Åldersgränser i Sverige (Nov 2017)

Sverige har massor av olika åldersgränser för alla möjliga olika livshändelser som är att betrakta som rättigheter respektive skyldigheter. Vi har tidigare i ett kort inlägg resonerat kring pensionärers eventuella utsatthet för åldersdiskriminering när det handlar om att låna pengar men nu ska vi försöka reda i alla olika åldersgränser som över huvud taget förekommer i Sverige.
 

Åldersgräns för att låna pengar

Den lägsta åldersgränsen för att ta lån och teckna olika typer av avtal i Sverige är 18 år. Vid 18 års ålder blir man nämligen myndig och det är först då man kan ingå avtal av det här slaget som lån handlar om.
Däremot är det ingen självklarhet att få låna pengar bara för att man fyllt 18 år, det är fortfarande en rad andra villkor som ska uppfyllas. Inte minst att du har en inkomst som ser ut att vara tillräcklig för att du ska kunna betala tillbaka lånet i tid.
Det är också de olika bankerna som bestämmer vilka olika åldersgränser de ska ha för sina finansiella tjänster och det är ganska vanligt att det finns en rad olika åldersgränser hos de olika bankerna.

Vanliga åldersgränser för att få låna pengar i Sverige är: 18 år, 20 år, 21 år, 23 år men ibland ända upp till 25 år även om det sist nämnda verkligen tillhör ovanligheterna.
Genom snabblån med åldersgräns på 18 år kan du hitta lån som passar även yngre personer men var noga med att räkna ut att du kommer att kunna betala tillbaka lånet!
Egentligen vill vi avråda unga personer att låna pengar över huvud taget eftersom man kanske inte har så stabil ekonomi ännu.

Är du 20 år eller äldre och har en stabil inkomst, finns det egentligen inga skäl för att avråda från lån. Det är du själv som vet bäst hur din ekonomi förväntas utvecklas framöver och det är mycket vanligt att svenska hushåll lånar pengar till allt möjligt.

Genom möjligheten att låna pengar öppnar sig nya dimensioner i fråga om vad man kan köpa eller investera i för att sedan så att säga betala i efterskott, vilket i praktiken är vad lån handlar om.
 

Andra åldersgränser - bara för skojs skull

Som vi redan nämde inledningsvis, så vimlar Sverige av olika åldersgränser och bara för att det är lite roligt, ska vi redogöra för lite olika åldersgränser som gäller i skrivandets stund. Här är lite roliga och "bra att veta" åldersgränser från födseln och upp till 20 år. Särskilt intressant kanske åldersgränser som har med ekonomi att göra är.

Du föds- Dina föräldrar börjar få barnbidrag. Hur stort barnbidraget är regleras av de politiskt förtroendevalda och varierar utifrån hur många barn dina föräldrar har totalt.

3 månader gammal - Dina föräldrar måste anmäla vilket för- och mellannamn du ska ha. Vilka namn man har, anmäls till Skatteverket som är de som har hand om folkbokföringsregistret i Sverige.

1 år gammal - Från och med att du har fyllt 1 år har du rätt att gå i förskola. Förskolan är frivillig till skillnad från skolplikten (som kommer senare). Det är föräldrarna som bestämmer om ett barn ska gå i förskola eller inte.

6 år gammal (eller det år du fyller 6 år) - Du får börja i en förskoleklass (sexårsklass) från och med höstterminen det år du fyller sex år. De allra flesta barn i Sverige gör det här, även om skolplikten inte börjar förrän vid 7 års ålder. Man kan säga att detta är en förberedelsetid.

7 år gammal (eller det år du fyller 7 år) - Skolplikten börjar det år som du fyller 7 år. Skolplikt i Sverige betyder att du måste gå i skolan i 9 år (om du inte gått om eller hoppat över någon klass). De här utbildningsåren kallas för grundskola. Grundskolan är kostnadsfri eftersom skolväsendet i Sverige finansieras genom skattemedel.
Du får se biofilmer som har en åldersgräns från 7 år.

