Alliansbudgeten

Den 3:e december klubbades alliansens budget igenom, vilket innebär att den sittande regeringen har alliansens budget att förhålla sig till och genomdriva - åtminstone fram tills nyvalet genomförts. Tidigast till våren kan smärre justeringar i budgeten ske i samband med den så kallade vårändringsbudgeten.
För privatpersoner finns en del skillnader även om de är relativt små rent generellt, kommer vissa grupper att se en del förändringar jämfört med den rödgröna regeringens budget.
Några av skillnaderna i budgetarna handlar om:
- A-kassan
- Sjukförsäkringen
- Jobbskatteavdragen
- Sänkt skatt för pensionärer
- Avdrag för privat individuellt pensionssparande
- En rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Konkreta detaljer med Alliansens budget:
- Ingen sänkt skatt för pensionärer.
- Ingen högre skatt för höginkomsttagare.
- Halverad arbetsgivaravgift för unga blir kvar.
- Ingen högre kostnad för att anställa personer över 65 år.
- Inget höjt tak i a-kassan.
- Bortre gränsen i sjukförsäkringen blir kvar.
- Sänkt och sedan avskaffad avdragsrätt för pensionssparande.
- Höjd skatt på tobak och alkohol.
- Höjt studielån med 1 000 kronor i månaden.
- Mer pengar till försvaret.
- Mer pengar till cancervård.
- Högkostnadsskydd för företagens sjuklönekostnader.
- Höjd fordonsskatt.
- Mer pengar till skolan.
- Inga traineejobb för unga i äldreomsorgen.
- Inga extratjänster för långtidsarbetslösa.
- Rutavdrag för läxhjälp blir kvar.

Så vad händer egentligen nu? Nu skall alliansens budget gälla och det troliga är att regleringsbrevet till några av landets myndigheter fördröjs med ett antal dagar jämfört med tidigare. Inga av de förslag som regeringen hade i sin budget kommer att genomföras eftersom det är alliansens budget som nu gäller.

Oavsett regering, skall det mycket till om budgeten förändras mycket efter själva nyvalet då det kräver stora extraordinära händelser för att något annat än smärre justeringar skall äga rum. Om nuvarande regering väljs om igen är det svårt att säga om den situation som uppstått nu, kommer att föranleda att man åberopar att det är en stor extraordinär händelse som öppnar upp möjligheten att göra stora förändringar efter nyvalet.
Etiketter: nyheter

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar