Skuldfinansiering hjälper skuldsatta att komma på fötter

Begreppet skuldfinansiering innebär att den som är skuldsatt letar efter ett sätt att finansiera och betala av gamla lån och skulder såsom krediter och smålån. Att genomföra en form av sanering av sin privatekonomi, hjälper många som är på väg att hamna i en skuldfälla, att få ordning på allt och komma på fötter igen.

Kanske är det för att svenska hushålls skuldsättning ökar som också intresset för skuldfinansieringslån ökat lavinartat de senaste åren. Numera är det en mycket stor andel av alla lån som faktiskt är avsedda för att förtidsinlösa andra gamla lån som människor har sedan tidigare.

Olika lånelösningar för skuldfinansiering för privatpersoner är förhållandevis lätt att hitta om man har en någorlunda ordnad ekonomi. I dessa fall läggs störst vikt vid hur din ekonomi kommer att se ut efter att du samlat ihop dina skulder, snarare än hur den ser ut med nuvarande lån.
 

Syfte med lånet

Till att börja med är det viktigt att skilja på begreppen skuldfinansiering och skuldsanering som är något helt annat. När du söker efter ett sätt att samla ihop dina tidigare skulder, tar du själv ansvar för att så småningom bli skuldfri. Syftet med att göra detta är att få ett lån stort nog så att det räcker att göra sig av med de andra krediter man har.

Metoden kallas även för nystartsfinansiering, nystartslån, omstartslån, skuldsaneringslån, skuldkonsolidering och annat. Allt innebär i princip samma sak om man bortser från omstartslån som karaktäriseras av att det nästan alltid, kräver någon form av säkerhet för lånet, företrädesvis en bostad. Omstartslån kan också tillåta att du har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Vitsen med att begränsa sin lånebörda till ett eller max två större lån, är att få ner de totala kostnaderna för ränta och övriga avgifter, samtidigt som du förmodligen har för avsikt att även sänka din totala månatliga kostnad för lån.
 

Samla lån och krediter i ett enda skuldfinansieringslån
Samla lån och krediter i ett enda skuldfinansieringslån
Det är alltid bättre att ha ett eller på sin höjd ett par stycken större lån än att ha många små och förmodligen också dyra sådana.
 

Att tänka på vid ansökan

En ansökan om skulfinansiering innebär att du ansöker om nytt lån med främsta syfte att återbetala andra gamla lån och dyra krediter. Målet är med andra ord att samla lån och mindre krediter till en och samma eller i vissa fall ett par stycken långivare. I det här fallet har alltså lånets storlek en viss betydelse då det helst ska kunna täcka alla dina tidigare skulder.

Även om det är möjligt att söka ett lite större belopp än du behöver för att det ska räcka till att förtidsinlösa gamla lån och krediter, är det något vi anser att man bör undvika om man kan. Du kan nämligen söka lån som är större än du verkligen behöver men då utökar du din totala skuldbörda.

Vitsen med att begränsa sin lånebörda till ett eller max två större lån, är att få ner de totala kostnaderna för ränta och övriga avgifter, samtidigt som du förmodligen har för avsikt att även sänka din totala månatliga kostnad för lån.

I de flesta fall kan du både amortera mera och ändå samtidigt få lägre räntor och avgifter, genom att ansöka om skuldfinansiering. De allra flesta som ansöker om skuldfinansiering gör det för att få mer pengar över till annat, vilket också uppfylls genom att samla dyra lån och krediter på ett och samma ställe. Anledningen till att detta över huvud taget är möjligt, är bankernas vilja att slåss om att få dig som sin lånekund.

Det är viktigt att tänka på att välja en amorteringstakt som ändå gör att du kommer att minska din totala skuld i rimlig takt. Det kan ibland vara frestande att välja en amorteringstakt som sträcker sig över längre tid än nödvändigt, enbart för att få ner månadskostnaden så mycket som möjligt. Lånet skall ju trots allt ändå betalas tillbaka så det är alltid bäst att amortera så mycket som möjligt. Undantag från den principen är mest lämpligt att göra om man är osäker på hur ens betalningsförmåga kommer att se ut över tid. Särskilt svårt att beräkna sin betalningsförmåga, kan det vara om man just håller på som bäst att ta sig ur en dålig ekonomi.
 

Banker som sträcker ut en hjälpande hand

Det handlar förstås inte om någon välgörande verksamhet när banker erbjuder skuldfinansieringslån till privatpersoner. Det handlar om att få kunder som de när det handlar om skuldkonsolidering, i praktiken stjäl från sina konkurrenter.

Eftersom du tar ett nytt och ofta stort lån för att göra dig av med ett antal andra lån och därmed också långivare, får den nya banken en ny kund, medan de du tidigare var skyldig pengar, mister dig som kund och inkomstkälla eftersom du betalar ränta på lånen du har.

Det finns en rad olika banker som jobbar med skuldfinansiering. Högsta beloppet för privatlån kan du få hos Bank Norwegian där du kan beviljas lån på upp till hela 600000 kr helt utan att behöva lämna någon säkerhet för lånet.

Värt att notera är att lån på belopp över 400000 kronor är ganska svåra att få om man har allt för stora skulder sedan tidigare eller för låg inkomst. Bank Norwegian har visat sig passa bra för personer med olika inkomstnivåer. För att äka möjligheten att bli godkänd kan man alltid försöka hitta en person som står en nära, som kan vara medsökande på lånet, vilket ökar möjligheten till både att ens bli godkänd men också till att få bättre villkor.

Det finns även långivare för skuldfinansiering som kan bevilja dig lån även om du har en betalningsanmärkning men då handlar det i princip alltid om väsentligt lägre lånebelopp än 600000 kr.
 

Om du inte blir godkänd för lån

Att inte få sin ansökan godkänd kan kännas både frustrerande och nedvärderande. Det kan finnas många olika skäl till varför en låneansökan avslås men om du tar reda på fakta kring varför du egentligen fått avslag, kan du bilda dig en bättre uppfattning om varför just du fått avslag.

När du vet anledningen till varför långivare bedömer din kreditvärdighet som för låg för ett godkännande, är det möjligt att påverka möjligheten att bli godkänd hos någon annan bank. Du bör med fördel fördjupa dig i vilka lån man kan söka för skuldskonsolidering.

Den som av olika skäl hamnat i mycket svår ekonomisk ställning med överskuldsättning och inte kan få skuldfinansiering genom lån, bör söka råd och hjälp för att utreda om skuldsanering kan vara ett alternativ.

De flesta kommuner i Sverige tillhandahåller ekonomisk rådgivning kostnadsfritt och mer information om det kan du i allmänhet finna på din kommuns hemsida. Det är viktigt att känna till att skuldsanering är en mycket krävande och självutlämnande process och därför bör alla i första hand pröva att söka skuldfinansiering först, så att alla vägar till ekonomisk självständighet är prövade.
 

Bevakning av hushållens skulder

I Sverige följer Finansinspektionen (FI) hur hushållens skuldsättningar ökar och minskar. Inom FI:s ansvarsområden finns bland annat konsumentskydd, finansiell stabilitet samt att motverka finansiella obalanser.

De senaste årens utveckling har gjort att FI bedömt det som nödvändigt att införa ett antal verktyg i syfte att försöka dämpa tillväxten i hushållens skuldsättning relativt till deras inkomster och tillgångar. På det sättet hoppas man att minska riskerna. I det här fallet kan man uttrycka det som att det handlar om att öka motståndskraften först och främst hos hushållen men även hos de långivande bankerna som är verksamma på svensk kreditmarknad.

FI följer utvecklingen av hushållens skuldsättning noga utifrån flera perspektiv. Skuldsättning bland hushåll skär över FI:s samtliga ansvarsområden; konsumentskydd, finansiell stabilitet samt att motverka finansiella obalanser i syfte att stabilisera kreditmarknaden.
 

Författare: Kristina Eriksson oktober 2014
Uppdatering och revidering av en del detaljer och länkar 2020-01-21.

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar