Thorn lån, en jämförande studie (Nov 2017)

Det här är den första av flera fördjupade jämförelsestudier som går ut på att syna olika låneprodukter som tillhandahålls av samma företag eller samma koncern. Thorn har nämligen flera olika låneprodukter och lånetjänster och fler verkar det komma allt eftersom. Det som är nytt är att villkoren för de olika produkterna börjar skilja sig en del från varandra, vilket är värdefullt att känna till eftersom man helst bör undvika att söka flera av Thorn's lånelösningar samtidigt.
 

Vilka lån finns hos Thorn

Thorn satsar hårt på att ta marknadsandelar när det gäller snabblån online och det borde också vara förklaringen till deras snabbt växande verksamhet inom lån som inte alls har något att göra med deras ursprungsidé om uthyrning av elektronik.
Det senaste året har flera nya lånelösningar lanserats. Vi kan nog förvänta oss att Thorn Svenska AB tar sats för att antingen utveckla vidare de befintliga lånelösningarna eller lansera ännu fler nya.
Men vad är då de viktigaste skillnaderna mellan alla lånelösningar som Thorn Svenska AB har i sitt "lånesortiment"?

I låneprodukterna som ryms inom Thorn Svenska AB finns:
Thorn Privat Finans - låna 100 000 kr i 72 månader
Modus Finans - låna 50 000 kr i 78 månader
Nordiclån - låna 50 000 kr i 80 månader
Fokuslån - låna 75 000 kr i 80 månader
LEASY - låna 50 000 kr i 72 månader
Klicklån - låna 40 000 kr i 72 månader
 

Varför alla dessa olika lån

En helt befogad fråga är varför Thorn har alla dessa olika låneprodukter i sin "portfölj". Allt handlar förstås om konkurrens och marknadsandelar och eftersom produkterna skiljer sig väldigt lite från varandra, kanske man kan tycka att de borde sänka tempot i fråga om att utveckla och lansera ännu fler produkter.
Man kan knappast påstå att det växande antalet olika lån är en fördel för oss lånekunder och det tillför inte heller något direkt mervärde att det lanseras flera olika men ändå helt likvärdiga lån hos ett och samma företag.
 

Vilket är det bästa lånet hos Thorn

Vilket är det bästa lånet hos Thorn, undrar du säkert nu. Vi tror att till att börja med bör ditt önskade lånebelopp i kombination med möjlig återbetalningstid och andra förmåner styra ditt val i första hand.
Just nu är Modus Finans ett lockande alternativ om du behöver låna upp till 50 000 kr eftersom det är lång återbetalningstid med 2 betalningsfria månader per år. Men å andra sidan verkar Thorn satsa lika mycket på att utveckla produkterna inom Thorn Privat Finans och vi skulle inte bli förvånade om de modifierar sina lånevillkor för att ytterligare stärka just den delen av sina varumärken.
 

Thorn Privat Finans (tidigare Thorn SE)

Thorn PrivatFinans Thorn PrivatFinans

Thorn SE bytte nyligen namn till Thorn Privat Finans och i samband med det lanserades nya produkter som dels höjde det tidigare max lånebeloppet från 50 000 kr till 100 000 kr men också på ett som vi anser, lite onödigt krångligt sätt delade upp lånet i 3 olika produkter. Likväl innebär förändringarna sammantaget en hel del nyheter.

Privatlån Plus - låna upp till 100 000 kr
Med Privatlån Plus får du ett lån som blir väl anpassat efter dina personliga behov. Även om du tillsammans med Thorn, från början har avtalat ett fast lågt månadsbelopp så bestämmer du själv avbetalningstiden genom flexibla extra inbetalningar. Finns det utrymme i din ekonomi kan du alltid lösa hela lånet i förtid, det kostar inget extra. Det är för övrigt en rättighet du har när det gäller alla lån utan säkerhet.

Pauslån - låna upp till 100 000 kr
Med Pauslån är den enda skillnaden i jämförelse med Privatlån Plus, att du  kan begära 2 betalningsfria månader under lånets löptid. Max 1 betalningsfri månad per år är tillåtet så Pauslån kan inte konkurrera med andra bra lån som har betalningsfria månader. Tex är Thorn's egen produkt Modus Finans ett bättre alternativ i frågan om just betalningsfria månader.

Trygglån - låna upp till 50 000 kr
Med trygglån följer ett betalskydd som täcker dina månadsbelopp om du skulle förlora jobbet och stå utan inkomst. Max återbetalningstiden är 60 månader.

Sammanfattningsvis kan man säga att de lånelösningar som finns inom Thorn Privat Finans egentligen skiljer sig väldigt lite åt. Det är små detaljer i lånevillkoren som utgör skillnaden.

