Låna med en borgensman

Borgensman Borgensman

Funderar du över möjligheten att ta lån med borgensman eller står du själv i begrepp att ställa upp som borgensman åt någon som behöver låna pengar?
Här kan du läsa mer om vad det innebär att låna med borgensman men också vad du som kanske funderar på att ställa upp för någon annan bör tänka på innan du bestämmer dig.
 

Vad är en borgensman?

En borgensman är en person som skriver på en förbindelse om att betala din skuld om du själv inte kan. Borgensmannen går därmed ”i borgen”.

Om du till exempel söker ett bolån för att köpa en bostadsrätt eller villa är det ofta den bostaden du pantsätter. Enkelt uttryckt så tar banken bostaden om du inte betalar ditt bolån. Men om du söker lån utan att vare sig ha bostad eller någonting annat att sätta i pant kan du behöva en borgensman för att få lånet godkänt.

Det finns två olika huvudformer av borgen – enkel borgen och proprieborgen. Med enkel borgen menas att det är först när låntagaren efter utmätningar inte kan betala mer som borgensmannen går in och betalar den resterande skulden.
Proprieborgen däremot bygger på att låntagaren och borgensmannen är lika ansvariga att betala skulden. Banken kan då välja att kräva borgensmannen likaväl som låntagaren på betalning, utan att låntagaren först ska betala vad han kan. En borgensman med låg inkomst kan sätta sin egen fastighet eller bostadsrätt som säkerhet, under förutsättning att den del som skall utgöra säkerhet inte redan är belånad. Oftast kan man belåna en fastighet eller bostadsrätt till ett totalt belopp som utgör mellan 70-85% av fastighetens eller bostadsrättens marknadsvärde.

Ibland finns det fler än en borgensman kopplad till ett lån. Då kan man antingen ha delat eller solidariskt betalningsansvar gentemot låntagaren. Den som går i borgen för någon kan själv få svårt att få till exempel ett bostadslån under den tid den är borgensman.

(Observera att borgenär är någonting helt annat än en borgensman. En borgenär är en långivare, eller fordringsägare, som det också kallas, och alltså en bank eller person som lånar ut pengar.)

Att ta lån med borgensman

Som regel är det när du skall ta större lån och av någon anledning har en påverkad kreditvärdighet som du kan komma att behöva en borgensman. Om du skall låna till något tillsammans med någon annan är det främst medsökande som är aktuellt.

När du tar lån med borgensman är det värt att tänka på att dels kan borgensmannens kreditvärdighet att komma att prövas och dels har du och borgensmannen ofta ett långt gemensamt ekonomiskt ärende tillsammans. Risken är det borgensmannen som står för snarare än du som låntagare eftersom borgensmannen måste gå in och betala dina skulder om det skulle vara så att du av någon anledning inte längre kan betala dem själv.

Det är värt att ta de eventuella försäkringar som ofta erbjuds i samband med att du tar lån. Det minskar risken för borgensmannen.

När du ansöker om mindre lån eller så kallade snabblån, behövs ingen borgensman.
 

Att ställa upp som borgensman åt någon som skall låna

Det innebär alltid en risk att ställa upp som borgensman till någon som skall låna pengar. Det kan i första skedet verka enkelt och riskfritt men tänk på att om låntagaren själv inte kan betala sina lån är det du som borgensman som måste träda in i låntagarens betalningsansvar.

Det är klokt att överväga beslutet väl innan du bestämmer dig för att vara borgensman för ett blancolån. Om låntagaren skall konsumera pengarna på något som banken inte godtar som säkerhet behöver det inte innebära att det inte har något värde. Du som borgensman kan alltid tillsammans med låntagaren skriva avtal om vad och hur situationen skall hanteras i de fall låntagaren inte skulle kunna betala sitt lån.

Eftersom större lån oftast tas på längre återbetalningstid, skall du tänka på att oavsett om en relation med en person du är borgensman till upphör, kvarstår ditt åtagande som borgensman.

Borgensman till vem?

Eftersom det ofta är ett åtagande över lång tid att ställa upp som borgensman åt någon som skall låna stora belopp behöver du ställa dig följande frågor:
- Hur ser personens betalningsförmåga ut?
- Litar jag på att personen kommer att sköta sin ekonomi?
- Är vår relation livslång?
- Har jag råd att gå in och betala om låntagaren inte skulle betala sin skuld själv?

Om du känner dig osäker men ändå vill undersöka möjligheten att hjälpa till, kan ni alltid anlita juridisk hjälp för att teckna avtal osv.

Den här sidan uppdaterades senast 2018-02-03.