Skuldsanering för privatpersoner

Skuldsanering regleras genom lag i Sverige men det är egentligen inte lagen i sig som avgör om du blir beviljad skuldsanering eller inte. Detta är en mycket speciell process som Kronofogdemyndigheten samordnar och det är också genom dem som du ansöker om möjlighet till skuldsanering.

Skuldsanering är något helt annat än skuldfinansiering så man skall inte blanda ihop dessa två begrepp eftersom innebörden skiljer sig väsentligt åt. Vid skuldsanering pratar vi om att få hjälp med att totalt sanera sin ekonomi och kraven för att bli beviljad skuldsanering är mycket höga och nästan på gränsen till ouppnåeliga om du inte har råkat ut för något alldeles speciellt som gör att just din ekonomi bör beaktas i särskild ordning.

Om inte din ekonomiska situation totalt har rasat samman, vill vi avråda starkt från att ansöka om skuldsanering eftersom det ställs mycket höga krav för att få den beviljad.
 

Skuldsanering - så fungerar det

En svårt skuldsatt person kan få skuldsanering under vissa förutsättningar. Förutsättningarna för att bli beviljad skuldsanering är mycket strikta och du måste vara beredd på att de allra flesta får avslag på sin ansökan trots en mycket djupgående utredning som av de flesta upplevs som väldigt utlämnande och kränkande för integritet och privatliv.

Förutsättningar för att få skuldsanering

Du kan få skuldsanering om:
 • Du är svårt skuldsatt enligt skuldsaneringslagen. Det innebär att du inte antas kunna betala dina skulder på många år, så kallad kvalificerad insolvens.
 • Det är skäligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden.
 • Du inte har ett pågående näringsförbud
 • Normalt krävs att du är bosatt i Sverige. Men om du har en tillräckligt stark anknytning till Sverige på andra sätt kan du ändå få skuldsanering.


Skuldsaneringslagen vänder sig till privatpersoner. Ett företag kan alltså inte få skuldsanering, men det är inget hinder om dina skulder kommer från att du tidigare drev företag. Tvärtom är det något som talar för en skuldsanering.

Även du som är aktiv näringsidkare och driver enskild firma räknas som privatperson. Men för dig finns ytterligare ett krav, nämligen att ekonomin i företaget är enkel att utreda.

Läs mer om vem som kan få skuldsanering på Kronofogdemyndighetens hemsida.

Bedömning av skulder och betalningsförmåga

Bedömning av skulder och betalningsförmåga
Det finns inget särskilt krav på hur stora skulderna ska vara. Bedömningen görs från fall till fall. Det är din totala skuld i relation till vad du kan betala som är avgörande.

Det görs en prognos över dina möjligheter att betala skulderna i framtiden. Omständigheter som påverkar förmågan att kunna betala är bland annat din totala skuld, dina nuvarande och framtida inkomster, din ålder, arbetsförmåga och utbildning, eventuell sjukdom och arbetslöshet.

Bedömning av skäligheten för att bli föremål för skuldsanering
En helhetsbedömning görs av dina personliga och ekonomiska förhållanden för att komma fram till om en skuldsanering är skälig. I bedömningen tittar man särskilt på tre områden:

 • hur och varför dina skulder har uppkommit.
 • ​att du gjort allt du kan för att betala dina skulder.
 • att du är aktiv och svarar på de frågor som myndigheten ställer för att kunna pröva din ansökan. Det är också viktigt att de uppgifter du lämnar är fullständiga och korrekta.


Så här bedöms dina skulder
Ett av de områden man tittar på är hur och varför du fått dina skulder. Till exempel vad du har använt de lånade pengarna till eller vilken orsak som ligger bakom skulden.
För att kunna bedöma skäligheten behöver de även veta vad du använde pengarna till.

Läs mer om hur dina skulder bedöms vid skuldsanering, på Kronofogdemyndighetens hemsida.

Vill du börja med att undersöka möjligheterna till att ansöka om skuldfinansiering innan du överväger ansökan om skuldsanering finns lämpliga råd för lån till skuldfinansiering på egen hand.
 

Att ha en allt för tung skuldbörda är mycket slitsamt och den som har råkat försätta sig i den situationen bör göra något åt det, oavsett hur lösningen ser ut. Några första steg för att lösa din besvärliga situation kan exempelvis se ut så här:

 1. Skaffa dig en god överblick över hur allvarligt läge du egentligen befinner dig i.
 2. Sök rådgivning om du behöver hjälp. Det finns möjlighet till kostnadsfri rådgivning i din kommun. Kontakta dem för information om vem du ska vända dig till.
 3. Om du kan, sök i första hand efter egna lösningar genom att samla ihop skulderna och på så sätt klara dig på egen hand utan skuldsanering.
Tung skuldbörda
Tung skuldbörda

Skuldsanering eller skuldfinansiering

Skuldfinansiering är mest lämpligt om du:

 • Har höga månadskostnader för lån
 • Bedömer att du kan få ordning på din ekonomi genom att sänka månadskostnaderna för dina  lån
 • Bedömer att du genom att sänka månadskostnader för lån i kombination med att få ordning på din ekonomi, kommer att kunna betala det nya lånet/lånen i framtiden
 • Har en regelbunden inkomst
 • Du vill behålla din integritet angående hur, var och varför dina tidigare skulder uppkommit
 • Vill ha egen makt över din ekonomi och dina pengar för lång tid framöver

Ansökan om skuldsanering är mest lämpligt om du:
 • Helt tappat förmågan att betala dina skulder även om du får samla dina lån hos en enda bank och får en lägre månadskostnad.
 • Är beredd att redogöra för exakt vad du använt dina pengar till sedan dina skulder uppstod.
 • Är beredd att redogöra i detalj för vad du lånat pengar till och varför.
 • Är beredd att låta någon annan bestämma vad du får använda dina inkomster till under väldigt många år framöver.
 • Är beredd att låta Kronofogden publicera för allmänheten att du är under pågående utredning för skuldsanering.

Om du vid det här laget anser att skuldfinansiering vore det bästa och mest lämpliga för dig, bör du läsa vidare om hur du kan ansöka om skuldfinansiering. Är du trots detta forfarande övertygad om att skuldsanering är det enda alternativet för dig kan du läsa vidare på sidan om vad som krävs för att det skall vara någon idé att ens tänka tanken att ansöka om skuldsanering.
 

Skuldsaldo hos Kronofogden kan lösas på andra sätt

Även om du har skuldsaldo hos Kronofogden kan det gå att lösa din situation på annat sätt än att ansöka om skuldsanering. Det finns banker som under vissa förutsättningar kan godkänna dig som låntagare så att du kan betala av dina skulder hos Kronofogdemyndigheten.
Genom att göra det kan du få en nystart och chansen att leva ett normalt liv även om du har ett större lån att betala av under ett antal år framöver.
Leta efter en möjlighet att samla lån med skuldsaldo hos Kronofogden.
 

SNABB FAKTA
SKULDFINANSIERING


Skuldfinansiering är när du väljer själv att få ordning på din ekonomi genom att samla dyra lån och krediter till ett eller några få billigare privatlån.

Beroende på hur stora dina skulder och krediter är så passar olika lån bättre än andra för ändamålet att ansöka om skuldfinansieringslån.
När du väl tagit lånet och styr din ekonomiska situation har du egenmakt över hur du vill planera din ekonomi.

Skuldfinansiering är det självklara valet för dig som inte har en massa skulder hos Kronofogdemyndigheten. Du behöver ha bestämt dig för att själv ordna upp din ekonomiska situation.

SNABB FAKTA
SKULDSANERING


Vid skuldsanering kommer du att överlåta till andra att bestämma hur mycket pengar som du får spendera på olika saker varje månad. Det är mycket svårt att bli beviljad skuldsanering och ansökan görs hos Kronofogdemyndigheten.

Under ett antal år får du leva på excistensminimum och trots det kanske du ändå har skulder kvar efter skuldsaneringens utgång.

Skuldsanering kommer att följa dig i olika register i ett antal år framöver och skall anses som den allra sista utvägen när alla andra möjligheter att försörja sig samtidigt som du betalar av så mycket som möjlig av dina skulder, är uttömda.

Att leva med tung skuldbörda för länge är en hälsorisk

Tyngd av skuldbörda kan leda till ohälsa
Tyngd av skuldbörda kan leda till ohälsa

Forskning visar att det är mycket påfrestande att leva med en allt för tung skuldbörda med extremt dålig ekonomi som påföljd. Den som har mycket skulder och knappt kan betala sina räkningar riskerar att hamna i utanförskap.

Detta är också bakgrunden till att lagen om skuldsanering (216:275) tillkommit i Sverige. Att knappt kunna äta och betala hyran gör att ett socialt utanförskap lätt kan infinna sig. För många medför det samtidigt att både den psykiska och fysiska hälsan påverkas.

Det allra bästa sättet för att reda ut situationen är om du kan lösa den på egen hand eftersom det stärker självförtroendet och ger dig egen makt att ta kontroll över situationen. Även om det ser mörkt ut, är det viktigt att hålla modet uppe och försöka göra vad du kan så snabbt som möjligt.

Den här sidan uppdaterades senast 2020-02-25.