Medsökande - så här fungerar det

Öka chansen att få lån tillsammans med en medsökande eller sök lån tillsammans för att ni helt enkelt ska använda pengarna till något ni gemensamt kommit överens om. Vi förklarar vad det innebär att ta ett lån med en medsökande.

Vad innebär medsökande?

Medsökande till lån, kan användas antingen när man är två eller flera personer som skall låna tillsammans eller när en person som av någon anledning har en negativt påverkad (låg) kreditvärdighet. Ett alternativ till medsökande kan vara borgensman om det bara är en person som skall konsumera lånet och man därför inte vill vara flera som söker det tillsammans. Är det så att man flera som skall konsumera ett lånat belopp är det att rekommendera att alla som skall konsumera pengarna står som medsökande.
Att vara medsökande innebär att man tar ett lån tillsammans.
 

Lättare att få lån med medsökande

Lättare att få lån med medsökande Lättare att få lån med medsökande

Det finns ingen garanti för att man faktiskt får ta det lån man ansökt om även om man har en medsökande men chanserna ökar avsevärt.
För banken så innebär en extra låntagare också en extra säkerhet på att de kommer att få tillbaka sina pengar. Därför brukar man också få bättre villkor när man är flera på ett och samma lån. Med bättre villkor menas här både lånesumma, ränta och återbetalningstid. Många lån som kanske känns svåra att få, går mycket lättare att få om man har en medsökande.

Personen som då ställer upp som medsökande kommer precis som låntagaren att skriva under på låneavtalet och som tidigare nämt också axla precis samma ansvar för återbetalningen som den huvudsakliga låntagaren. Detta innebär då att båda blir 100 % ansvariga för lånet och inte 50 % var som kan skulle kunna föreställa sig. Detta kallas ibland också för solidariskt betalningsansvariga.

Personen/personerna som tecknar lånet kommer enligt vanlig ordning att genomgå en så kallad kreditprövning. Det är faktiskt också så att banken ofta förbiser en betalningsanmärkning hos någon av låntagarna så länge deras ekonomi ser stabil ut i övrigt. Mest vanligt är det med medsökande på lån som också använder sig av UC kontroll och då kommer det att inhämtas en kreditupplysning på samtliga som är med och söker lånet.

Medsökande behövs sällan när du tar mindre lån men kan vara en fördel när du ansöker om att låna större belopp. Vid så kallade små snabblån och SMS-lån är det oftast inte ens möjligt att söka lånet tillsammans med en medsökande.

Ansök om ett privatlån eller banklån med medsökande - snabbt och enkelt med svar direkt på skärmen!
 

Vilket ansvar innebär det att vara medsökande på ett lån

Om man väljer att vara medsökande på ett lån måste man vara fullt medveten om att man faktiskt får samma fulla ansvar för lånet som den huvudsakliga låntagaren. Just det här är något som ofta används av par men i vissa fall är det också så att familjemedlemmar, släktingar eller kanske några nära vänner väljer att ställa upp som medsökande för att ett lån ska kunna godkännas.

Det gäller dock som tidigare nämnts att alla inblandade medsökande har full koll på att ansvaret för lånet alltid gäller alla inblandade. Om huvudlåntagaren av någon anledning skulle förlora sin betalningsförmåga, är medsökande skyldiga att träda in och betala lånet oavsett om de varit med och konsumerat det pengarna använts till eller inte.
 

Att dela upp räntan för lån med medsökande

Om man av någon anledning vill att hela räntan skall bokföras på exempelvis huvudlåntagaren, kan man ofta be långivaren att fördela räntan direkt. Då behöver ni inte göra något alls när deklarationen kommer utan hela räntebeloppet är redan bokfört på huvudlåntagaren.

Har ni inte bett långivaren att fördela räntan annorlunda kommer ni om ni är en huvudlåntagare och en medsökande att få räntan fördelad 50/50, vilket kommer att framgå när ni får kontrolluppgifterna inför deklarationen. I detta fall kan ni enkelt justera detta mellan er i er deklaration genom att den ena parten som inte skall göra avdrag för räntan helt enkelt stryker den posten i sin deklaration, medan den som skall deklarera för hela räntebeloppet lägger till det på sin deklaration.

I övrig information till Skatteverket anger ni vilken person ni justerat räntan med, skriv den andra personens personnummer så är det enkelt för Skatteverket att kontrollera era uppgifter mot varandra.

Läs mer om deklaration av ränta hos Skatteverket.
 

Vilka lån är det lättare att få om man har en medsökande

I princip erbjuder alla större banker lån tillsammans med medsökande. Hos i princip alla banker ökar som sagt chansen att bli godkänd för lån om man inte är ensam om att söka lånet. Några banker som är extra bra att välja om man ska söka lån tillsammans är banker som kan ge en riktigt bra ränta och tänja på sina låns löptider (avbetalningstider). Sannolikt kommer du/ni att få ett bra låneerbjudande om ni tillsammans blir godkända som låntagare.

Läs mer om vilka banker som ni har stor chans att bli godkänd för lån hos, när ni lånar pengar tillsammans med medsökande.
 

Alternativ till medsökande

Som vi nämnt kan borgensman vara ett alternativ till medsökande men allra bäst är det om man har någon säkerhet att lämna för lånet. Det kan till exempel vara en bostad eller någon annan större tillgång som man äger. Har man ingen säkerhet för lånet, ingen medsökande eller borgensman, är man helt hänvisad till lån som inte ställer så höga krav på god kreditvärdighet.
 

Den här sidan uppdaterades senast 2020-02-14.