11 år gammal - Du får se biofilmer som har en åldersgräns från 11 år – utan att någon vuxen följer med dig. Så mycket annat spännande händer inte när du fyller 11 år.

12 år gammal - Här börjar du få vara med och tycka till om viktiga beslut som rör dig. Om dina föräldrar vill att du ska byta efternamn måste du först själv godkänna det.
Du får du inte adopteras utan att du själv går med på adoptionen. Vid adoption har man även innan man fyller 12 år, rätt att säga vad man tycker om saken.
Om du blir sjuk och måste vara hemma så får föräldrarna inte länge vara hemma från arbetet för att ta hand om dig. Du anses alltså vara stor nog att vara hemma själv då dina föräldrar jobbar.
I många simhallar får du bada ensam utan en vuxens sällskap.

13 år gammal - Om du har fyllt 13 år, får du utföra lättare arbete som inte är skadligt för din hälsa, utveckling eller skolgång. Här kan du alltså börja få dina första inkomster!
Om du är under 13 år får du med andra ord, inte arbeta. Men även här finns vissa undantag.
Du får öppna egna konton på sociala medier som Facebook, Instagram och Snapchat.
På många banker kan du få ett eget bankkort för att kunna ta ut pengar i bankomat.
Du kan gå på fler konserter. Många stora konsertarrangörer har 13-årsgräns eftersom yngre barn inte bör utsättas för så höga ljudnivåer.
 
15 år gammal - Du blir straffmyndig. Det betyder att du kan straffas för ett brott.
Du får köra moped (klass 1).
Du får se barnförbjudna filmer på bio.
Om din cykel eller moped har lämpliga säten, får du skjutsa en person. Personen måste vara yngre än 10 år.
Du får cykla eller bli skjutsad utan hjälm, men trafiksäkerhetsverket rekommenderar att även cyklister över 15 år bär hjälm.
Sex och samliv: Lagen säger att man i princip inte får ha sex med någon som är under 15 år. Men lagen är inte till för att förbjuda två som är lika gamla eller ungefär lika gamla från att ha sex med varandra utan för att förhindra att en äldre person utnyttjar någon som är yngre.

16 år gammal- Skolplikten upphör när du gått ut nionde klass. De allra flesta fortsätter dock att studera på gymnasienivå, något som vi rekommenderar om du vill få ett bra jobb. Man kan också studera på högre studier än så efter gymnasiet.
Du får ta ett normalt, riskfritt arbete, det vill säga jobba 40 timmar i veckan. Men arbetsgivaren har lite mer ansvar för dig som inte är myndig än för dina myndiga arbetskamrater.
Du får starta egen firma när du fyllt 16 år.
Du får själv bestämma över de pengar du tjänar, vilket du inte fått göra fullt ut tidigare, även om du haft ett enklare jobb.
Du får ta körkort för lätt motorcykel och traktor.
Du får börja övningsköra bil.
Du får anmäla flyttning och skriva under din anmälan själv. 
Dina föräldrar får inte längre barnbidrag för dig. Nu får du istället studiebidrag om du studerar.
Du får rösta i kyrkovalet om du är medlem i Svenska kyrkan

18 år gammal - myndig
Du blir myndig, vilket exempelvis innebär du får skriva på papper själv, ta banklån och handla på internet.
Du får gifta dig.
Du får rösta i politiska val och nationella folkomröstningar
Du får köpa cigaretter.
Du får köpa alkohol på restaurang och öl i affärer.
Du får ta körkort för bil och tung motorcykel.
Enligt lagen slutar dina föräldrars underhållsskyldighet när du fyllt 18 år. Det betyder att de inte är skyldiga att försörja dig längre. Men om du fortfarande går i skolan fortsätter föräldrarnas underhållsskyldighet. De ska i så fall försörja dig så länge du går på gymnasiet eller tills du fyller 21 år.

20 år gammal
Du får köpa alkoholhaltiga drycker på Systembolaget.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar