Kreditupplysning - viktigt att veta

Vad är kreditupplysning

Den som ska låna ut pengar eller ge andra former av krediter, inhämtar oftast en kreditupplyning. Men vad är en kreditupplysning? Vad innehåller en kreditupplyning och varför görs en kreditupplysning egentligen.

Vi ska göra vårt bästa för att räta ut ett antal frågetecken.
 

Kreditupplysningen ingår i en kreditbedömning

Den som lånar ut pengar eller ger andra krediter behöver enligt gällande lagar och regler, skaffa sig ett bra underlag för att kunna bedöma om du ska få ett lån eller en kredit godkänd.

En kreditbedömning bygger i grunden på tanken att det är liten risk att ge kredit till den som tidigare har skött sin ekonomi och större risk att ge kredit till den som tidigare har misskött sina betalningar. Man vill också se på din förväntade betalningsförmåga utifrån ett helhetsperspektiv och som stöd i kreditbedömningen inhämtas då ofta en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag.

Kreditupplysningen kompletteras oftast med ett antal andra frågor som banken eller långivaren ställer när du ansöker om lånet eller krediten. De uppgifterna tillsammans med kreditupplysningen, utgör underlaget för kreditbedömningen. En kredibedömning är inte enbart till för kreditföretagets säkerhet, den har även syftet att skydda dig som låntagare. Kreditbedömningen ska signalera om du är på väg att försättas i ett dåligt ekonomiskt utgångsläge med betalningsproblem och överskuldsättning.

För att förenkla kreditgivning finns kreditupplysningsföretag som förser den som ger kredit med information om dig som söker kredit – en kreditupplysning. En fyllig och korrekt information hjälper kreditgivaren att bedöma riskerna för kreditförluster och andra problem.

Alla banker och kreditinsitut som är angelägna om att följa de riktlinjer som Finansinspektionen utfärdar, är enligt Finansinspektionens allmänna råd, ålagda att göra en kreditprövning. Där framgår också att det allmänna rådet är att inhämta en kreditupplysning.

I Finansinspektionens allmäna råd FFFS 2014:11 framgår bland annat följande:
"En kreditgivare bör i sin kreditprövning bedöma en konsuments ekonomiska förutsättningar utifrån hans eller hennes inkomster, tillgångar, utgifter och skulder samt eventuella borgensåtaganden. Kreditprövningen bör grundas på ett skriftligt underlag eller på andra tillförlitliga uppgifter, t.ex. en kreditupplysning. En kreditprövning bör göras även om en säkerhet ställs för krediten."

Källa: Finansinspektionen FFFS 2014:11 som trädde i kraft 16 juni 2014.

Ladda ner Finansinspektionens allmänna råd FFFS 2014:11 här, om du vill fördjupa dig.

Vem får bedriva kreditupplysningsverksamhet

Att bedriva kreditupplysningsverksamhet regleras genom lag. När det handlar om vem och hur kreditupplysningsverksamhet får bedrivas, regleras det i Kreditupplysningslag (1973:1173).
Det är strängt reglerat hur kreditupplysningsverksamhet får bedrivas och kreditupplysningsverksamhet får bedrivas endast efter tillstånd av Datainspektionen.

Ett viktigt stycke i lagen säger så här:
"Kreditupplysningsverksamhet skall bedrivas så att den inte leder till otillbörligt intrång i personlig integritet genom innehållet i de upplysningar som förmedlas eller på annat sätt eller till att oriktiga eller missvisande uppgifter lagras eller lämnas ut."

Källa: Sveriges Riksdag - lagar, Kreditupplysningslag (1973:1173)

Vilka företag använder banker för att beställa kreditupplysningar

Det är många som lite slarvigt uttrycker sig i termerna att "en bank tar kreditupplysning" och sedan dessutom kanske blandar ihop kreditupplysning med UC kontroll. En UC kontroll är nämligen en kreditupplysning hos ett specifikt kreditupplysningsföretag - UC, Upplysningscentralen AB.
Utöver UC finns flera andra kreditupplysningsföretag i Sverige och även om just UC är stora och flitigt anlitade av framför allt storbankerna, så kan alltså en kreditupplysning beställas från andra företag än just dem.
De mest anlitade företagen efter UC är Creditsafe och Bisnode men flera företag inom verksamhetsområdet, är på intågande på den Svenska marknaden.

Konkurrenskraften torde ligga i väl utvecklade tjänster och tillförlitliga digitala lösningar för överföring av information. Flexibilitet och behovsanpassningar är också något som krävs inom kreditupplysningsverksamheten.  Även prisbilden är ett konkurrensmedel inom verksamheten, då banken eller långivaren betalar en avgift för varje kreditupplysning som de beställer.

Gör en kreditupplysning på dig själv

Undrar du om du har någon betalningsanmärkning? Vill du veta vad du har för deklarerad årsinkomst? Vill du ha uppgifter om din aktuella scoringpoäng? Då är Solventias tjänst troligtvis till stor nytta för dig. Du får en fullständig bild av vad det är bankerna kommer att se om dig när de gör en kreditupplysning.

Hos Solventia kan man beställa en kreditupplysning på sig själv. Man erhåller en detaljerad kreditupplysning som bland annat innehåller information om varifrån man fått en betalningsanmärkning, hur stort belopp en betalningsanmärkning är på, vad en betalningsanmärkning gäller och när en betalningsanmärkning försvinner.

Låna utan kreditupplysning

De vanligaste kreditupplysningsföretagen är alltså Upplysningscentralen, Creditsafe och Bisnode. När man lite slarvigt uttrycker sig i termerna "låna pengar utan UC kontroll" menar man att man vill söka ett lån som inte beställer en kreditupplysning genom just företaget UC AB. När man lånar utan UC kontroll är det alltså ofta Creditsafe eller Bisnode som anlitas.

Visst finns de mycket små lån med ovanligt kort löptid som har en annan modell för kreditbedömning, än att komplettera med kreditupplysning men det är sällan de överlever Finansinspektionens hårda kontroller. Därför kan man utgå ifrån att man kan låna utan UC kontroll - ja men en kreditupplysning kommer sannolikt att beställas hos Creditsafe eller Bisnode istället för UC.
 

Lite fakta om de vanligaste kreditupplysningsföretagen

UC (Upplysningscentralen AB) - mest anlitat av storbankerna och även vid stora lån hos andra banker och låneinstitut.
Upplysningscentralen AB, eller "UC" som är den lite slarviga förkortningen på företaget idag, är det största och ledande företaget inom kreditupplysningar i Sverige. UC som också ägs av ett antal storbanker och försäkringsbolag, använder sig uteslutande av UC när de beställer upplysningar på sina kunder.
Även kreditgivare av mindre storlek kan använda sig av UC men allt fler mindre tenderar att bli lån utan UC kontroll då den kategorin av lån ökar mest i populäritet hos Svenska låntagare.  UC använder sig av en riskprognos som utgör det sammanvägda kreditomdömet (enligt UC's sätt att räkna). Kreditomdömet som UC lämnar ifrån sig kan vara mellan 0 - 100 % där 0% är lägsta risk och 100% är högsta risk.

Creditsafe – vanligast bland kreditföretag för mindre snabblån och SMS-lån med max lånebelopp på upp till 40 000 kr.
Många SMS-lån och mindre snabblån använder sig av kreditupplysningsföretaget Creditsafe som börjar växa sig till att bli en av de större aktörerna näst efter Upplysningscentralen. De upplysningar som Creditsafe levererar till beställaren innehåller även den, all viktig information som behövs för att avgöra kreditvärdigheten hos en privatperson eller företag.
Vid kreditupplysning genom Creditsafe får man ett omdöme avseende kreditvärdighet som kan vara på en skala mellan Mycket låg - Mycket hög.

Bisnode - vanligt vid mindre snabblån och SMS-lån
Bisnode erbjuder kreditupplysningar men även andra verktyg som kan underlätta finansiellt för företagen. De uppgifter som lämnas vid en kreditupplysning skiljer sig inte nämnvärt från Creditsafe.

För större från 40000 kr och uppåt dominerar företaget UC (Upplysningscentralen AB) medan det blir allt mer vanligt att mindre lån på upp till 40000 kr, använder sig av Bisnode och Creditsafe och därmed är lån utan kreditupplysning genom UC. Det är ett ganska vanligt begrepp, att låna utan UC kontroll och det finns många bra och billiga snabblån som inte använder UC.

Det som kan vara värdefullt att känna till är att varje bank eller långivare själva bestämmer vart "ribban" för kreditvärdighet ska ligga för sina lån. De kan alltså själva automatisera kreditupplysningsprocessen och då kommer du att godkännas om du bara ligger på rätt sida om deras gränsvärden.
De banker och företag som använder UC har i princip alltid en automatiserad process och det är därför du kanske varit med om att få avslag pang på "rakt i ansiktet" utan direkt förklaring, när du sökt ett lån som använder UC.

Vilken information finns i en kreditupplysning

Beroende på vad den som beställer kreditupplysningen begär ut för uppgifter ingår normalt sett följande information om beställningen görs genom företaget UC AB.

Allmänna personuppgifter
Såsom ditt fullständiga namn och vilken adress du är folkbokförd på. Folkbokföringsadress är den adress som du anmält till Skatteverket.

Fastighetsuppgifter
Om du äger en fastighet eller del av en fastighet kommer det att framgå här. Taxeringsvärde, storlek (areal) och fastighetsnummer som hämtas från skatteverkets fastighetstaxering. De här uppgifterna hämtas från Skatteverkets fastihetstaxeringsregister.

Allmänna uppgifter om din civilstatus
Här står det vilket civilstånd du har, det vill säga om du är gift eller ogift. Det står också hur länge du varit folkbokförd i den kommun du bor i just nu och i vilken kommun du var folkbokförd innan du flyttade dit du bor nu och när i tid det var. Detta skapar en bild av om du är stadigvarande bosatt i Sverige och sedan hur länge du varit det.

