Kreditvärdighet så bedöms du

Allt du behöver veta om  kreditvärdighet, kreditbedömning, kreditkontroll, kreditscoring, kreditsammanställning m.m.

Vad är en kreditbedömning?

Den som söker lån kommer med största sannolikhet att få genomgå någon form av kreditbedömning. En kreditbedömning är en bedömning av låntagarens troliga förmåga att betala tillbaka det lån som hen söker. I de flesta fall sker kreditbedömningen genom en kreditupplysning i kombination med ett antal kompletterande frågor som handlar om ditt hushålls olika inkomster och utgifter.

Återbetalningsförmågan är det som utreds
En kreditbedömning behöver inte ta lång tid att utföra, särskilt inte när du lånar pengar online. För att långivaren ska få tillräckligt underlag för kreditbedömning, fyller du i en enkel ansökan om lån online och den sammanlagda bedömningen kommer att resultera i att du antingen får ditt lån godkänt direkt eller att du får avslag. Har långivaren redan beviljat ett lån till låntagaren tidigare, kan kreditbedömningen ofta kortas ner.

Ett vanligt misstag är att blanda ihop begreppen kreditbedömning och kreditupplysning. Det ska inte vara möjligt att låna pengar utan kreditbedömning i Sverige men det är fullt möjligt att låna pengar utan kreditupplysning från företaget UC (Upplysningscentralen), vilket är en fördel om man exempelvis har drabbats av låg kreditvärdighet med anledning av många förfrågningar hos uc.
 

Vad är kreditvärdighet?

När man ska ansöka om lån eller krediter eller teckna andra ekonomiska avtal, är frågan om kreditvärdighet ofta något av det första som dyker upp. Ibland är det svårt att veta om man själv har god kreditvärdighet eller lite sämre kreditvärdighet. I vissa fall kanske man själv redan känner till att man har låg eller dålig kreditvärdighet och då gäller det att försöka förbättra den på sikt, eller åtminstone inte försämra kreditvärdigheten ännu mer.

Har man god eller bra kreditvärdighet kan man ibland få vissa fördelar som låntagare. Ofta handlar det om att man kan få låna större belopp till förmåligare ränta än om man har låg kreditvärdighet.
Personer med dålig kreditvärdighet kan få avslag på sina låneansökningar på grund av att deras ekonomi inte anses som stark, jämn eller stabil.

Faktorer som kan försämra ens kreditvärdighet är bland annat betalningsanmärkningar, ojämna månadsinkomster och skulder hos kronofogden eller till många andra företag eller banker. Även om man har goda inkomster men ändå har gamla betalningsanmärkningar från förr, kan det betyda att man anses ha dålig kreditvärdighet. Då har man en historik som antyder att man har svårt att sköta sin ekonomi och det ser inte bra ut enligt en långivare. Innehar en person dessutom många krediter hos flera olika aktörer samt ofta köper saker på avbetalning signalerar det också om en försämrad kreditvärdighet.

Det finns ändå ett antal lån att söka med låg kreditvärdighet men man ska alltid vara försiktig med att skuldsätta sig ytterligare om man har låg kreditvärdighet på grund av många lån. I många fall kan en skuldfinansiering hjälpa dig att få bättre kreditvärdighet på sikt.

Om man vet att man har låg kreditvärdighet med anledning av många förfrågningar hos UC (Upplysningscentralen AB) så ska man försöka att i första hand söka lån utan uc kontroll.
 

Kreditvärdighet är ett relativt begrepp från fall till fall

Din kreditvärdighet kommer att bedömas olika beroende på vilken bank du söker lån hos. Hos vissa banker är det exempelvis viktigt att inte ha några betalningsanmärkningar och hos andra är det kanske din inkomst i förhållande till dina fasta utgifter som väger tyngst.
Kreditvärdigheten bedöms med andra ord olika, beroende på olika bankers och låneinstituts krav på "lägsta kreditvärdighet" för att godkänna dig som en framtida låntagare.
 

Med kreditkontroll menar man oftast detsamma som när man pratar om kreditbedömning i kombination med en kreditupplysning. En kreditkontroll görs vanligtvis när du ska låna pengar, även om det finns långivare som lånar ut små belopp men en mycket mer förenklad kreditkontroll.
 

En kreditsammanställning är en förteckning eller lista på alla krediter och lån som en person eller företag har. Ofta ger en kreditsammanställning information om hur stort lånet eller den beviljade krediten är samt hur mycket av utrymmet på en kredit som den tänkta låntagaren har utnyttjat månad för månad.
Det är också vanligt att den totala skuldsättningen i kombination med det totala utnyttjandet syns 12 månader tillbaka i tiden på en kreditsammanställning.

Syftet med en kreditsammanställning är ofta att få en bild av om låntagaren är tungt skuldsatt sedan tidigare och om hen har utnyttjat alla sina nuvarande krediter eller inte.
 

Vad är kreditscoring?

En kreditscoring är det sammanlagda värdet av ett antal olika parametrar som en långivare har med i sin bedömning av en låntagares kreditvärdighet. Kreditscoringens syfte är att långivaren ska få underlag för sin bedömning av låntagarens kreditvärdighet.

Kreditscoringen är inte densamma hos olika långivare, utan långivare kan själva välja ut vilka olika faktorer som skall väga tungt i en kreditscoring. Kreditscoringen fungerar också lite olika mellan olika kreditupplysningsföretag. Resultatet av en kreditscoring kan oftast bli positivt, försiktigt positivt eller negativt och utgör ett stöd för långivaren inför beslut om huruvida just du ska få låna pengar eller inte.

Låntagarens inkomstuppgifter samt tillgångar visas i en kreditscoring och är avgörande för hur hög eller låg den samlande slutpoängen blir. När långivaren räknat ihop poängen av den fullständiga kreditscoringen får han eller hon fram ett värde som antingen innebär att låntagaren blir beviljad lånet för att poängen är tillräckligt hög, eller nekad lånet, om poängen är låg och inte inger en tillräckligt bra kreditvärdighet.
Ofta sker kreditbedömningen automatiskt utifrån ett givet toleransvärde men olika inmatade alternativ för olika poäng och det är därför du kan få snabbt svar direkt på skärmen när du söker snabblån!

Vid tveksamheter kan det hända att långivaren behöver kompletterande uppgifter men det är relativt sällsynt, istället är det vanligare att olika långivare har automatiska inställningar som tolererar olika värden beroende på olika typer av lån.
 

Vad är en kreditupplysning?

Genom att beställa en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag, får långivaren värdefull ekonomisk information om den motpart de kanske är på väg att godkänna för lån. Att vara säker på att den person man exempelvis ska låna ut pengar till eller inleda ett samarbete med har en stabil ekonomi och en god kreditvärdighet är enkelt med hjälp av en kreditupplysning som sedan ofta vägs samman med kreditvärdering i det stora hela.

Det finns flera olika företag i Sverige som tillhandahåller tjänster som kreditupplysningar. Några av de vanligaste är UC, Creditsafe och Bisnode.
Genom en kreditupplysning får den som begär den, hårda fakta rörande betalningsanmärkningar, skuldsaldo, ekonomiska nyckeltal m.m. Uppgifterna varierar beroende på om man begärt en kreditupplysning på en privatperson eller ett företag

I Sverige skall alla seriösa långivare som regel göra en kreditbedömning som bland annat innehåller en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag.