Tufft förslag på nya amorteringskrav

Så kom det då slutligen, Finansinspektionens förslag på nya hårdare och mycket tuffare amorteringskrav.

Nu föreslår alltså Finansinspektionen nya skärpta amorteringskrav. Det här är något som legat och pyrt ett tag men nu är förslaget ett faktum. Om det sedan införs är ännu inte beslutat. Förslaget som är en variant på ett så kallat skuldkvotstak, går nu ut på remiss. Om det ska införas eller inte kommer slutligen att avgöras av regeringen. Om förslaget godkänns av regeringen kan det träda i kraft redan i början av nästa år.

Finansinspektionens stabilitetsrapport visar att bland annat att Svenska hushålls stora skulder och ökande bostadspriser innebär att det skapas sårbarheter svensk ekonomi. FI beskriver en oroväckande utveckling som visar på att en stark konjunktur tillsammans med väldigt låga räntor, tenderar att öka både hushållens skuldbelastning och driva på fortsatt stigande bostadspriser.

Det nya amorteringskravet som föreslås kommer framför allt att drabba hushåll med stora lån. Förslaget innebär att hushåll som lånar mer än 4,5 gånger av sin bruttoinkomst, ska amortera 1 procentenhet mer av sitt bolån varje år än vad kraven är i dagsläget.
I praktiken kan det här innebära att för ett hushåll vars lån är stort i förhållande till såväl bostadens värde som inkomsten, kan amorteringskravet därmed stiga till 3 procent av bolånet per år. För ett hushåll med ett bolån på fyra miljoner kronor skulle det innebära ett så stort amorteringskrav som 10 000 kronor per månad från och med hösten 2018.

Det är viktigt att betona att förslaget bara gäller nya lån och samma undantag som gäller dagens amorteringskrav kommer att fortsätta gälla.
Fi bedömer att ungefär 15 procent av de nya låntagarna skulle beröras av de nya kraven. Av dem förväntas ungefär hälften att låna mindre och den andra hälften kommer att få amortera mer. Enligt förslaget kommer de med relativt höga inkomser att beröras i första hand.

Läsvärt om Finansinspektionens förslag på nya amorteringkrav:
Så här många beräknas beröras av det nya skärpta amorteringskravet.
Så drabbas du om du går i köptankar.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar