BankID - en säker identifieringsmetod

BankID BankID

BankID är ett tryggt och säkert sätt att identifiera sig genom. Att skaffa BankID är den enklaste och bästa metoden för att kunna signera olika saker elektroniskt. Användandet av BankID och E-leg fortsätter att öka i Sverige och att många Svenska myndigheter väljer att utforma sina digitala tjänster på ett sätt där du förväntas identifiera dig elektroniskt, tvingar nästan var och en att skaffa det.

Man kan välja att använda BankID på sin dator eller i sin mobil. Mobilt BankID är nog det som blir allt mer populärt för varje dag som går. Framför allt kan man nog gissa att det handlar om att allt fler tjänster som folk i allmänhet vill kunna använda direkt i sin smartphone, baserar sig på en trygg och säker identifiering via elektronisk signering.

Att skaffa BankID är inte heller särskilt komplicerat och ännu enklare är det om du redan använder banktjänster online.
 

Uträtta myndighetsärenden med elektronisk signering

Både privata aktörer och myndigheter, har tagit till sig möjligheten att använda säker identifiering online med hjälp av elektronisk signering. Undersökningar visar att nyttjandet av BankID bara ökar och i takt med det, utvecklas också antalet och typen av tjänster som kräver den här sortens identifiering.

Stora myndigheter i Sverige väljer att inrätta digitala tjänster för att du som medborgare ska kunna ta del av public service utan att behöva besöka dem. Mycket lutar åt att antalet självbetjäningstjänster hos olika myndigheter kommer att öka allt eftersom kraven och förväntningarna på en ännu mer effektiv statsförvaltning stiger.

Exempel på myndigheter som redan använder sig av BankID för att använda deras tjänster online är:
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten m.fl.

Andra offentliga tjänster du kan nyttja till fullo är exempelvis Landstingets tjänster och många saker kopplat till utbildning och annat.
 

Användningsområden för BankID

Inom privata tjänster är finansiella tjänster de som står för en mycket stor andel av användandet av elektronisk signering. Att låna pengar med BankID är bara ett exempel. Övriga bankärenden online börjar också mer och mer gå över till BankID och tiden med "bankdosor" och "skrapkoder" kommer sannolikt snart att vara över.

Det är inte bara mindre snabblån utan UC och liknande som använder BankID utan även stora lån utan säkerhet kan du signera med BankID, vilket påvisar att det är ett säkert sätt att identifiera sig på. Det är mycket svårt för bedragare som sysslar med exempelvis ID kapning, att uträtta ärenden i ditt namn om du använder dig av BankID. För att någon ska kunna signera nåt med BankID i ditt namn krävs nämligen många steg som är ytterst osannolikt att de ska lyckas med.

Kanske är det på grund av den höga säkerheten som många söker möjligheter att låna pengar utan UC med BankID och andra liknande lånelösningar.

Ett annat exempel på en ökande trend är olika appar där du kan söka vård genom att chatta och använda videosamtal från din mobil. För att kunna göra detta behöver du förstås kunna intyga att du är den du utger dig för att vara. Att en vårdgivare skulle skriva ut recept i ditt namn utan identifiering, är inte något vi vill erfara.

Kanske har du hört talas om tjänsten Swish, som går ut på att du kan överföra pengar med omedelbar verkan mellan konton trots att du och den du vill föra över pengar till har olika banker? Man kan säga att det är som en ny och unik banktjänst som är helt fristående från alla andra överföringstjänster. För att använda swish krävs att du har mobilt BankID, vilket är det som de allra flesta väljer framför att binda sig vid att uträtta identifiering enbart på sin dator.


Användningsområdena för BankID är alltså redan väldigt stora och det finns mycket som talar för att det är den identifieringsmetoden som vi kommer att använda oss av framöver.
 

BankID fungerar även utomlands

Eftersom BankID även fungerar utomlands, kan du smidigt och lätt uträtta bankärenden på din internetbank utan att logga in via en dator. Att uträtta ärenden på sin bank och andra myndigheter genom mobiltelefonen är en möjlighet till frihet som inte kan möjliggöras på enklare sätt.
Allt som behövs för att använda BankID ä nämligen en internetuppkoppling och sedan kan du uträtta alla ärenden du vill direkt i mobilen.

För att nyttja tjänsterna hos din internetbank på mobilen, är det smidigast att skaffa BankID och sedan föra över pengar eller uträtta annat direkt på mobilen. Att föra över pengar mellan konton, kanske är det absolut mest användbara när du har BankID i mobilen men även att betala räkningar och deklarera är enkelt med mobilt BankID.

Allt detta gör din utlandsvistelse mycket enklare och du behöver inte heller oroa dig för att behöva släpa med dig en dator till utlandet. Ett tips om du vill använda ditt BankID eller e-leg under en längre utlandsvistelse är att se till att ditt BankID inte löper ut under tiden du är bortrest. Det finns nämligen en tidsbegränsning på hur länge ditt BankID är giltigt, vilket givetvis handlar om säkehetsskäl.

Genom att logga in på din internetbank och titta på dina tjänster, kan du se hur länge ditt BankID är giltigt och vid behov även skaffa ett nytt innan du åker iväg.
 

Den här sidan uppdaterades senast 2020-02-27.