Vad händer om du inte betalar dina lån i tid?

Tappat betalningsförmågan
Har du drabbats av något oförutsett som påverkar din förmåga att betala dina lån som du ska?
Det kan finnas olika anledningar till varför man plötsligt tappar betalningsförmågan. Oavsett vilka bakomliggande orsaker det finns, är detta ett stort problem för dem som utsätts för det.

Vi ska fördjupa oss lite i vad som händer om du inte betalar dina lån i tid och vilka konsekvenser det för med sig. Samtidigt ger vi råd och tips på vad du kan göra om du befinner dig i en sådan situation.
 

Betalningspåminnelse - ingen rättighet

Den du är skyldig pengar kallas för fordringsägare. Det kan vara en bank, en privatperson, din hyresvärd eller alla som du på något sätt är skyldig att betala pengar till av olika skäl. Det som är viktigt att veta är att din fordringsägare på intet sätt är skyldig att skicka en påminnelse till dig om det inte finns med i ert ursprungliga avtal.

När man tecknar avtal om lån är det lätt att missa den här sortens information eftersom det förmodligen inte är det första man tänker på just då. Fokus kanske med all rätt ligger helt och hållet på vilka de övriga lånevillkoren. Tanken på att man i framtiden skulle kunna mista sin betalningsförmåga är förmodligen ganska främmande just i det momentet.

I praktiken innebär det här att du kan ha lån och krediter där fordringsägaren inte alls har någon skyldighet att skicka en betalningspåminnelse till dig. Missar du en betalning kan ditt ärende med andra ord gå direkt till ett inkassobolag, vilket kan bli en dyr historia.

Information om vad som gäller dina lån, finns i ditt låneavtal. Om du av någon anledning inte har det tillgängligt, brukar det finnas information om detta på respektive lågivares hemsidor. Finner du inte det du söker där heller ska du omgående ta kontakt med kreditföretaget och fråga vad som händer om du inte betalar din räkning i tid.

Wikipedia sammanfattar ordet betalningspåminnelse så här:
"Betalningspåminnelse är ett dokument som en borgenär skickar till en gäldenär för att påminna om att en fordran är förfallen, det vill säga har passerat förfallodagen."
 

Påminnelseavgift och avgift för krav

Om det i ditt låneavtal ingår att din fordringsägare ska skicka en påminnelse till dig så framgår oftast också när i tid det kommer att ske efter att din faktura förfallit.

Betalar du din faktura innan du hunnit få en påminnelse, kan du i vissa fall slippa påminnelseavgiften men oftast står det i avtalet att du ändå måste betala den.

Påminnelseavgift
En betalningspåminnelse får kosta högst 60 kronor (enligt gällande lag jan 2018). Vissa kreditföretag väljer att i sina avtal istället skriva in det vid försenad eller utebliven betalning kommer att skickas ett kravbrev.

Avgift för krav
Om du har fått ett kravbrev som har utformats på ett sådant sätt som anges i 5§ inkassolagen (1974:182), är du tvungen att betala kravavgift. Storleken på den här avgiften regleras också genom lag och den får vara som mest 180 kronor.

Allt detta regleras genom lag och det är lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Svensk författningssamling 1981:739 som är gällande. Mer om den lagen kan du läsa på riksdagens hemsida.

Det är väldigt sällan det går att bestrida varken påminnelseavgifter eller avgifter för krav eftersom detta är reglerat i ditt låneavtal. Har du en gång signerat ett sådant så har du godkänt att din långivare ska få den här ersättningen om du inte betalar i tid.

Om du fortfarande inte har råd att betala din faktura ska du omgående ta kontakt med din fordringsägare och se om det är möjligt att få en avbetalningsplan. Om det finns sådana möjligheter är det också förenat med en avgift som får vara max 170 kr.

Ta kontakt med din fordringsägare
Vissa långivare föredrar att du tar kontakt med dem i ett tidigt skede redan när du ser att du inte kommer att kunna betala i tid, medan andra inte kommer att se över ditt lån förrän fakturan faktiskt har passerat förfallodatumet. I vissa fall kanske ni kan komma överens om en lösning som är godtagbar för både dig och den du är skyldig pengar.
 

Inkassokrav - inte från Kronofogden

Vad är inkassokrav?
Inkasso är det sista steget innan ditt ärende riskerar att hamna hos Kronofogdemyndigheten. Det är alltså inte Kronofogdemyndigheten som utfärdar inkassokrav, vilket många felaktigt går omkring och tror.

Om du inte kan betala din faktura enligt överenskommelsen i ditt låneavtal, kan kreditgivaren lämna över skulden till ett så kallat inkassoföretag. Från den dagen det görs, är det inte längre din ursprungliga fordringsägare som du ska betala till, utan från och med detta är det inkassoföretaget som "äger" fordringen. Det är alltså till inkassoföretaget som du ska betala skulden du hade hos exempelvis en bank.

Vad ska man göra om man fått ett inkassokrav?
När du får ett inkassokrav bör du omedelbart betala skulden som kravet innefattar, inklusive eventuell ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter till det aktuella inkassoföretaget. Om du anser att kravet är felaktigt ska du kontakta inkassoföretaget direkt när du får brevet.
Om kravet är riktigt men du ändå inte har någon betalningsförmåga bör du också ta kontakt med dem så snabbt som möjligt, för att förklara situationen. Ibland kan det faktiskt gå att komma överens om en lösning.

Vad händer om du inte gör någonting alls?
Om du bara tyst väntar och inte tar kontakt med inkassoföretaget, är det stor risk att de lämnar över ärendet till Kronofogdemyndigheten för att låta dem hjälpa till med indrivning av skulden. Det finns också stor risk att du i det här läget får en betalningsanmärkning, vilket kommer att göra det svårt för dig att teckna olika avtal framöver.
 

När katastrofen är ett faktum

Om katastrofen är ett faktum finns inte så mycket att göra längre. Har du gjort allt du kan för att få ordning på alltihop men blivit nekad avbetalningsplaner och dylikt så finns inte mycket hopp kvar om att lösa siatuationen på egen hand.

Datainspektionen har gjort ett väldigt tydligt och användbart flödesschema som beskriver vad som händer när du inte betalar en skuld i tid. Du kan på ett enkelt sätt förstå vilka olika steg som avgör om ditt ärende kommer att hamna hos Kronofogden eller inte. Där framgår också tydligt vad du själv kan göra för att protestera mot kravet.
 

Vilken hjälp och vilket stöd kan man få?

Din kommun erbjuder antagligen kostnadsfri ekonomisk rådgivning. Dit kan du vända dig oavsett vart i processen du befinner dig. Att vända sig dit redan innan katastrofen slagit till kan vara en bra idé. På konsumentverkets webbplats kan du söka efter din kommuns rådgivning.

Om du undrar över skulder och överskuldsättning kan du hitta bra information och råd både hos Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten. Hittar du inte det du söker på deras respektive webbplatser går det bra att ringa dem för att få råd.

Om du funderar över dina möjligheter till att få skuldsanering är det också till Kronofogdemyndigheten du ska vända dig. Läs först detta om skuldsanering.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar