Arbetslöshet och konsekvenser för lån

Om du är arbetslös har du ingen inkomst av tjänst men du kan ändå ha en inkomst i form av a-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning eller pension. Det går att låna pengar även om du inte har ett jobb eller ett eget företag.
 

När räknas man som arbetslös

Om du är i arbetsför ålder och inte har en inkomst av tjänst eller eget företagande, pension eller sjukpenning, förläldrapenning eller studerar, räknas du vanligtvis som arbetslös.

Men så är inte fallet i alla lägen, du kan själv ha valt att inte ha en inkomstbringande sysselsättning. Kanske försörjer du dig på annat sätt. I dessa fall står du utanför arbetskraftsdeltagandet men det är helt frivilligt och då kanske du inte alls är "arbetslös".
Med det som utgångspunkt kan en annan definition på "arbetslös" vara att du vill arbeta och har ett arbetsutbud men av någon anledning har du inte ett arbete i den omfattning du önskar.

Det är alltså inte självklart att man ska räknas som "arbetslös" bara för att man inte har ett arbete. Man kan vara "frivilligt arbetslös" och då räknas man inte som "arbetslös" i den här bemärkelsen.

Man kan också vara delvis arbetslös och samtidigt ha en annan ersättning eller försörjning än förvärvsarbete.
 

Konsekvenser gällande möjligheter till lån

Att vara arbetslös kan innebära en besvärlig situation och att låna pengar som arbetslös kan kännas som en helt omöjlig lösning då många långivare kräver att man har en anställning.

Det finns dock lån man kan söka som arbetslös, så länge man har en deklarerad inkomst, vilket i dessa fall även inberäknar arbetslöshetsersättning.

När en långivare undersöker din kreditvärdighet, är de intresserade av att känna till dina inkomster och hur "säkra" inkomster du kommer att ha framöver.

När en långivare tittar på dina inkomstuppgifter ser man på den senaste deklarationen, vilket kan göra att dina inkomster förändrats sedan dess. Du kan alltså både ha en högre eller lägre kreditvärdighet än du hade vid din senaste deklaration.

När långivaren frågar om din sysselsättning så avser det vad du gör när du ansöker om lånet, inte vad du gjorde när du senast deklarerade. Det är vanligt att du ombeds uppger vilken anställningsform du har. Många tror att det krävs fast anställning för att få lån, vilket inte riktigt stämmer. Den moderna arbetsmarknaden med olika anställningsformer har förändrats mycket de senaste 15-20 åren och att ha "fast anställning" är inte lika självklart längre.
 

A-kassa och arbetslöshetsersättning - inkomst för arbetslösa

A-kassa är förkortningen på Arbetslöshetskassa. Till skillnad mot medlemsskap i ett fackförbund, kan man som regel välja att enbart vara medlem i a-kassa, utan att vara medlem i fackförbundet eller även så kallade fackföreningen. Om du däremot söker medlemsskap i ett fackförbund eller en fackförening, kommer du automatiskt att bli medlem även i a-kassan.

Att vara medlem i a-kassa innebär att man skaffar sig en form av inkomstförsäkring som träder i kraft vid arbetslöshet på hel- eller deltid. Att vara medlem i a-kassa kostar pengar i form av en månatlig avgift som kan variera mellan olika a-kassor.

De flesta väljer att ansluta sig till den a-kassa som finns för dem som arbetar inom en viss bransch. Om man exempelvis arbetar inom restaurangbranschen så väljer de flesta att ansluta sig till den a-kassa som är till för Hotell- och restauranganställda. Det finns även en A-kassa som är fristående från bransch och som man kan välja om man inte tillhör någon särskild bransch eller om man helt enkelt bara vill välja en allmän a-kassa.

Om man är medlem i en a-kassa och blir arbetslös, kan man ansöka om arbetslöshetsersättning. Ansökan om arbetslöshetsersättning gör man i samband med att man anmäler sig på en offentlig arbetsförmedling. För att sedan få den här ersättningen utbetald måste du följa de villkor som gäller för att uppbära ersättning. Det handlar om att vara aktivt arbetssökande genom den offentliga arbetsförmedlingen och söka jobb enligt de krav som gäller för att betraktas som aktivt arbetssökande.

Har du varit medlem i ett fackförbund och blir av med jobbet, kan du utöver arbetslöshetsersättningen även ha rätt till en annan inkomstförsäkring. För att ta reda på om du har någon sådan, bör du kontakta ditt fackförbund för att få svar på vilka inkomstskydd du eventuellt omfattas av genom ditt medlemsskap.
 

Låna pengar utan inkomst av tjänst

Alla skattepliktiga ersättningar räknas som inkomst. Det betyder att inkomster du har genom föräldrapenning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning och annat, räknas som inkomst.
Det  går att låna pengar utan inkomst av tjänst hos vissa långivare, medan andra lån kräver att de inkomster man har, kommer från arbete (lön).

När det handlar om att låna pengar kommer du att komma i kontakt med begreppet "inkomstkrav", vilket är långivarens krav på vilken inkomstnivå du ska ha. En långivare kan ställa många olika typer av inkomstkrav men det är inte alltid dina inkomster måste komma från ett jobb. Vanligast är att banker och långivare istället ställer krav på deklarerad inkomst.

Ibland ställer långivare och kreditföretag specifika krav på vilken typ av anställning du måste ha för att kunna få låna pengar hos dem. Detta kan vara förvirrande eftersom det i de sammanhangen förekommer många olika begrepp som inte alltid är så lätta att hålla reda på. Läs mer om arbete och anställning om du är osäker på vilken typ av anställning du har eller är på väg att få.
 

Informationen på den här sidan uppdaterades senast 2020-02-27.