Inkomstuppgifter - din deklarerade årsinkomst
Den årsinkomst som står angiven i kreditupplysningen är din senast deklarerade årsinkomst. Om du tjänar mer eller mindre än det när du gör din låneansökan, kan du ofta kompettera din ansökan med handlingar som styrker att du har en förändrad inkomst. Detta kan vara aktuellt om du har en väsentligt högre inkomst än vid din senaste deklaration eller om du ligger precis på gränsen till de inkomstkrav som den långivande banken ställer.
Det är förstås sällan aktuellt om du vid ansökningstillfället tjänar mindre än din senaste årsinkomst.
Det är din sammanslagna årsinkomst som du deklarerat som syns i form av taxerad förvärvsinkomst samt inkomst av kapital. Det syns alltså inte fler detaljer än så kring vart din inkomst kommer ifrån eller om du haft en inkomst varje månad eller inte. Det är istället sådana frågor som ofta ställs när du fyller i din låneansökan.

Anställningsuppgifter - framgår inte i en kreditupplysning
Anställningsuppgifter framgår inte i en kreditupplysning. Det är också en sådan fråga som du ofta får besvara i de kompletterande frågorna som du svarar på i samband med att du fyller i din låneansökan. Uppgifter om anställningsform, vart du arbetar, hur mycket du arbetar och vad du har för lön hos respektive arbetsgivare syns inte i kreditupplysning hos något av kreditupplysningsföretagen. Det syns alltså inte om du har en eller flera arbetsgivare och inte heller vilka de är. Det som syns är alltså bara summan av dina totala inkomster under det föregående deklarationsåret.
Vi har tyvärr sett felaktig information om detta på andra sidor på nätet, vilket alltså inte stämmer.

Nuvarande lån och krediter (kreditengagemang)
Beställaren kan välja att se om du har andra lån och krediter och hur stora de är. Det här påverkar ofta bedömningen av din betalningsförmåga i allra högsta grad. Om du har många stora lån sedan tidigare och bedöms ha en hög skuldbelastning i förhållande till din inkomst det vara svårare att få ytterligare ett lån, men om du har en hög inkomst är det ändå inte omöjligt.
Olika banker är mer eller mindre toleranta när det gäller tidigare skuldbelastning och många lån sedan tidigare. Ett typexempel på en sådan bank är exempelvis Bank Norwegian som kan godkänna lån till personer med mycket skulder sedan tidigare, så länge de har en god inkomst och sköter sin ekonomi i övrigt utan anmärkningar.
Har du inga tidigare lån eller krediter kan detta istället vara till din fördel när det gäller ett nytt lån.

Senaste frågor hos UC och antal förfrågningar det senaste året
De senaste förfrågningarna hos UC redovisas 12 månader tillbaka i tiden. Det är nämligen så länge en förfrågan sparas i UC's register. I de flesta fall framgår datum, belopp och vart du sökte lån någonstans eller alternativt, vilket företag som inhämtade kreditupplysningen. Däremot står det inte något om huruvida lånet eller krediten du sökte blev godkänt eller inte. Många kan luras att tro att det syns att man inte blev godkänd eller att det syns att man inte ens tackade ja till det låneerbjudandet som genererade UC kontrollen men så är alltså inte fallet.

Skuldsaldo och betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten
Betalningsanmärkningar, konkursansökan, missbruk av krediter, skuldsanering och näringsförbud framgår med olika längd tillbaka i tiden. Betalningsförelägganden, tredskodomar, restskatter, utmätningsförsök, skuldsanering, förvaltarskap m.m. är annan information som också framgår om det finns något att informera om i de avseendena.

Hur länge finns en betalningsanmärkning kvar i UC's register då, jo den ligger kvar i alla kreditupplysningsföretags register i 36 månader. 36 månader gäller också som tidsgräns för en misskött kredit eller ett missbrukat konto medan en konkursansökan finns kvar i kreditupplysningsföretagens register i 2 år. Om du är föremål för skuldsanering finns det kvar i registren i 60 månader, vilket är 5 år och ett näringsförbud finns var i hela 3 år efter att det har upphört.
När det gäller skuldsaldo hos Kronofogden så lämnas information om din skuld per angivet datum och även om du betalar in din skuld, kommer historiken för tidigare skuld hos Kronofogden att finnas kvar i upp till 25 månader.

Skillnaden mellan UC och Creditsafe eller Bisnode

Hos Bisnode och Creditsafe framgår inte tidigare förfrågningar så om du sökt andra lån som inte använder UC, så syns det inte i kreditupplysningen från Bisnode och Creditsafe. Det är den främsta fördelen med lån som inte använder UC. Den som vill begränsa sitt antal UC kontroller ska med andra ord välja lån som anger att det är lån utan UC.

Nuvarande skulder och krediter är inte heller specificerade på det sätt man kan få genom UC utan det är raden om "underskott av kapital" som kan ge långivaren en fingervisning om hur mycket skulder du hade föregående taxeringsår.

Många väljer att söka lån utan kreditupplysning genom UC för att skydda sin integritet (även om Finansinspektionen reglerar att det inte får vara integritetskränkande) för att de helt enkelt tycker att det är för utlämnande att ge ett företag möjligheten att begära en UC kontroll.
 

Den här sidan uppdaterades senast 2018-02-03.