Ansökan om skuldfinansiering ökar

Skuldfinansiering hos Bank Norwegian - 600000 kr. Skuldfinansiering hos Bank Norwegian - 600000 kr.
Behovet och intresset för att ansöka om skuldfinansiering ökar. Det är viktigt att skilja på begreppen skuldfinansiering och skuldsanering.

Detta trots att en sådan metod ändå ofta även kallas för nystartsfinansiering, omstartslån, skuldsaneringslån och annat. Allt innebär i princip samma sak om man bortser från omstartslån som karaktäriseras av att det kräver någon form av säkerhet för lånet, företrädesvis en bostad.

En ansökan om skulfinansiering innebär att du ansöker om nytt lån med främsta syfte att återbetala andra gamla lån och dyra krediter. Målet är med andra ord att samla lån och mindre krediter till en och samma eller i vissa fall ett par stycken långivare. Även om det är möjligt att söka ett lite större belopp än du behöver för att det ska räcka till att förtidsinlösa gamla lån och krediter, är det något vi anser att man bör undvika om man kan.

Vitsen med att begränsa sin lånebörda till ett eller max två större lån, är att få ner de totala kostnaderna för ränta och övriga avgifter, samtidigt som du förmodligen har för avsikt att även sänka din totala månatliga kostnad för lån.

I de flesta fall kan du både amortera mera och ändå samtidigt få lägre räntor och avgifter, genom att ansöka om skuldfinansiering. De allra flesta som ansöker om skuldfinansiering gör det för att få mer pengar över till annat, vilket också uppfylls genom att samla dyra lån och krediter på ett och samma ställe. Anledningen till att detta över huvud taget är möjligt, är bankernas vilja att slåss om att få dig som sin lånekund.

Det är viktigt att tänka på att välja en amorteringstakt som ändå gör att du kommer att minska din totala skuld i rimlig takt. Det kan ibland vara frestande att välja en amorteringstakt som sträcker sig över längre tid än nödvändigt, enbart för att få ner månadskostnaden så mycket som möjligt. Lånet skall ju trots allt ändå betalas tillbaka så det är alltid bäst att amortera så mycket som möjligt. Undantag från den principen är mest lämpligt att göra om man är osäker på hur ens betalningsförmåga kommer att se ut över tid. Särskilt svårt att beräkna sin betalningsförmåga, kan det vara om man just håller på som bäst att ta sig ur en dålig ekonomi.

Den som av olika skäl hamnat i mycket svår ekonomisk ställning med överskuldsättning och inte kan få skuldfinansiering genom lån, bör söka råd och hjälp för att utreda om skuldsanering kan vara ett alternativ. De flesta kommuner i Sverige tillhandahåller ekonomisk rådgivning kostnadsfritt och mer information om det kan du i allmänhet finna på din kommuns hemsida. Det är viktigt att känna till att skuldsanering är en mycket krävande process och därför bör alla i första hand pröva att söka skuldfinansiering först, så att alla vägar till ekonomisk självständighet är prövade.

Det finns en rad olika banker som jobbar med skuldfinansiering. Högsta beloppet för privatlån kan du få hos Bank Norwegian där du kan beviljas lån på upp till hela 600000 kr helt utan att behöva lämna någon säkerhet för lånet. Värt att notera är att lån på belopp över 400000 kronor är ganska svåra att få om man har allt för stora skulder sedan tidigare eller för låg inkomst. Bank Norwegian har visat sig passa bra för personer med olika inkomstnivåer.

Det finns även långivare för skuldfinansiering som kan bevilja dig lån även om du har en betalningsanmärkning men då handlar det i princip alltid om väsentligt lägre lånebelopp än 600000 kr.
 

Senaste inläggen

Bloggarkiv

Länkar