Medsökande och risker (Läsarfråga Jan 2018)

Vilka risker tar man som medsökande till lån

En fråga som kommer in med viss regelbundenhet är:

Jag och min sambo funderar på att ta ett lån utan säkerhet för att köpa en bil för. Vi ska använda bilen lika mycket båda två och då känns det rimligt att ta lånet gemensamt. Att det är lättare att bli godkänd för lån om man lånar tillsammans vet vi redan om men vilka risker tar man om man söker ett lån tillsammans?
 

Våra experters svar på fråga om medsökande

Hej och tack för er förfrågan om råd som avser risker med att vara medsökande på ett lån utan säkerhet.
När man söker lån utan krav på säkerhet, är det som ni själva redan är inne på, avsevärt mycket lättare att bli godkänd för lånet. Det gäller oavsett vad man har tänkt att använda lånet till för något.

Om två personer söker ett lån tillsammans, kommer normalt sett den ena att stå som "huvudlåntagae" och den andra personen kommer att registreras som "medsökande". Oavsett detta, kommer båda två att vara lika mycket ansvariga för att lånet återbetalas enligt plan.

Detta är oavsett hur stor andel av vad man nu ska använda pengarna till, som var och en av låntagarna anser sig vara del i. I ert fall ska ni köpa en bil som ni anser att ni båda ska använda lika mycket. Om fallet hade varit så att bara en av er skulle använda bilen så skulle ni ändå vara så kallat solidariskt betalningsansvariga för lånet.
Det här innebär att det faktum att en av er kommer att så som huvudlåntagare och den andra som medsökande, enbart är en formsak som inte reglerar att någon av er är mer eller mindre ansvarig för lånet ni tar.
Att vara medsökande innebär alltså att lånet tas av er båda och att ni båda är lika mycket ansvarig för lånet, oavsett hur ni tillsammans eller en av er, använder pengarna ni lånat.

Så länge man även fortsättningsvis är överens om det gemensamma lånet, undanröjs de risker som egentligen är mer sammankopplade med er relation än med något annat. Det kan nämligen ofta var svårt att ta sig ur ett lån man tagit tillsammans. Det förutsätter nämligen att man tar ett nytt lån och löser det gamla lånet som man båds stod som ansvariga för, om man vill "befria" den ena låntagaren från sina åtaganden. Detta gäller oavsett om det är huvudlåntagaren eller medsökande som vill dra sig ur.

I händelse av oförutsedda saker såsom allvarlig sjukdom eller så hemska saker som den enes dödsfall eller ekonomiska invaliditet, måste man också vara beredd på att åtagandena kvarstår. Det man kan göra för att skydda sig mot sådana händelser är att teckna de försäkringar som eventeullt erbjuds när man ansöker om och blir godkänd för lånet.

Sammanfattningsvis finns det alltså i huvudsak ett par risker att ta i beaktande när man planerar att låna pengar tillsammans:

  • Om er relation på något sätt upphör, kvarstår det gemensamma lånet om inte den ena av er tar ett nytt lån och löser det gamla helt.
  • Om någon av er av någon anledning inte kan betala sin del av lånet, kommer den andre av er att vara skyldig att fortsätta betala på lånet ändå. (Detta kan vid sjukdom och vissa andra förutsättningar, lösas genom en försäkring).
Båda två av er är lika mycket betalningsskyldiga/betalningsansvariga för lånet ni tar gemensamt. Om det är en risk eller möjlighet, måste ni själva avgöra.

Något ni inte frågar om men som ändå kan vara värdefullt att känna till är att räntan kan fördelas antingen mellan er på det sätt ni själva väljer, eller helt på en av er.
Om man inte uppger något särskilt om räntefördelningen kommer den att fördelas 50/50 på er båda men det är något som man kan justera manuellt i sin inkomstdeklaration om man vill. Det är enkelt att fördela om räntan mellan sig även om man vill deklarera elektroniskt. Däremot är det ofta så att det finns begränsningar i hur långivaren kan och vill fördela räntan. I 9 fall av 10 kan de bara erbjuda 50/50 eller hela årsräntan på en av er. Några varianter av det som exempelvis 40/60, brukar inte finnas som en valmöjlighet, utan sådana räntefördelningar behöver ni själva stå för när det är deklarationsdags.
 

Om läsarfrågor i vår ekonomiblogg

Läsarfrågor är en nyhet som vi infört under 2018. Det främsta skälet är att vi vill tillgängliggöra vanliga och även ovanliga frågor som vi får in till vår rådgivning, även för våra andra besökare på sidan.

Om vi publicerar en läsarfråga, är den alltid noga avidentifierad om så behövs. Vi värnar om våra läsares integritet och kommer aldrig att utlämna några detaljer om de personer som sökt råd hos våra experter.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar