Enkla lån utan anställning (Dec 2017)

Enkla lån utan anställning Enkla lån utan anställning
Är du i en ekonomisk svacka och behöver ett lån? Kanske har du osäker inkomst med anledning av att du tillfälligt saknar anställning. Enkla lån utan anställning är ingen omöjlighet så länge du har någon form av inkomstkälla, även om det inte är lön för arbete.

Här hittar du enkla lån som inte kräver fast inkomst eller fast anställning.

Att få lån utan fast anställning är som regel inte heller något problem om du väljer enkla lån utan särskilt höga krav. Som inkomst räknas (om inte annat anges hos långivaren) arbetsinkomster i form an lön, pension, olika bidrag (som du betalar skatt för), ersättningar, utbetalningar från Försäkringskassan som avser föräldrapenning, sjuklön, sjukpension samt kapitalinkomster från sparande och dylikt. Ersättning från A-kassa eller andra aktivitetsstöd som du betalar skatt för, räknas också som inkomst i de allra flesta fall.

Andra lån som du får regelbundet utbetalt, som t.ex. lån från CSN räknas däremot inte som inkomst. Inte heller försörjningsstöd eller så kallat socialbidrag räknas som inkomst i den bemärkelsen att de kan utgöra underlag för att få låna pengar.
 

Lån utan fast anställning

På arbetsmarknaden förekommer många olika sorters anställningsformer och för den som inte är riktigt insatt i vad olika anställningar innebär, kan det vara svårt att veta vad olika anställningar betyder.
Det som många kallar för "fast anställning" är den form av anställning som är mest "säker" för arbetstagaren och det korrekta namnet på den här anställningsformen är "tillsvidareanställning".

Det finns många som jobbat mer eller mindre heltid under lång tid men ändå inte har en så kallad "fast anställning" och det är i sådana sammanhang som deklarerad inkomst bakåt i tiden kan hjälpa mycket i frågan om kreditvärdighet.
 

Låna utan inkomst i form av lön

När man överväger att låna pengar, bör man förstås ha någon form av regelbunden inkomst för att vara säker på att klara av sina amorteringar och räntor för lånet. Om situationen är sådan att det handlar om ett kort lån som ska utgöra en brygga mellan inkomster som man räknar med ska komma inom kort är det oftast riskfritt att ta ett enkelt lån för att klara mellanperioden.
I långivarens ögon kommer det sällan att se bra ut när du klickar i att du är arbetslös men vissa långivare godkänner inkomster som utgörs av exempelvis arbetslöshetsersättning eller sjukpenning och andra former av bidrag. I den kreditupplysning som görs är det föregående års deklarerade inkomst som kommer att synas.
Var alltid försiktig och vaksam på att du kommer att klara av dina återbetalningar inom den tid som du och långivaren kommer överens om genom att du undertecknar ditt låneavtal online.
 

Undvik lån om det finns andra utvägar

Lån ska alltid vara den sista utvägen om du har akut behov av att skaffa pengar i plånboken. Anledningen till det är att det sällan är gratis att låna pengar, eftersom ränta och andra avgifter är sådant som i många fall tillkommer utöver den summan som du ska amortera.
Om du kan undvika att låna pengar är det alltid det bästa alternativet men det finns också ränte- och avgiftsfria enkla lån som man kan ta på mellan 14-30 dagar. Att låna pengar räntefritt är en förmån man kan använda sig av antingen den första gången man lånar pengar, eller återkommande vid flera tillfällen om det är en långivare som har sådana lånelösningar tillgängliga.

Om du märker att du ofta hamnar i situationer då det fattas pengar när räkningarna ska betalas, är det kanske läge att se över din ekonomiska situation lite mer allmänt. Det kan handla om skuldkonsollidering eller om att skaffa pengar på andra smarta sätt. Att se över sin ekonomi är extra viktigt om man inte har så mycket inkomster. Det kan förebygga att du inte hamnar i svåra ekonomiska knipor längre fram i tiden.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar