Amortering - olika alternativ

Vad är amortering? Vad är amortering?

Vad är amortering?
När du tecknar avtal om lån kommer du mest sannolikt att betala en summa varje månad som inbetalning på ditt lån. Om vi bortser från vissa speciella bolån och några enstaka andra fall, kommer din inbetalning att bestå av två delar, nämligen amortering och ränta.

Amortering är den del av beloppet du betalar till banken vid varje betalningstillfälle som minskar din skuld medan räntan är det pris du betalar för att ha lånet. Ju större amorteringar du betalar, desto snabbare kommer din skuld att minska och samtidigt blir det lägre skuldsaldo kvar att betala ränta för.
 

Olika typer av amorteringsplaner

Olika typer av amorteringar Olika typer av amorteringar

När du jämför kostnader för lån är det både storleken på amortering och räntan som du skall beakta då dessa tillsammans kommer att utgöra din totala lånekostnad per månad. Eftersom amorteringsplanen kommer att avgöra hur lång tid det tar för dig att bli skuldfri, bör du tänka på att välja rätt sätt att amortera på. Det är alltid värt att sträva efter att återbetala sitt lån på så kort tid som möjligt, särskilt om räntan inte är den mest fördelaktiga.

Är du osäker på hur din ekonomi kommer att utvecklas över tid, bör du välja en längre tids amortering med lägre månatligt belopp snarare än att redan från början försöka betala av lånet så snabbt som möjligt. Sedan kan du istället betala tillbaka lånet tidigare eller göra extra amorteringar när du känner att din ekonomi tillåter det.

Alla blancolån (lån utan säkerhet) skall kunna betalas i helt eller delvis i förtid utan att det innebär några extra avgifter eller kostnader för dig.
Det finns olika typer av amorteringsplaner, rak amortering, annuitetslån och en mindre vanlig form av lån som är amorteringsfria lån.

Varför amortera?
Amorteringen utgör själva avbetalningen av din ursprungliga skuld. Du ska i princip i samtliga fall, eftersträva att amortera en tillräckligt stor del så att din skuld faktiskt minskar över tid.
 

Rak amortering - minskar din skuld synbart

Rak amortering är nog den vanligaste amorteringsformen som du kommer att bli erbjuden. Vid rak amortering betalar du samma amorteringsbelopp varje månad och skulden sjunker därmed i en redan förutbestämd takt. Om du inte gör extra amorteringar kommer du att ha lånet kvar exakt så många månader som du bestämde dig för från början.

Månadskostnaden eller månadsbeloppet du ska betala på lånet, sjunker i takt med att kostnaden för ränta sjunker ju lägre skuld du har kvar.

Så länge räntan ligger på samma nivå kommer dina månadskostnader att sjunka för varje månad. Har du rörlig ränta på ditt lån kan månadskostnaden öka och minska lite för varje inbetalningstillfälle. På lite sikt i takt med att du amorterat av en del av din skuld kommer du dock kunna känna dig säker på att månadskostnaden kommer att sjunka i stadig takt allt eftersom.

Såklart finns det både fördelar och nackdelar med både rak amortering och annuitetslån. Om du får möjlighet att välja amorteringsplan så ska du tänka efter vad som passar dig bäst men oftast reglerar bankens villkor vilken typ av amortering de erbjuder för sina låneprodukter.

Rak amortering
Rak amortering
Rak amortering fördelar:
Lånet kommer att vara avbetalt det datum du på förhand bestämde dig för.

Rak amortering nackdel:
Det totala månadsbeloppet du ska betala kommer att variera.

Annuitetslån - ger trygghet om du har rörlig ränta

Annuitet innebär att du betalar ett fast belopp varje månad. Det beloppet kommer att vara detsamma ända fram tills lånet är till fullo återbetalt. Ett så kallat annuitetsbelopp som innebär att du betalar samma summa vid varje betalningstillfälle.

Annuitetsbeloppet består av både amortering och ränta och allt eftersom tiden går och din skuld minskar, kommer den del som utgör amortering att öka medan den del som utgörs av ränta kommer att minska. Räntedelen är alltså högre i början men sjunker i takt med att amorteringsbeloppet ökar.

Fördelen med annuitetslån i jämförelse med rak amortering är att du alltid vet exakt vilket belopp du ska betala in per inbetalningstillfälle. Beloppet kommer att vara detsamma ovasett om ränteläget förändras (om du har rörlig ränta).

I början av din avbetalningtid går den största delen av dina betalningar till själva räntan för att sedan, i takt med att lånet blir lägre, istället lägga större del på själva lånebeloppet.

Annuitetslån
Annuitetslån
Annuitetslån fördelar:
Du kan känna dig trygg med att inte det månadsbelopp du ska betala förändras under lånets löptid.

Annuitetslån nackdel:
Ränteläget kan förlänga den totala avbetalningstiden för lånet.

Amorteringsfria lån för undantagsfall

Vid speciella undantagsfall, kan du både söka och ha möjligheten att bli beviljad ett amorteringsfritt lån. Det är förhållandevis ovanligt att man söker amorteringsfria lån men i vissa situationer kan det verka mer rimligt att föra samtal med banken om att slippa amortera och bara betala ränta för lånet. Ofta (men inte alltid) är en bostad inblandad i sådana här sammanhang.
Det kan till exempel handla om lån till renovering av en fastighet som du äger eller liknande situationer. Ett amorteringsfritt lån är inte räntefritt utan du kommer fortfarande att betala ränta.

Att ha ett amorteringsfritt lån är en överenskommelse mellan dig och din bank och det är sällsyt med amorteringsfria lån att söka på nätet.

Två undantag är Svea Ekonomi som erbjuder amorteringsfria lån som du kan ansöka om online och Komplett Bank som också kan ge dig det.
 

Jämför lån och välj återbetalningstid

Tips Tips

Eftersom rak amortering är det vanligaste när du tar blancolån utan säkerhet, har de flesta långivare ett enkelt verktyg på sina hemsidor, där du kan jämföra din totala månadskostnad beroende på lånesumma och önskad återbetalningstid. Återbetalningstiden kallas också för lånets löptid.

Du kan pröva lite olika varianter och jämföra den totala summan som du skall betala varje månad. Tänk på att jämförelsen görs med en bestämd ränta och därför kan det skilja sig mellan exemplet och det belopp du till sist erbjuds att betala per månad, beroende på vilken ränta just du erbjuds. När ett lån har individuell ränta innebär det att ju högre kreditvärdighet du har, desto bättre/lägre ränta kommer du att bli erbjuden.

Tips: Du kan alltid lösa ditt lån helt eller delvis i förtid så välj hellre en längre återbetalningstid än en kortare så kan du själv reglera dina amorteringar om du får pengar över som du vill amortera extra på ditt lån. Läs även våra användbara tips på hur du kan förbereda dig innan du söker lån.
 

Jämföra kostnader för nytt lån med gamla lån och krediter

Beroende på vad syftet är med ditt lån kanske du vill/behöver jämföra lån med de lån och krediter du redan har. Du kanske vill ansöka om ett lån som du delvis skall betala tillbaka gamla lån och krediter med och delvis vill använda för att konsumera på något nytt.

Oavsett vilket bör du bestämma dig för vad som är viktigast, löptiden, månadskostnaden eller räntekostnaden. Om det viktigaste är en låg månadskostnad är det förstås en längre återbetalningstid som är lämpligast att välja och de bästa erbjudandena är då lång återbetalningstid i kombination med låg ränta. Oavsett räntan är det förstås så att den totala kostnaden för ränta ökar ju fler år du skall betala ränta.
Om du prioriterar en låg räntekostnad, det vill säga ditt totala belopp att betala under lånetiden, är det bra med höga amorteringar och låg ränta.

Vill du samla dyra lån och krediter för att sänka din månadskostnad behöver du förstås överväga både månadskostnad och ränta. Räkna då ut dina månadskostnader för befintliga lån och krediter och jämför dem med de erbjudanden du får från olika långivare. Jämför sedan vilka alternativ som ger dig lägst månadskostnad.
 

Amortering när man tar SMS-lån eller snabblån

Amorteringen för snabblån skiljer sig inte från om du skulle låna pengar hos din vanliga bank. Det är förstås skillnad på "snabblån" och "snabblån" i det avseendet att om du väljer ett helt vanligt lån med normal löptid och normal ränta, kommer amorteringsplanen inte skilja sig nämnvärt från de lån du skulle få hos din vanliga bank.

Om vi däremot fördjupar oss i ämnet SMS-lån och med SMS-lån då avser mindre lån med mycket kort avbetalningstid, är amorteringsmodellen ganska uppseendeväckande. Varför vi menar att den är uppseendeväckande är för att amorteringar för väldigt korta SMS-lån bygger på att du återbetalar hela ditt lån på mycket kort tid och därför blir amorteringarna ganska stora i jämförelse om du tar ett lån med längre löptid.

Förenklat kan man beskriva det som att ju längre löptid du har på lånet, ju lägre amorteringsbelopp kommer du att betala per månad. Kanske är det just av den här anledningen som SMS-lån med lång återbetalningstid har blivit allt mer populär. Många tycker säkert att det är på tok för mycket att amortera runt 3500 kr per månad för ett lån på 10 000 kr men det är just det som är SMS-lånens affärsidé.
 

Ändra amorteringsplan under pågående lån

Om vi bortser från de traditionella SMS-lånen med kort återbetalningstid och istället koncentrerar oss på vanliga snabblån, är det ofta fullt möjligt att ändra på amorteringsplanen under pågående avbetalningstid. Ofta kan man förlänga sin löptid på lånet, vilket ofta är i syfte att få ner kostnaden så tillvida att man skjuter fram sina planerade amorteringar genom en lägre amorteringstakt.

Om du vill omförhandla din amorteringsplan förutsätter det att du inte redan har den maximala löptiden på ditt lån eftersom det då inte finns något utrymme för att ändra amorteringsplanen.

Ett lån som erbjuder att du ändrar din amorteringsplan under pågående låneavtal, är Bynk.
 

Amortera så mycket som möjligt

I vissa lägen när du behöver hålla nere din totala månadskostnad för lån, kan det finnas födelar att inte amortera så mycket eftersom du måste betala både ränta och amortering varje månad. Det är alltid en fördel att göra så stora amorteringar som möjligt varje månad eftersom du blir skuldfri snabbare då och dessutom blir de totala räntekostnaderna lägre i takt med att skulden sjunker.

Om ditt mål är att bli skuldfri så snabbt som möjligt ska du amortera så mycket du kan. Även när du tar ett lån med lång löptid, kan du göra extra amorteringar lite då och då när din ekonomi tillåter det.
Är det snarare så att ditt mål är att ha så låg total månadskostnad som möjligt för att få mer pengar över till annat, ska du välja den maximala löptiden som går att få eftersom amorteringarna då är minsta möjliga.

Om du har ett lån med en ränta som du vill byta ut till en lägre ränta för att kunna amortera mera istället, är det förmodligen läge att omförhandla ditt lån. Om du låter bli att sänka din månadskostnad och istället fokuserar på att betala samma belopp som du gör idag men med lägre ränta, ökar amorteringstakten trots att det är samma belopp du betalar varje månad.

Vill du undersöka om du har möjlighet att få lägre ränta än du har idag kan du läsa vidare om olika alternativ enligt sidtipsen här nedanför.

Amorteringskrav på bolån

När det gäller amorteringskrav på bolån är det många som blir trötta bara av tanken att försöka förstå hur det fungerar. Den vanligaste amorteringsformen för bolån är rak amortering.

Just nu gäller följande amorteringskrav för bolån. Här punktar vi de fakta som vi tror att många är mest intresserade av.

  • På nya bolån där du lånar över 70% av bostadens totala värde, ska amorteras med minst 2% av det ursprungliga lånebeloppet varje år tills du når under 70%. Lån med under 70% belåningsgrad ska du amortera minst 1% på tills dess att belåningsgraden är nere på 50%.
  • Vill du utöka ditt bolån, till exempel för att renovera så gäller speciella regler.
  • Omvärdering av bostaden får göras vart femte år. Om bostaden du har lån på, har ökat i värde betyder det att belåningsgraden går ner, vilket gör att kraven på amortering minskar. Det krävs ganska omfattnde ombyggnad eller renovering för att kunna hävda att värdet ska anses ha ändrats avsevärt.
  • Reglerna gäller endast nya bolån sedan de nuvarande reglerna trädde i kraft. Kravet gäller inte om man bara vill byta bank. Då följer de gamla reglerna med även till den nya banken.

Från 1 mars 2018 skärptes amorteringskravet ytterligare – den här gången gällde det ett så kallat skuldkvotstak. Det innebär att nya bolånetagare med lån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera ytterligare 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Det finns ett antal undantag för att reglerna om amorteringskrav ska gälla fullt ut.

  • Vid särskilda skäl som till exempel arbetslöshet, dödsfall i familjen eller sjukdom kan hushåll i undantagsfall, slippa amortera under en begränsad period.
  • Nyproduktion: Bolåneföretag får godkänna att lån för nyproducerade bostäder inte amorteras under de första åren, dock under högst fem år. Denna möjlighet gäller endast för förstahandsköparen.
  • Lantbruk: Lån som lämnas mot säkerhet i fastighet som är taxerad som en lantbruksenhet omfattas inte av amorteringskravet.


Källa: Finansinspektionen

Den här sidan uppdaterades senast 2020-02-14.