Betalskydd - en bra försäkring för ditt lån

Vi är ofta bra på att försäkra oss mot många olika typer av händelser. Bilförsäkring, hemförsäkring och andra typer av helt vanliga försäkringar är en självklarhet för många av oss. Du kan också skaffa dig försäkringar för att skydda dig ifall något oförutsett händer och du tillfälligt helt eller delvis tappar din betalningsförmåga.

Betalskydd för lån och andra avbetalningar, är något som blir allt mer vanligt att du som kund kanske erbjuds i samband med att du blir godkänd för lån.

Man kan sammanfatta ett betalskydd med att det är en försäkring mot oförutsedda händelser som kan påverka din betalningsförmåga. Det blir allt vanligare att banker och kreditinstitut erbjuder betalskydd/försäkring i samband med att du tecknar avtalet men i vissa fall kan du teckna betalskydd även för pågående lån och avbetalningar. Tidigare var det vanligast när det handlade om större lån men numera kan man se erbjudanden om betalskydd för lån i olika storlekar och även för avbetalningsköp av olika slag.

Det här betyder att hos många banker kommer du att erbjudas att teckna ett betalskydd i samband med att du tecknar avtal om lån eller avbetalning. Ibland förekommer det att du får kryssa i en ruta om att du vill teckna betalskydd redan i din ansökan, utan att ens ha fått svar på om du blir godkänd för lånet eller inte.

Det är frivilligt att teckna betalskydd och priserna varierar för olika lån och olika betalskyddslösningar. Oavsett vilket syfte du har med lånet, kan du teckna eller erbjudas betalskydd. Det är lätt att känna att det är en onödig kostnad att teckna betalskydd men det är kan vara bra att ha betalskydd då det oftast täcker hela din lånekostnad vid oförutsedda händelser som gör att du inte har samma betalningsförmåga som när du tecknade lånet.

Vanligtvis betalas och förnyas betalskyddet månadsvis och kan sägas upp skriftligen. Det ingår ofta även ett livskydd som vid dödsfall löser hela den utestående skulden. Var noga med att fråga om villkoren för betalskyddet.

Hur fungerar betalskyddet i praktiken?
Ett betalskydd fungerar alltså som en försäkring, som täcker din månadskostnad för lånet under en viss tidsperiod, vanligtvis upp till 12 månader om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet eller arbetsoförmåga pga sjukdom/olycksfall i mer än 30 dagar. Hur hög ersättning man kan få per månad, varierar mellan olika betalskydd.

Kostnaden för betalskyddet är i  princip alltid en procentuell andel av din månadskostnad för lånet. Om du till exempel tecknar en försäkring där premien är 8% av månadskostnaden och din månadskostnad är 1 221 kronor kostar försäkringen 98 kronor i månaden, är den 2 441 kronor betalar du 195 kronor. Detta är en förhållandevis låg kostnad med tanke på att försäkringen går in och täcker upp stora delar och ibland hela din månadskostnad om något skulle hända.
Ibland har man andra försäkringar som täcker stora delar av inkomstbortfallet om något oförutsett händer men det är inte säkert att det räcker och då kan ett betalskydd vara skönt att ha.

Det kan vara värt att tänka på att du ibland behöver göra en hälsodeklaration i samband med tecknandet av betalskyddet. Vissa försäkringar utesluter möjligheten att teckna betalskydd om du har allvarlig sjukdom redan vid tecknandet. Som regel krävs inget läkarutlåtande utan du intygar själv din hälsodeklaration.
 

Andra försäkringar ifall du drabbas av nedsatt betalningsförmåga

Om du har en sjukpenninggrundande inkomst, kommer du att få ersättning från sjukförsäkringen vid sjukdom. Det är Försäkringskassan som handlägger sjukpenning och den motsvarar en del av din inkomst upp till ett visst belopp. Att få ersättning från den allmänna sjukförsäkringen täcker oftast en väldigt liten den av din normala inkomst så det kan vara bra att veta att det finns tilläggsförsäkringar att teckna. Ofta kan du göra det genom vanliga försäkringsbolag eller genom din arbetstagarorganisation om du är medlem i någon sådan.

Om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet, finns det något som heter arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetsersättningen är också en procentuell andel av din tidigare inkomst men bara upp till ett visst maxbelopp. Om man vill ansöka om arbetslöshetsersättning (A-kassa), måste man besöka den offentliga arbetsförmedlingen och det ställs en del motkrav för att kunna få ersättning från A-kassan. Många fackförbund men även försäkringsbolag kan infomerar mer om de inkomstförsäkringar som man kan komplettera med.

Många har även olika typer av sjukförsäkringar eller inkomstförsäkringar genom sitt medlemsskap i fackförbund. Om du är osäker på vilka försäkringsskydd du har, kan du kontakta dem om du är medlem i ett sådant.

Var alltid noga med att du har bra försäkringsskydd för dig själv och eventuellt inkomstbortfall. Det kan vara förödande att både drabbas av oförutsedda händelser och till följd av det, inte kunna betala sina räkningar för lån och andra levnadskostnader.
 

Den här sidan uppdaterades senast 2020-02-27.