Lån med betalningsfri månad (Okt 2017)

Lån med betalningsfri månad Lån med betalningsfri månad
Lån med betalningsfri månad kan väcka många olika känslor. Hos en del går tankarna osökt till att det är ett onödigt sätt att förlänga tiden innan lånet är slutbetalt, medan det hos andra skapar känslor av frihet och möjligheter.
Men vad innebär då lån med betalningsfri månad och hur fungerar det?
 

Hur fungerar betalningsfria månader

En eller flera betalningsfria månader, innebär inte att du får skulden avskriven för de betalningsfria månaderna, utan att du inte behöver betala något just de månader som är betalningsfria.

Skulden kommer att kvarstå och det som händer i praktiken är att du genom att utnyttja betalningsfria månader, helt enkelt bara förlänger lånets återbetalningstid (löptid).
De betalningfria månaderna behöver du inte betala varken amortering eller ränta men det du gör är att du skjuter fram amorteringen och ränta kommer du att betala ändå för de för de månader som är betalningsfria, men vid ett senare tillfälle.

Fördelen med betalningsfria månader är att du kan skapa dig lite mer utrymme i din hushållsekonomi, de månader som du vill eller behöver få lite mer pengar över till andra saker. Det är ganska vanligt att man väljer betalningsfria månader i samband med exempelvis jul/nyår eller på sommaren när de flesta vill ha lite extra pengar i semesterkassan.
 

Flera olika modeller för betalningsfri månad

Det finns flera olika modeller för hur banker och kreditinstitut väljer att hantera möjligheten att ge sina lånekunder friheten att utnyttja en eller flera betalningsfria månader per år.

Betalningsfria månader med viss bestämd frekvens
Vissa banker har ett system där du kan utnyttja betalningsfria månader först efter ett antal giltiga månadsinbetalningar. Ofta med ett tillägg som innebär att du bara kan använda betalningsfri månad med en viss frekvens. 
Det här innebär till exempel att en bank kan bestämma att du får nyttja din första betalningsfria månad först efter exempelvis 4 normala månadsinbetalningar (som du såklart också behöver ha gjort i tid utan fördröjning). När du sedan använt en betalningsfri månad, är det vanligt att du måste vänta några månader igen innan du kan använda betalningsfri månad nästa gång.
Det här systemet som är det vanligaste, kräver en viss framförhållning eftersom du vanligtvis också själv måste göra någon sorts aktiv handling för att den betalningsfria månaden ska träda i kraft en viss månad.

Den här modellen innebär ofta att du själv ska anmäla till banken att du vill utnyttja betalningsfri månad och det kan också finnas en deadline eller en viss tidsperiod i månaden som detta måste göras för att gälla nästkommande inbetalning.

Exempel på lån som ger sina kunder möjlighet till betalningsfria månader enligt den här modellen är: Cash2you och CashBuddy.

Förutbestämda betalningsfria månader enligt bankens villkor
Ett annat system är på förhand bestämda betalningsfria månader. Om man tecknar ett lån där det på förhand är bestämt att du ska få betalningsfria månader, är det i princip alltid specificerade, vilken eller vilka månader som ska vara betalningsfria. Ibland kan du påverka vilka månader det ska vara och ibland är det banken som bestämmer vilken eller vilka månader som ska vara betalningsfria.

Med det här systemet minskar flexibiliteten men du vet istället på förhand vilka månader som du kommer att slippa betala för det här lånet. Om du av någon anledning ångrar dig och inte vill använda den betalningsfria månaden, gör du bara en extra amortering under den betalningsfria månaden ändå, trots att du inte måste. Detta är en ganska vanlig modell när det gäller kreditkort och kontokrediter.

Fasta betalningsfria månader som du bestämt själv
Det senaste sättet som vi har sett gällande betalningsfria månader, är möjligheten att på förhand välja ut ett antal månader per år som ska vara betalningsfria och att de sedan löper på som fasta betalningsfria månader under hela lånets löptid.
I de fallen kan du till och med välja månader som ligger nära eller direkt efter varandra så vill du exempelvis ha två betalningsfria månader på sommaren kan du välja juli och augusti, utan att det behöver gå flera månader mellan de betalningsfria månaderna.
Den här modellen ger en större egenmakt till låntagaren men det är sällan möjligt att byta de betalningsfria månaderna mot andra månader vid ett senare tillfälle. Har du exempelvis bestämt dig för januari och februari så kommer det att vara så under hela lånets avbetalningstid.

Exempel på lån som tillämpar den här modellen är Modus Finans SE, där du totalt sett kan få upp till max 13 betalningsfria månader under den längsta möjliga återbetalningstiden.

Betalningsfri månad utan att göra något alls
En fjärde typ av betalningfri månad är att du helt enkelt tillåts att låta bli att betala räkningen när den kommer utan att göra något annat. Detta är ett sätt att minska administrationen både för dig själv och för banken. I dessa fall framgår det oftast tydligt på din faktura att du har möjlighet att utnyttja en betalningsfri månad och att du gör det bara genom att helt enkelt låta bli att betala den räkningen just den månaden.
 

Nackdelar med betalningsfri månad

Om du är angelägen om att bli skuldfri så snabbt som möjligt, ska du förstås inte välja att använda dig av betalningsfria månader alls.

För varje betalningsfri månad du väljer att utnyttja, förlängs nämligen lånetiden med ytterligare en månad och du får betala ränta för alla månader oavsett om de är betalningsfria eller inte. Har du hög ränta på ditt lån kan lånet till och med bli förlängt längre än den betalningsfria månaden om du inte är på din vakt, det är dock väldigt sällsynt att ha sådana lån.
 

Vilka lån har betalningsfri månad i sina villkor

Det är inte alltid som det framgår så tydligt om ett lån man tänker söka, kommer att ge möjlighet till betalningsfri månad eller inte. Det är nämligen inte alla lån som använder möjligheten att ge sina kunder den rätten.
Om du på förhand vet att du vill söka ett lån med betalningsfria månader, är det att göra rätt från början som gäller.

Här är några bra lån med betalningsfri månad i sina villkor:
Modus Finans SE - Låna 50000 kr med betalningsfria månader (2 månader per år).
Bynk - Låna 100000 kr med betalningsfria månader (4 månader per år)
Cash2you - Låna 25000 kr med betalningsfria månader (2 månader per år)
CashBuddy - Låna 25000 kr med betalningsfria månader (2 månader per år)
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar