskuldsättning.

Egentligen finns där inga nyheter utan istället hänvisar man till den tidigare strategin för att motverka överskuldsättning, som i sin tur presenterades redan 2015.
 

Strategi för att motverka överskuldsättning

Strategin som regeringen presenterade redan 2015 har visserligen gjort några små "avtryck" efter sig men det går inte särskilt snabbt.

Strategin tar sammanfattningsvis sikte på att:

  • att öka kunskaperna om konsumentfrågor och privatekonomi i hela samhället
  • att uppnå en mer ansvarsfull kreditgivningförbättra hanteringen av skulder till det allmänna
  • bidra till ett aktivt och effektivt stöd till skuldsatta
  • uppnå ett skuldsaneringsförfarande som når fram till och används av de svårast skuldsatta
  • särskild hänsyn ska tas till barn och unga
Uppdragen gavs företrädesvis till Konsumentverket och Finansinspektionen men flera andra aktörer och myndigheter berörs.

(Källa regeringen) Strategin i sin helhet kan du läsa här.
 

Lagstiftning, kontroller och sanktioner

Snabblån regleras och styrs i stor utsträckning av yttre påverkan. Lagar och förordningar skärps och det blir allt tuffare för långivare inom nischen att hävda sig. I alla fall om vi utesluter de sedan länge etablerade så kallade "storbankerna".

När man läser i utredningsdokument kan man tyligt se att lagstiftarnas mening handlar helt uteslutande om att värna om konsumenterna. Att helt enkelt ge tillräckligt bra skydd för personer som kan betecknas som "eonomiskt utsatta". Genom en ständigt pågående översyn med utredningar och nya lagförslag tvingas snabblåneföretagen in i villkorsförändringar i syfte att värna om konsumenternas ställning.

Ibland häpnar man faktiskt över hur "omhändertagna" vi konsumenter verkar behöva vara. Det är som om man inte tror att konsumenter själva kan göra egna väl avvägda val.

Det har införts skärpta regler inom snabblåneverksamheten och fler lagförändringar är på gång. Det finns gott om utredningsmaterial som arbetats fram av SOU men ändå går det ganska långsamt.

Det skulle vara oerhört spännande att få höra en öppen och ärlig debatt om snabblånens positiva påverkan på Svensk ekonomi. På så sätt skulle vi få en transparent bild av vilka drivkrafter som eventuellt står emot varandra.

Snabblånen skapar arbetstillfällen på många olika sätt, hur står det sig mot nackdelar för enskilda individer?
 

Har du en åsikt i ämnet eller vill du kommentera artikeln? Skicka en kommentar här nedan.
Alla kommentarer granskas manuellt och kommentarer som vi av någon anledning, anser innehåller olämpligt innehåll, kommer inte att publiceras. Inte heller spam eller icke relevanta inlägg kommer att publiceras. www.kontanter.nu äger själva rätten att avgöra vad som är lämpliga eller icke lämpliga kommentarer.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar