Arbete och anställning olika begrepp

I sammanhang där din privatekonomi berörs, såsom exempelvis när du vill ansöka om att låna pengar, nämns ofta villkor som handlar om arbete, anställning och inkomst. För den som är ovan vid sådana begrepp kan det vara svårt att veta vad detta egentligen betyder och vad det är som långivaren/banken egentligen vill veta.

Här finns det du behöver veta för att själv kunna avgöra om du uppfyller de olika villkor som ställs hos respektive långivare eller bank.

Anställning är det förhållande som råder när en arbetsgivare och en arbetstagare (anställd) har en överenskommelse om att arbetstagaren skall utföra ett arbete mot betalning hos arbetsgivaren. Det finns olika typer av anställning vad det gäller hur mycket man ska jobba och hur varaktig anställningen är.

I lånesammanhang vill långivaren oftast veta din anställningsform eller sysselsättning i syfte att få en bild av hur dina inkomster kan komma att se ut framåt i tiden. Genom att du anger vilka anställningsförhållanden du har, kan banken eller kreditföretaget räkna på sannolikheten att du ska ha betalningsförmåga under lånets löptid.

Om du inte har en deklarerad inkomst, kan banken eller långivaren ibland vilja att du kompletterar din ansökan med handligar som visar att du har en anställning.
 

Arbete och anställning
Arbete och anställning

Anställningsbevis och arbetsgivarintyg

Ett anställningsbevis är ett dokument eller ett avtal där det framgår att du har en anställning, i vilken omfattning du ska jobba och vilken lön du ska få vid den tidpunkten du skriver på ett anställningsavtal.
I normalfallet får man löneförhöjning med jämna mellanrum men man skriver sällan ett nytt anställningsbevis varje gång man får löneförhöjning.
Anställningsbeviset visar på nuläget och överenskommelse om arbete framåt i tiden, till motsats till arbetsgivarintyget som är något helt annat.

Anställningsbeviset är den handling som du kan använda för att visa upp som ett intyg på att du har ett jobb samtidigt som det utgör överenskommelsen mellan dig och din arbetsgivare.

Ett arbetsgivarintyg visar istället på hur din anställning sett ut bakåt i tiden. Det är nämligen ett intyg på hur mycket du har jobbat och fått i lön hos din arbetsgivare under det senaste året. Arbetsgivarintyg används i sammanhang där du behöver redogöra för både omfattningen av det arbete du haft och vilken lön du haft per månad. Ett exempel på när arbetsgivarintyg krävs, är när du vill ansöka om arbetslöshetsersättning.
 

Anställningsform och andra anställningsvillkor

När någon långivare undrar vilken anställningsform du har, avser man ofta att få information om hur varaktig och stabil din anställning är. Det finns många olika anställningsformer men de vanligaste anställningsformerna är följande:

  • Tillsvidareanställning (är detsamma som "fast anställning") och en tillsvidareanställning gäller tills någon av parterna (du själv eller din arbetsgivare) säger upp den.
  • Provanställning - En provanställning är ganska vanligt och ofta ingår en provanställning som en del av en annan anställning. Till exempel kan en tillsvidareanställning också samtidigt innehålla en provanställning.
  • Projektanställning - om du är projektanställd är du som regel anställd för att jobba med ett särskilt projekt eller objekt.
  • Vikariat - om du har ett vikariat är du vikarie för någon anställd och därför är man vikarie för att ersätta en eller flera specifika personer.
  • Allmän visstidsanställning - en allmän visstidsanställning är en anställning som är tidsbegränsad på något sätt.
  • Timanställning - om man har en timanställning får man ofta ett kontrakt där det framgår hur många timmar man minst ska få arbeta.
Anställningsavtal
Anställningsavtal

Med arbete menar man i de flesta fall att man förvärvsarbetar, vilket innebär att man utför ett arbete och får pengar för det. Pengarna man får när man arbetar kallas för lön. Lönen utgör i sin tur det man brukar kalla för inkomst av tjänst.

I Sverige kan man antingen arbeta genom att man har en anställning eller genom att man är egen företagare. Du måsta ha arbetstillstånd för att få utföra lönearbetet i Sverige.

Olika typer av arbetsinsatser som man genomför utan att få någon ersättning för det kan handla om det som vanligtvis kallas för idéellt arbete och det kan exempelvis vara att utföra arbete åt någon idéell förening såsom en sportklubb eller någon annan liknande förening. Arbetsinsatser som man gör på idéell basis, räknas inte som arbete om det inte råder något anställningsförhållande mellan dig och den du gör arbetsinsatsen åt.

Om man tar emot ersättning (i pengar, varor eller tjänster) för att arbeta, skall man också betala skatt för sina inkomster. En gång om året ska du lämna in en inkomstdeklaration och det är där det kommer att framgå att du har en deklarerad inkomst.

Svartjobb är till din egen nackdel.
Om varken du eller den du jobbar åt, betalar in skatt på den inkomst du får, är det jobb du har, att betrakta som "svart jobb", vilket man till varje pris skall undvika eftersom det både är olagligt samt att det ställer till problem på olika sätt att "jobba svart". Ett av de mest allvarliga problemen med svartjobb är att du inte omfattas av några försäkringar.

Svartjobb ger inte heller någon deklarerad inkomst som i sin tur ska ligga till grund både för din kreditvärdighet men också för inträde i olika sociala trygghetssystem. Om du jobbar svart och inte har någon deklarerad inkomst kommer du att ha mycket svårt att få låna pengar.

Vanligast är att den arbetsgivare som du jobbar åt, är den som också betalar in skatt till Skatteverket för din räkning. I normala fall får du en lönespecifikation varje månad och på den kan du se hur mycket skatt arbetsgivaren har betalat in för din räkning.
 

Med deklarerad inkomst menas att du har haft en inkomst som du deklarerat till Skatteverket. Det är inte bara inkomster som kommer från arbete och lön som räknas som deklarerad inkomst. Även pension, sjukpenning, arbetslöshetsersättning och inkomst av kapital är inkomster som du deklarerar.

I lånesammanhang kan långivaren i sina villkor ange vilka inkomstkrav de själva vill. Ibland krävs det att du har inkomst av tjänst eller inkomst från eget företag. Det betyder att din inkomst behöver komma från arbete, antingen som anställd eller som egen företagare.

Det är inte alla lån som kräver inkomst som kommer från arbete. Hos många kan det vara fullt tillräckligt att du har en deklarerad inkomst oavsett vad den kommer ifrån. Det finns både större lån och mindre lån som inte kräver inkomst från arbete.
 

Inkomstskatt är obligatoriskt att betala

Alla som bor och arbetar i Sverige är skyldiga att betala skatt för sina inkomster. Skatten utgörs av en viss procentuell andel av dina inkomster och ska betalas till Skatteverket. Det normala är att din arbetsgivare betalar in skatt åt dig, varje månad du får lön.

Hur mycket skatt just du ska betala beror på vilken inkomst du har och i vilken kommun du är bosatt. Det är nämligen så att olika kommuner har olika skattesatser. Utöver kommunalskatten tillkommer även skatt som du betalar till ditt landsting och begravningsavgift. Är du medlem i svenska kyrkan betalar du även kyrkoskatt.

Det är inte bara inkomster i form av lön för arbete som är skattepliktigt. Det finns även andra skattepliktiga ersättningar och bidrag. Alla inkomster som du betalar skatt för ingår i din deklarerade inkomst.
 

Arbetslöshet

Arbetslös kan man vara helt eller delvis. Att vara helt arbetslös innebär att man inte har någon anställning alls medan den som arbetar i någon omfattning (på timmar eller deltid) räknas som timanställd respektive deltidsarbetslös.

Det finns lån som man kan bli godkänd för även om man är helt eller delvis arbetslös men det kräver oftast att man har ersättning från arbetslöshetskassa som också är en form av beskattningsbar inkomst. När du ser långivare som i sina krav och villkor anger att låntagaren behöver ha deklarerad inkomst så räknas alltså alla skattepliktiga ersättningar som du deklarerat inkomstskatt för.

Läs mer om arbetslöshet och arbetslöshetsersättning.
 

Skaffa jobb snabbt

Att skaffa jobb snabbt är för de allra flesta lättare sagt än gjort. Att bestämma sig från att helt avhålla sig ifrån att jobba svart, är en grund som alla borde ta fasta på. Att det sedan kan vara frestande att ta ett svartjobb, är fullt förståeligt då behovet av att skaffa pengar snabbt kanske är mer eller mindre akut.

Ta inte ett svartjobb! Det är förenat med stora risker och du är inte heller försäkrad om något skulle hända dig!

För att jobba i Sverige gäller olika åldersgränser men om vi utgår ifrån att du är minst 18 år, kan du i princip söka vilka jobb som helst. Arbete är grunden till ett självständigt liv och en anställning behöver inte vara livslång bara för att du tar ett jobb med "fast anställning".

Numera är det mest effektiva sättet att skaffa jobb på, att söka efter olika lediga jobb på nätet. Det näst bästa sättet står i stark kontrast till att söka jobb via nätet, eftersom det är att helt enkelt gå runt till olika företag och knacka dörr för att på så sätt erbjuda sina tjänster. Kanske är det för att företagare har väldigt lite tid över till rekryteringar och att de inte ens annonserar ut lediga jobb.
 

Det är varje bank och kreditföretag som bestämmer vilka villkor och krav de vill ställa på dig som presumtiv låntagare. Ganska ofta kan ditt önskade lånebelopp vara avgörande för vilka krav som ställs av olika låneföretag. Vissa lån ställer höga krav på arbete och inkomst medan andra har låga krav för att låna pengar av dem.

Det du själv ska vara observant på är om den bank du tänker låna pengar av kräver att du har inkomst av tjänst eller om det räcker med deklarerad inkomst, samt om de kräver att du har fast arbete eller om det räcker med att du kan visa på att du har en regelbunden inkomst från arbete.
 

Den här sidan uppdaterades senast 2020-02-23.