  • Max lånebelopp - skiljer sig
  • Ålderskrav - detsamma mellan de olika lösningarna
  • Max återbetalningstid - Trygglån skiljer sig från de andra.
  • UC kontroll - detsamma, UC används för samtliga lån
  • Betalskydd - ingår endast i Trygglån
  • Betalningsfri månad - Fungerar genom Pauslån
  • Inkomstkrav - individuell bedömning för samtliga lån
Individuella räntesatser vid dagens datum (17-11-11)
Ränta fn mellan 9,84% - 21,6%
Effektiv ränta fn mellan 10,95% - 24,57%

Läs mer om villkor och krav för lån hos Thorn Privat Finans.

Modus Finans - en nyhet hösten 2017

Modus Finans Modus Finans

Modus Finans är Thorn's senast lanserade lån. Modus Finans skiljer sig från de andra lånen på flera olika sätt men det som är mest i ögon fallande är det stora antalet betalningsfria månader som man redan från start kan välja. Modus Finans är det hittills mest flexibla lånen hos Thorn Svenska AB och kanske också det mest fördelaktiga på lite längre sikt.
Vi tror att Modus Finans kommer att öka mycket i populäritet framöver.

Modus Finans - låna 50 000 kr
Betalningsfria månader - upp till 13 st
Återbetalningstid - upp till 6,5 år (78 månader)

Individuella räntesatser vid dagens datum (17-11-11)
Ränta fn mellan 9,84% - 21,6%
Effektiv ränta fn mellan 11,39% - 25,04%

Läs mer om villkor och krav för att låna hos Modus Finans.

LEASY

LEASY har funnits länge och är ett etablerat lån som kom strax efter de första låneprodukternas lansering hos Thorn.

LEASY - låna 50 000 kr
Återbetalningstid - upp till 72 månader

Individuella räntesatser vid dagens datum (17-11-11)
Ränta fn mellan 9,84% - 21,6%

Läs mer om lån hos LEASY.
 

Klicklån

En sedan länge etablerad låneprodukt i raden är Klicklån som också funnits en längre tid utan några egentliga förändringar i villkoren.

Klicklån - låna 40 000 kr
Återbetalningstid - upp till 72 månader

Individuella räntesatser vid dagens datum (17-11-11)
Ränta fn mellan 9,84% - 21,6%
Effektiv ränta fn mellan 11,92% - 25,6%

Läs mer om att söka lånet Klicklån.

Nordiclån

Nordiclån är det näst senaste lanserade varumärket före Modus Finans. Det intressanta med Nordiclån är att det egentligen inte skiljer nämnvärt från tidigare produkter mer än återbetalningstiden som har förlängts till att kunna bli max 80 månader.

Nordiclån - låna 50 000 kr
Återbetalningstid - upp till 80 månader

Individuella räntesatser vid dagens datum (17-11-11)
Ränta fn mellan 7,92% - 21,6%
Effektiv ränta fn mellan 9,45% - 25,20%

Fokuslån

Fokuslån är en låneprodukt som kanske inte fått det genomslag som man från företagsledningen hade hoppats på och därmed ligger Fokuslån lite i skymundan av de andra låneprodukterna.

Fokuslån - låna 75 000 kr
Återbetalningstid - 80 månader

Individuella räntesatser vid dagens datum (17-11-11
Ränta fn mellan 9,84% - 21,6 %
Effektiv ränta fn mellan 19,01% - 24,76%

Kreditupplysningar hos Thorn Svenska AB

För ett antal år sedan, var Thorn och flera av deras lånelösningar, bland de första att låna ut pengar utan att göra sin kreditupplysning genom företaget Upplysningscentralen AB. På den tiden beställde de kreditupplysning genom andra kreditupplysningsföretag. För ett par år sedan övergick Thorn till kreditupplysning genom UC för samtliga låneprodukter så om du på olika lånesajter på nätet hittar någon annan information än att de använder sig av UC, är det helt felaktig information.
 

Allmänt om Thorn

Thorn är för de flesta kända i första hand för sina uthyrningstjänster av hemelektronik. Företaget har utvecklat både sin verksamhet och sin verksamhetsidé ganska kraftfullt sedan starten på i började på 40-talet. Det som hände då var att österrikaren Jules Thorn fick idén att starta en verksamhet som hyrde ut radioapparater. Detta enkla koncept utvecklades sedermera till hundratals butiker i England och resten av världen. Även uthyrningsprodukterna utvecklades och utökades.

Thorn grundades i Sverige 1969 och tog snart positionen som landets största och mest respekterade hyr- och finansieringsföretag inom hemelektronik. Själva uthyrningsverksamheten kommer allt mer i skuggan av alla de möjligheter till delbetalningar och annat som erbjuds idag, vilket gör att många väljer att själva köpa sin hemelektronik på avbetalning eller genom att låna pengar till det, istället för att hyra den. Skillnaden jämfört med Thorns ursprungliga affärsidé och den samhällsutveckling som drivit på kravet att utveckla den, är egentligen bara marginell men Thorn har sedan 70-talet jobbat med att forlöpande utveckla sina produkter.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar